Skip to main content

Разработка на проекти

Нашата сфера на дейност е енергетиката. В цял свят. Ние сме вашият професионален партньор в целия процес: от избора на местата за изграждане на ветроенергийни, фотоволтаични (ФВ) и хибридни паркове до осигуряването на договорите за финансиране. И накрая, правим необходимото проектът да стане част от дългия ни списък с осъществени проекти.

Разработка на проекти

Производството на енергия от възобновяеми източници нараства бързо и бъдещето е зелено

Енергията от вятъра и Слънцето дава значим принос към производството на енергия в Европа, същото важи и за САЩ. Възлова част от основната ни дейност е разработката на проекти. Ние сме вашият професионален партньор в целия процес: от избора на местата за изграждане на ветроенергийни, фотоволтаични (ФВ) и хибридни паркове до осигуряването на договорите за финансиране. И накрая, правим необходимото проектът да стане част от дългия ни списък с осъществени проекти.

“Намираме възможности. След това се възползваме от тях.“

1. Възможности

Намирането на възможности е от съществено значение за дейността.

Намирането и пресяването на възможностите става чрез нашите собствени офиси, нашите партньорства, съвместни предприятия и с помощта на външни страни. Имаме задълбочените познания, необходими за пресяване на възможностите и за използване само на най-добрите.

След като обектите бъдат избрани, се провежда задълбочена оценка и анализ на ресурсите, в т.ч. измервания на параметрите на вятъра, сключване на договори за наемане на земи и сервитути със собствениците на земи и за присъединяване към ЕЕС, както и оценка на въздействията върху околната среда.

EWE Businessmodel Web Opportunities

“Избираме подходящото място. След това изпълняваме.“

2. Разработване

Когато даден район бъде определен като подходящ, ние предприемаме необходимите постъпки в сътрудничество с властите както на централно, така и на местно ниво, например във връзка с необходимите разрешителни.

Добрите ни отношения със собствениците на земи и инвеститорите ни позволяват да имаме ясна картина за рисковете за изпълнението на проектите.

EWE Businessmodel Web Development

“Подготвяме инфраструктура. След това изпълняваме обещаното.“

3. Местно участие

От съществено значение е възможно най-ранното включване в процеса на местните жители и заинтересовани страни. Важно е да се осмислят и решават въпросите, които будят загриженост у тях.

Eurowind Energy придава жизненоважно значение на широкото включване. Обикновено местното участие включва, но не е ограничено до близки съседи на обектите, собственици на земи, местни жители и общини.

EWE Businessmodel Web Localinvestment

“Изграждаме енергийни обекти. След това произвеждаме електрическа енергия.“

4. Изграждане

Преди да пристъпим към изграждане, ние осигуряваме наличието на всички необходими разрешителни, в т.ч. комплексен правен анализ на разрешителните за обектите и комплексен финансов анализ. Имаме солиден списък с изпълнени проекти и инфраструктура, например кабели и пътища – в рамките на предвидените срокове и бюджети.

Изграждането се провежда в сътрудничество и в съответствие с всички страни, участващи в проекта. След успешно изграждане до ключ вятърните турбини или ФВ централи се подготвят за присъединяване към ЕЕС и пускане в експлоатация.

EWE Businessmodel Web Construction

“Ние управляваме вашата инвестиция. След това й помагаме да расте.“

5. Експлоатация

Като част от стратегията ни да бъдем независим производител на електрическа енергия ние се стремим да запазваме собствеността си върху проектите и активите.

След изграждането управлението на парковете се предава на нашия отдел по Управление на активи, с цел оптимизиране на парковете, което включва технически, търговски и финансови аспекти.

EWE Businessmodel Web Operation

6. Експлоатация - Продажба

Ние също така продаваме обекти, частично или изцяло. Продажби се извършват на дългосрочни инвеститори.

Заедно с продажбите, ние често сключваме дългосрочни договори за управление на активи, с цел оптимизиране на производството, най-рационално използване на разходваните средства и намаляване на експлоатационните разходи, за да се постигне най-висока печалба за инвеститорите.

EWE Businessmodel Web Operationdivestment

Ако се интересувате да научите повече за това как разработваме проекти, моля, свържете се с нас!

Elena Markova
Country Manager Bulgaria Elena Markova · [email protected]
Jeppe Udby
Global Development Director Jeppe Udby · [email protected]