Skip to main content

Om oss

Om oss
"Under vår tid i vindkraftsbranschen har vi lärt oss att inget växer om du står still."
Jens Rasmussen Jens Rasmussen, CEO

Vinden finns inom oss. Den är vårt arv, vår historia och vår framtid.

Allt började i Hobro 1977 när Jens och Søren Rasmussens far, elektrikern Ove Rasmussen, ställde upp en ombyggd Riisager-turbin på familjegården. Vindkraftverket anslöts till nätet – en idé som föddes när Ove besökte Torgny Møller i Vrinners mitt på Jylland. Han hade ett vindkraftverk av samma typ och den försåg hemmet med god elproduktion.

”Vid den här tidpunkten var det många som uppmanade allmänheten att använda förnybar energi, men det var väldigt få som gjorde det. Och inget kommer att hända om det enda vi gör är att prata om det”, sa Ove Rasmussen i en intervju för boken Vindmøller i Skjellerup 1904–1977.

En gemensam passion för vindkraftverk

Ofta handlade småpratet runt middagsbordet om driften av vindkraftverk och tekniska aspekter kring detta. Vid den tiden var Ove Rasmussen involverad i grundandet av ”Danmarks Vindmølleforening” 1979. Så på så sätt kan man säga att Jens och Søren Rasmussen växte upp samtidigt med vindkraftsbranschen.

Både Jens och Søren Rasmussen valde att gå i sin fars fotspår när de gjorde sina yrkesval. Søren Rasmussen var bara 18 år när han investerade i sitt första jordbruksprojekt. Senare utbildade han sig till jordbrukare och 1997 köpte han Frandsbjerg när han skulle expandera sin grisuppfödning.

Jens Rasmussen utbildade sig till elektriker och startade 1999 sin egen konsultverksamhet. Ett av hans första uppdrag var att bygga en plattform till en NEG Micon 750 där hans företag var först ute med att integrera transformatorn i vindkraftverket. ”Jag köpte mitt första vindkraftverk 1999 i Aalbæk, i närheten av Skagen, för min hårt förtjänade lön som elektrikerlärling. Det var en enorm investering för mig på den tiden eftersom återbetalningen för vindkraftverket var fem år och tänk om verket bara höll i tre år. Jag äger det fortfarande och det är fortfarande i drift, så jag är ganska nöjd med den investeringen,” säger Jens leendes.

Mellan 1996–2001 investerade Jens, Søren och deras far Ove i 12 danska vindkraftverk samtidigt som de höll på med sina respektive jobb. Jens konsultfirma växte och han hade mer än 20 anställda. I Danmark var Søren fullt upptagen med sitt jordbruksföretag. Han kunde emellertid inte sluta tänka på det faktum att vindkraftverk skulle passa mycket väl in i den växande investeringsportföljen. ”Jag gjorde faktiskt en 24-timmars resa till en vindpark i närheten av Berlin 2003 för att ta en titt på 2MW Vestas vindkraftverk. De var till salu till ett jättebra pris så jag ringde min far och bror och föreslog att vi skulle köpa var sitt vindkraftverk. Det enda svar jag fick var två ”nej tack”. De tänkte väl att jag blivit galen som ville göra affärer med vindkraftverk utomlands,” förklarar Søren. Søren kunde inte sluta tänka på att köpa de där vindkraftverken i Tyskland och 48 timmar senare fick han ett ja från sin bank till att själv köpa alla tre. Inom ett par veckor hade Jens ångrat sitt beslut och Søren sålde då ett av de tre vindkraftverken till honom – och det äger Jens än idag. Köpet av dessa tre vindkraftverk var i stort sett så som Eurowind Energy startade.

FV25173 (1)
Läs våra senaste nyheter och insights Gå till nyheter

”Vindkraftsbranschen startades av gräsrotsrörelser och idealism, men för oss har det inte varit fallet. Redan från början såg vi vindkraftverk som ett naturligt sätt att producera el på.”

Den tyska marknaden

De två bröderna kontaktade Jakob Kortbæk, en advokat som i många år arbetat med inköp och försäljning av vindkraftverk i Tyskland. De märkte att de arbetade väldigt bra tillsammans och hade samma affärsförståelse. Tillsammans grundade de Eurowind Energy 2006 med fokus på den tyska marknaden, där vindkraftverk var mycket billigare än i Danmark. Med sitt beslut att gå in på den tyska marknaden öppnade Jens, Søren och Jakob en marknad för danska investerare som ville investera i vindkraftverk i Tyskland, eftersom Danmark tillät skattemässiga avskrivningar för utsläppsrätter som användes för att köpa tyska vindkraftverk.

CPH1529

”Det var verkligen en vändpunkt för Eurowind Energy. Vi gick ju från att bara vara en köpare till att även utveckla vindkraftsprojekt i Danmark [...]”

