Skip to main content

Hankekehitys

Energia-ala on globaali leikkikenttämme. Olemme ammattitaitoinen kumppanisi koko hankkeen elinkaaren ajan; aina sopivien kohteiden löytämisestä rahoitussopimusten solmimiseen. Varmistamme myös, että projektisi pääsee osaksi toteutuneiden projektiemme joukkoa.

Hankekehitys

Sähköntuotanto uusiutuvista energialähteistä on nopeassa kasvussa ja tulevaisuus on vihreä

Tuuli- ja aurinkovoimalla on merkittävä panos Euroopan sähköntuotantoon, ja sama pätee Yhdysvaltoihin. Ydinliiketoimintamme keskiössä on hankkeiden kehittäminen. Olemme ammattitaitoinen kumppanisi koko prosessissa: aina kohteiden löytämisestä rahoitussopimusten solmimiseen. Varmistamme myös, että hankkeesi pääsee osaksi toteutuneiden projektiemme joukkoa.

”Tunnistamme mahdollisuudet. Sitten tartumme niihin.”

1. Mahdollisuudet

Mahdollisuuksien tunnistaminen on välttämätöntä liiketoiminnassamme.

Mahdollisten hankekohteiden tunnistaminen ja läpikäynti tehdään omien toimipisteidemme, kumppanuuksiemme, yhteishankkeidemme ja ulkopuolisten tahojen kautta. Meillä on syvällinen tuntemus kohteiden tunnistamisesta ja toteutamme vain parhaat hankkeet.

Kun parhaat kohteet on tunnistettu, teemme perusteellisen resurssiarvioinnin ja -analyysin mukaan lukien tuulimittaukset ja maanvuokraneuvottelut. Lisäksi vierailemme alueella maanomistajien kanssa ja tarkastamme alueen verkkokapasiteetin sekä teemme tarvittavat ympäristöselvitykset.

EWE Businessmodel Web Opportunities

”Valitsemme oikean paikan. Sitten toteutamme suunnitelmamme."

2. Kehitys

Kun alue on havaittu sopivaksi, hankimme tarvittavat luvat hankkeelle yhteistyössä vianomaisten kanssa.

Läheinen suhteemme maanomistajiin ja rakennuttajiin on tae sille, että meillä on selkeä käsitys hankkeiden kehittämiseen liittyvistä riskeistä.

EWE Businessmodel Web Development

”Suunnittelemme infrastruktuurin. Sitten toteutamme sen."

3. Osallistuminen paikallisesti

Mahdollisimman varhainen paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen prosessissa on välttämätöntä. On tärkeää ymmärtää ja käsitellä heidän mahdollisia huolenaiheitaan.

Eurowind Energyssä laajan osallistamisen merkitys on elintärkeää. Tyypillisesti osallistamisen piiriin kuuluvat muun muassa kohteen lähinaapurit, maanomistajat, paikalliset asukkaat ja kunta.

EWE Businessmodel Web Localinvestment

”Rakennamme energiahankkeita ja tuotamme sähköä."

4. Rakentaminen

Ennen rakentamista varmistamme, että kaikki tarvittavat luvat on hankittu, sisältäen  legal due diligence -selvityksen sekä financial due diligence -selvityksen. Meillä on vahva kokemus hankkeiden ja infrastruktuurin, kuten kaapelien ja teiden, toimittamisesta ajallaan ja budjetissa.

Rakentaminen tapahtuu yhteistyössä kaikkien hankkeen osapuolten kanssa. Onnistuneen ja avaimet käteen -periaatteella toteutetun rakentamisen jälkeen tuuliturbiinit tai aurinkovoimalat valmistetaan verkkoon liittämistä ja käyttöönottoa varten.

EWE Businessmodel Web Construction

”Pidämme sijoituksistasi huolta ja saamme ne tuottamaan.”

5.  Operointivaihe

Osana strategiaamme on olla riippumaton sähköntuottaja ja pyrkiä jäämään omistamaan hankkeitamme niiden elinkaaren loppuun saakka.

Rakentamisen jälkeen tuulipuistojen hallinta siirtyy varainhoito-osastollemme, joka huolehtii puistojen optimaalisesta operoinnista.  Varainhoito sisältää teknisistä, kaupallisista  ja taloudellisista näkökohdista huolehtimisen.

EWE Businessmodel Web Operation

6. Operointivaihe – Hankkeista luopuminen

Toisinaan myös luovutamme projektien omistuksen eteenpäin joko osittain tai kokonaan. Myynnit tehdään pitkäaikaisille sijoittajille.

Myynnin yhteydessä solmimme usein pitkäaikaisen varainhoitosopimuksen optimoidaksemme tuotannon, käytettyjen varojen täyden arvon sekä minimoidaksemme käyttökustannukset. Näin luomme parhaan arvon sijoittajille.

EWE Businessmodel Web Operationdivestment

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää projektikehityksestämme, otathan yhteyttä!

Tuuli Vapaavuori-Vartiainen
Country Manager Finland Tuuli Vapaavuori-Vartiainen · [email protected]
Oskar Hukkinen
Business Developer Oskar Hukkinen · [email protected]