Skip to main content

Affärsområden

Affärsområden

Vi är den enkla länken till en komplex marknad.

Vi tar hand om din investering och får den att växa.

Att vara den största vindkrafts- och solcellsutvecklaren i Danmark innebär också ett ansvar. Vi strävar efter att vara en transparent och pålitlig partner genom att skapa en attraktiv relation med våra kunder som grundar sig i dialog och samarbete. Vi har olika energiprojekt i både Europa och USA. Att göra detta på rätt sätt, med kompetenta och mycket erfarna medarbetare världen över ser vi som absolut grundläggande för vårt företag. 

Lokal närvaro

Vi vet att lokal närvaro är viktigt. Förutom vårt huvudkontor i Danmark har vi filialer i flera europeiska länder samt i USA. Med kontor i de enskilda länderna säkerställer vi en god dialog med myndigheter, markägare och lokalbefolkningen. Detta utgör en stark grund för att säkra och driftsätta nya anläggningar. Vi värderar starkt våra samarbeten i alla länder där vi verkar och ser en potential för ytterligare tillväxt inom förnybara energikällor.

Om oss
JBN EUROWIND 4 03419

Vi tar hand om din investering och får den att växa.