Under åren 2006 till 2009 reste de tre runt i Tyskland och köpte tyska vindkraftverk och i början var de noga med att alla tre besökte varje plats för att undersöka vindförhållandena inför ett potentiellt köp. ”Vi har tillbringat många timmar i bilen på de tyska motorvägarna och diskuterat vindkraftverk under tiden. Det var en risk att ta steget in i Tyskland, men det faktum att vi inte väntade på den danska marknaden är en av de främsta orsakerna till att vi är så starka idag. Samtidigt kunde vi skala upp snabbare i Tyskland baserat på vår erfarenhet från Danmark,” förklarar Jens.

Under tiden förändrades det politiska landskapet i Danmark och fokus på klimatförändringarna och förnybart ökade. Teamet gick in på den danska marknaden på riktigt under 2008 och 2009 där Sørens nätverk inom jordbruket var en drivande kraft. ”Det var verkligen en vändpunkt för Eurowind Energy. Vi gick ju från att bara vara en köpare till att även utveckla vindkraftsprojekt i Danmark. Den första person som vi anställde i Danmark var en jordbrukare och vi har ökat antalet föredetta jordbrukare på vår danska avdelning eftersom det ofta är just jordbrukare som har vindkraftverk på sin mark,” förklarar Søren.

Från 2009 till 2016 fördubblades företagets storlek och ytterligare tillväxt väntade. 2016 öppnades kontor i Portugal, med fokus på att utveckla solcellsprojekt i södra Europa och affärer initierades i Italien och Spanien. 2016 öppnades också kontor i Sverige och en större utvecklingsportfölj förvärvdes. 2018 blev Eurowind Energy delägare i franska vindkraftsutvecklaren VENTELYS Energies Partagées. 2019 utökades verksamheten till den bulgariska marknaden och 2021 grundades det bulgariska företag EURA Energy AD tillsammans med Renalfa AD.

FV25070 (1)

”Vi har aldrig tänkt att förnybar energi är alternativ. Snarare ser vi de andra energislagen som alternativa [...]”

2019 gick Eurowind Energy samman med Eniig Renewables, vilket gjorde att företaget kunde utvecklas ännu mer. Samma år gjordes även satsningar på verksamhet i Storbritannien och den tyska vindkraftsutvecklaren Wenger-Rosenau Windenergie GmbH & Co. KG förvärvdes.

Även SE Blue Renewables från PFA och Norlys köptes upp, som då hade 184 MW i drift och projekt Overgaard Wind Park beståendes av 26 vindkraftverk.

Under 2020 grundade Norlys och Eurowind Energy tillsammans Norlys Energy Trading, en europeisk kommersiell elhandlare. Under 2020 öppnades även det slovakiska kontoret.

Under 2021 grundade Eurowind Energy det amerikanska dotterbolaget, Eurowind Energy USA LLC och den förre detta projektchefen för Danmark, Bo Schøler, blev dotterbolagets ordförande. I samband med att kontor öppnades i Helsingfors 2021 gjord Eurowind Energy även inträde på den finska marknaden.

Enligt Jens och Søren är resan långt ifrån slut: ”Vindkraftsbranschen startades av gräsrotsrörelser och idealism, men för oss har det inte varit fallet. Redan från början såg vi vindkraftverk som ett naturligt sätt att producera el på. Ett naturligt sätt som kunde kommersialiseras. Under många år har vi hört politiker säga att vi inte har råd med den gröna omställningen och sedan – bara ett par år senare – fick vi höra att vi inte har råd att inte ställa om,” säger Søren och Jens fortsätter: ”Vi har aldrig tänkt att ”förnybar energi är alternativ”. Snarare ser vi de andra energislagen som alternative. Under vår tid i vindkraftsbranschen har vi lärt oss mycket, och något av det viktigaste är att inget växer om du står still. Under åren har vi byggt en stark kultur med mycket kompetenta medarbetare och så länge som vi har medarbetare kommer det aldrig vara kapital som hindrar vår potential från att växa.”

Den övergripande visionen är tydlig: vi vill spela en avgörande roll i framtidens energisamhälle. Med fullt fokus på att förverkliga sol- och vindkraftsprojekt tänjer vi på gränserna och ser på det framtida energisystemet i cirkulära termer. Genom banbrytande samarbeten driver vi energiomställningen på europeisk nivå och främjar synergierna mellan vår förnybara energiproduktion, Power-to-X teknologier och industrin i våra energiparker.

Ett partnerskap för framtiden

Eurowind Energy är i ett 50 % associerat partnerskap med Norlys.

Corporate Social Responsibility

Vi är ett företag som fokuserar på banbrytande lösningar för det framtida energisystemets utmaningar.

Vi strävar efter att förbättra människors livskvalitet då en värld som drivs på förnybar energi ger oss alla en renare och bättre framtid. Vårt samhällsansvar är integrerat i vår affärsstrategi och utgör grunden i företagets värderingar.

Corporate Social Responsibility
Littlebighelp Children3
FV25033

Board of Directors

Chairman of the Board: Gert Vinther Jørgensen

Deputy Chairman: Søren Rasmussen

Member of the Board: Anders Dam

Member of the Board: Søren Nørgaard

Member of the Board: Bo Lynge Rydahl

Member of the Board: Klaus Steen Mortensen

Member of the Board: Jakob Kierkegaard Kortbæk

 

Executive Board:

Jens Rasmussen: CEO

Søren Bæk Just: CFO