Skip to main content

Hankekehitys

Energia-ala on leikkikenttämme. Maailmanlaajuisesti. Olemme ammattitaitoinen kumppanisi koko hankkeen elinkaaren ajan; aina sopivien kohteiden löytämisestä rahoitussopimusten solmimiseen. Varmistamme myös, että hankkeesi pääsee osaksi toteutuneiden hankkeittemme joukkoa.

Hankekehitys

Uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön tuotanto lisääntyy nopeasti, ja tulevaisuus on vihreä.

Tuuli- ja aurinkovoimalla on merkittävä osuus Euroopan sähköntuotannossa, ja sama pätee Yhdysvaltoihin. Keskeinen osa ydinliiketoimintaamme on hankekehitys. Olemme ammattitaitoinen kumppanisi koko prosessin ajan: aina kohteiden löytämisestä rahoitussopimusten solmimiseen. Varmistamme myös, että hankkeesi pääsee osaksi toteutuneiden hankkeittemme joukkoa.

”Tunnistamme mahdollisuudet. Sitten tartumme niihin.”

1. Mahdollisuudet

Mahdollisuuksien tunnistaminen on välttämätöntä liiketoiminnassamme.

Mahdollisten hankekohteiden tunnistaminen ja seulominen tehdään omien toimistojemme, kumppanuuksiemme, yhteisyritysten ja ulkopuolisten tahojen kautta. Meillä on syvällistä osaamista, jonka avulla tunnistamisesta ja toteutamme vain parhaat hankkeet.

Kun parhaat kohteet on tunnistettu, teemme perusteellisen resurssiarvioinnin ja -analyysin, johon sisältyy mm tuulimittauksia ja maanvuokrasopimusneuvottelut. Lisäksi vierailemme alueella maanomistajien kanssa ja tarkastamme alueen verkkokapasiteetin sekä teemme tarvittavat ympäristöselvitykset.

EWE Businessmodel Web Opportunities

”Valitsemme oikean sijainnin. Sitten toteutamme hankkeen."

2. Kehittäminen

Kun alue on arvioitu sopivaksi, hankimme hankkeelle tarvittavat luvat yhteistyössä kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa.

Läheinen suhteemme maanomistajiin ja rakennuttajiin takaavat, että meillä on selkeä käsitys hankkeiden kehittämiseen liittyvistä riskeistä.

EWE Businessmodel Web Development

”Suunnittelemme infrastruktuurin. Sitten toteutamme sen."

3. Paikallinen osallistuminen

Paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen ahdollisimman varhaisessa vaiheessa prosessissa on välttämätöntä. On tärkeää ymmärtää ja käsitellä heidän mahdollisia huolenaiheitaan.

Eurowind Energyssä ajattelemme laajan osallistamisen olevan erittäin tärkeää. Tyypillisesti osallistamisen piiriin kuuluvat muun muassa kohteen lähinaapurit, maanomistajat, paikalliset asukkaat ja kunta.

EWE Businessmodel Web Localinvestment

”Rakennamme energiahankkeita. Sitten tuotamme sähköä."

4. Rakentaminen

Ennen rakentamista varmistamme, että kaikki tarvittavat luvat on hankittu. Huolehdimme myös legal due diligence -selvityksen sekä financial due diligence -selvityksen tekemisestä. Meillä on vankka kokemus hankkeiden ja infrastruktuurin, kuten kaapelien ja teiden, toimittamisesta ajallaan ja budjetiin pitäytyen.

Rakentaminen tapahtuu yhteistyössä kaikkien hankkeen osapuolten kanssa. Onnistuneen ja avaimet käteen -periaatteella toteutetun rakentamisen jälkeen tuuliviomalat tai aurinkovoimalat valmistetaan verkkoon liittämistä ja käyttöönottoa varten.

EWE Businessmodel Web Construction

”Hoidamme sijoituksiasi ja saamme ne tuottamaan.”

5.  Operointivaihe

Osana strategiaamme on olla riippumaton sähköntuottaja ja pyrkiä jäämään omistamaan hankkeitamme niiden elinkaaren loppuun saakka.

Rakentamisen jälkeen tuulipuistojen hallinta siirtyy varainhoito-osastollemme, joka huolehtii puistojen optimaalisesta operoinnista. Varainhoito sisältää teknisistä, kaupallisista  ja taloudellisista näkökohdista huolehtimisen.

EWE Businessmodel Web Operation

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää hankekehityksestämme, otathan yhteyttä!

Tuuli Vapaavuori-Vartiainen
Country Manager Finland Tuuli Vapaavuori-Vartiainen · [email protected]
Oskar Hukkinen
Business Developer Oskar Hukkinen · [email protected]