Skip to main content

Energia este ținta nostru. La nivel global.

Suntem partenerul dumneavoastră pe parcursul întregului proces: de la identificarea terenurilor pentru înființarea parcurilor eoliene, fotovoltaice și hibride, până la obținerea finanțărilor. Ne asigurăm că proiectul va fi executat de la A la Z si apoi sa ne mândrim prin a-l adăuga la lunga noastră lista de reușite.

Energia este ținta nostru. La nivel global.

Ponderea producției de energie din surse regenerabile crește rapid, iar viitorul este verde.

O parte semnificativa din energia produsa in Europa si Statele Unite este generata cu ajutorul vântului si soarelui. Una din principalele noastre expertize este dezvoltarea de proiecte. Suntem partenerul dumneavoastră pe parcursul întregului proces: de la identificarea terenurilor pentru înființarea parcurilor eoliene, fotovoltaice și hibride, până la obținerea finanțărilor. Ne asigurăm că proiectul va fi executat de la A la Z si apoi sa ne mândrim prin a-l adăuga la lunga noastră lista de reușite.

„Identificăm oportunități si le punem in practica”

1. Oportunități

Identificarea oportunităților este vitala pentru a dezvolta afaceri.

Identificam și evaluam oportunitățile prin intermediul reprezentanțelor noastre locale, cu ajutorul partenerilor, asociaților si contractanților externi. Ne-am dezvoltat capacitatea de a evalua si dezvolta doar cele mai profitabile proiecte.

Din momentul in care o locație este identificată, sunt evaluate amănunțit resursele si cerințele necesare, incluzând evaluarea potențialului eolian, securizarea terenului si a cailor de acces, disponibilitatea de descărcare in rețea si impactul asupra mediului.

EWE Businessmodel Web Opportunities

„Alegem locația potrivită. Apoi construim.”

2. Dezvoltarea

Când este identificata o locație potrivita, demaram procesul de obținere a autorizațiilor si avizelor de la autoritățile locale si naționale.

Menținem o legătura strânsă cu proprietarii și dezvoltatorii pentru a avea o perspectiva clară asupra riscurilor legate de dezvoltarea proiectelor.

EWE Businessmodel Web Development

„Pregătim infrastructura si apoi implementam proiectul.”

3. Implicarea comunității

Este esențiala implicarea comunității locale de la primii pași, pentru a înțelege si răspunde întrebărilor si preocupărilor acestora.

Eurowind Energy considera vitala implicarea larga a tuturor celor apropiați proiectului: vecini, proprietari de terenuri, localnici, autorități locale si alte entități prezente in zona.

EWE Businessmodel Web Localinvestment

„Construim proiecte energetice. Producem energie.”

4. Construcția

Ne asiguram ca am obținut toate avizele înaintea începerii construcției efective, inclusiv auditul financiar si al autorizațiilor. Avem o experiență solidă în livrarea de proiecte și infrastructură (trasee electrice și drumuri), la timp și încadrând-ne în bugete.

Organizarea de șantier respectata standardele si reglementările locale. Odată ce construcția este livrata la cheie, turbinele si/sau echipamentele fotovoltaice sunt testate si calibrate pentru a fi puse in funcțiune si conectate la rețea.

EWE Businessmodel Web Construction

“Vă gestionăm investiția. O facem să crească."

5. Operare

Obiectivul nostru este sa fim un producător independent de energie, păstrând proprietatea proiectelor si a infrastructurii aferente.

Odată puse in funcțiune, administrarea parcurilor este predata departamentului „Operare” pentru optimizarea funcționarii acestora din punct de vedere tehnic, comercial si financiar.

EWE Businessmodel Web Operation

6. Operare - Vanzare

Uneori anumite proiecte le vindem, total sau parțial, unor investitori pe termen lung.

Odată cu vânzarea, de regula semnam si un contract pe termen lung privind operarea proiectului. Scopul este optimizarea producției, creșterea valorii proiectului si minimizarea costurile de operare, oferind un randament cat mai mare investiției.

EWE Businessmodel Web Operationdivestment

Contactați-ne daca doriți sa colaboram in dezvoltarea proiectelor eoliene/solare.

Bogdan Nicolaescu
Head of Development Bogdan Nicolaescu · [email protected]