Skip to main content

Areas of business

Areas of business

Стремим се да бъдем простата връзка с един сложен пазар.

Ние управляваме вашата инвестиция. След това й помагаме да расте

Позицията ни като най-голям разработчик на ветроенергийни и ФВ централи в Дания е свързана с отговорности.

Ние работим по различни енергийни проекти в цяла Европа и в САЩ и наше основно задължение е те да се изпълняват правилно, опирайки се на компетентни служители в целия свят и стогодишен опит в областта на енергията от възобновяеми източници.

Our headquarters is based in Hobro, in Northern Jutland, where it all started. Each and every project is developed together with local competences, enabling us to make the optimal solution for each local community. We only develop the projects in which we wish to invest. This is your guarantee for a solid investment.

Присъствие по места

Познаването на местните условия е от ключово значение в дейността ни. Защото знаем, че за да се развиваме, трябва да разбираме културата и да бъдем част от общността. Имаме офиси в няколко европейски страни и в САЩ и продължаваме да се разрастваме. Както по места, така и в международен мащаб.

Централното ни управление е в Хобро, Северен Ютланд, откъдето започна всичко. Всеки отделен проект се разработва заедно с местни специалисти, което ни позволява да предоставим оптималното решение за всяка местна общност. Развиваме само проектите, в които желаем да инвестираме. Това е вашата гаранция за солидност на инвестициите.

Във връзка с
JBN EUROWIND 4 03419

Ние управляваме вашата инвестиция. След това й помагаме да расте

Инвестиции в енергия 
от възобновяеми източници

Инвестиции в енергия от възобновяеми източници

Инвестираме в разработката, изграждането и експлоатацията на паркове за енергия от възобновяеми източници. Инвестиция в нашето бъдеще.

Разработка на проекти

Разработка на проекти

Нашата сфера на дейност е енергетиката. В цял свят. Ние сме вашият професионален партньор в целия процес: от избора на местата за изграждане на ветроенергийни, фотоволтаични (ФВ) и хибридни паркове до осигуряването на договорите за финансиране. И накрая, правим необходимото проектът да стане част от дългия ни списък с осъществени проекти.

Управление на активи

Управление на активи

Ние сме много опитен Управител на активи на ветроенергийни и ФВ паркове, който се грижи за всички технически, търговски и финансови аспекти.

Продажби на зелена енергия

Продажби на зелена енергия

Казваме, че сме простата връзка с един сложен пазар - и наистина мислим така. Като сключваме споразумение за изкупуване на електроенергия (СИЕ), ние осигуряваме снабдяването ви със зелена електрическа енергия.