Skip to main content

Areas of business

Areas of business

Стремим се да бъдем лесната връзка с един сложен пазар.

Ние управляваме вашата инвестиция. След това й помагаме да расте

Позицията ни като най-голям разработчик на ветроенергийни и ФВ централи в Дания е свързана с отговорности.

Ние работим по различни енергийни проекти в цяла Европа и в САЩ и наше основно задължение е те да се изпълняват правилно, опирайки се на компетентни служители в целия свят и стогодишен опит в областта на енергията от възобновяеми източници.

Нашата централа е базирана в Хобро, в Северна Ютландия, където всичко започва. Всеки един проект се разработва заедно с местните компетенции, което ни позволява да направим оптималното решение за всяка местна общност. Разработваме само проекти, в които желаем да инвестираме. Това е вашата гаранция за солидна инвестиция

Местно присъствие

Познаването на местните условия е от ключово значение в дейността ни. Защото знаем, че за да се развиваме, трябва да разбираме културата и да бъдем част от общността. Имаме офиси в няколко европейски страни и в САЩ и продължаваме да се разрастваме. Както по места, така и в международен мащаб.

Във връзка с
JBN EUROWIND 4 03419

ЕУРА ЕНЕРДЖИ 

Eurowind Energy в България се представлява от ЕУРА ЕНЕРДЖИ и партньорска компания. Партньорството между датската Eurowind Energy и българската Renalfa създава ЕУРА ЕНЕРДЖИ през 2021 г. Двете компании майки са европейски лидери във възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и зелените технологии на бъдещето

 

ЕУРА ЕНЕРДЖИ
JBN MARSVINLUND 03367

Ние управляваме вашата инвестиция. След това й помагаме да расте

Инвестиции в енергия 
от възобновяеми източници

Инвестиции в енергия от възобновяеми източници

Инвестираме в разработката, изграждането и експлоатацията на паркове за енергия от възобновяеми източници. Инвестиция в нашето бъдеще.

Разработка на проекти

Разработка на проекти

Нашата сфера на дейност е енергетиката. В цял свят. Ние сме вашият професионален партньор в целия процес: от избора на местата за изграждане на ветроенергийни, фотоволтаични (ФВ) и хибридни паркове до осигуряването на договорите за финансиране. И накрая, правим необходимото проектът да стане част от дългия ни списък с осъществени проекти.

Управление на активи

Управление на активи

Ние сме много опитен Управител на активи на ветроенергийни и ФВ паркове, който се грижи за всички технически, търговски и финансови аспекти.

Продажби на зелена енергия

Продажби на зелена енергия

Казваме, че сме лесната връзка с един сложен пазар - и наистина мислим така. Като сключваме споразумение за изкупуване на електроенергия (СИЕ), ние осигуряваме снабдяването ви със зелена електрическа енергия.