Skip to main content

Инвестиции в енергия от възобновяеми източници

Инвестираме в разработката, изграждането и експлоатацията на паркове за енергия от възобновяеми източници. Инвестиция в нашето бъдеще.

Инвестиции в енергия 
от възобновяеми източници

We make long-term investments based on long-term relations.

Инвестиции в енергия от възобновяеми източници

Инвестираме в разработката, изграждането и експлоатацията на паркове за енергия от възобновяеми източници. Инвестиция в нашето бъдеще.

През годините сме инвестирали над 1 млрд. евро в развитието на енергия от възобновяеми източници в цяла Европа. Днес притежаваме повече от 1100 MW и управляваме повече от 1970 MW проекти за възобновяема енергия в няколко европейски страни, които произвеждат повече от 2067 GWh зелена, възобновяема енергия годишно, и продължаваме да разширяваме нашия портфейл и пазари.

Инвестициите в енергия от възобновяеми източници са основната ни дейност.

Както и при другите видове инвестиции, при инвестициите в проекти за енергия от възобновяеми източници има и рискове. Инвестициите в енергия от възобновяеми източници се влияят, наред с друго, от цените на електрическата енергия, динамиката на ветровете и експлоатационните разходи на вятърните турбини или ФВ централи.

Да анализираме задълбочено тези условия е наша втора природа. Ние разработваме и придобиваме проекти в чужбина, които отговарят на нашите изисквания за възвръщаемост върху инвестициите и сигурност. Оценките се правят въз основа на няколко години опит, познания за местните условия, оценки на параметрите на ветровете, структурата на разходите, вида турбина и финансиране.

Използваме богатия си опит с възобновяеми източници, за да осигурим икономични цени от външните доставчици, и постоянно проверяваме дейността на доставчиците.

относно
DJI 0318

Възобновяемите източници нямат алтернатива

Партньорства

Не сме постигнали всичко това сами.

Вярваме в дългосрочните отношения и винаги търсим потенциални партньори и нови инвестиционни възможности при възобновяемите източници на енергия. Ако търсите дългосрочен и опитен партньор в разработката на проекти или инвеститор във ваши налични енергийни паркове – винаги сме готови да чуем нещо повече.

Имаме и няколко тесни партньорства с институционални инвеститори, семейни предприятия, офиси и енергийни компании, които са инвестирали заедно с нас в експлоатацията на проекти в Дания и на другите ни пазари.

Ако желаете да обсъдите нови възможности; ако проявявате интерес към нас като ваш нов партньор; или ако се интересувате да научите повече за възможностите за съвместни инвестиции в наши проекти – моля, свържете се с нас.

Kristoffer Sandberg
Head of Transactions Kristoffer Sandberg · [email protected]