Skip to main content

Продажби на зелена енергия

Казваме, че сме лесната връзка с един сложен пазар - и наистина мислим така. Като сключваме споразумение за изкупуване на електроенергия (СИЕ), ние осигуряваме снабдяването ви със зелена електрическа енергия.

Продажби на зелена енергия

Ние доставяме зелена енергия от нашите възобновяеми енергийни източници

Можем да обезпечим бъдещите ви нужди от енергия - и да я направим зелена

КСИЕ (Корпоративни споразумения за изкупуване на електроенергия) съществуват в много нюанси на зеленото. След сключване на КСИЕ с Eurowind Energy, ние ще доставяме на вашата компания зелена електрическа енергия според нуждите ви. КСИЕ може да подсигури бъдещите ви нужди от енергия на един бързо променящ се пазар както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Това дава на вашата компания пълна яснота за разходите ѝ за енергия и в същото време - предимството да бъде зелена.

Намалете въглеродния си отпечатък заедно с нас - като ваш проверен партньор

Сключвайки КСИЕ, вашата компания участва в създаването на зелено бъдеще – не само за вашето предприятие, а и за всички. КСИЕ може да утвърди профила на компанията ви като отговорен делови партньор за вашите клиенти, като показва, че сте готови да поемете отговорност и сте част от зеления преход. Същевременно КСИЕ ще помогне на вашата компания да намали въглеродния си отпечатък.    

Свържете се с нас
DJI 0318

Ние се занимаваме с тази дейност с цел развитие на бранша. За усъвършенстване на доставките на енергия в бъдеще.

Ако искате да научите повече за СИЕ, свържете се с

Jesper Düring
Commercial Director Jesper Düring · [email protected]
Michael Bendixen
Senior Portfolio Manager - Products & Markets Michael Bendixen · [email protected]