Skip to main content

Operare parcuri eoliene si solare

Suntem un operator cu mare experiență în gestiunea parcurilor eoliene și solare, acoperind toate aspectele tehnice, comerciale și financiare.

Operare parcuri eoliene si solare

Experiența si economiile de scara ne ajuta sa asigurăm randamentul optim al fiecărui parc eolian si solar pe care îl operăm

Cu noi în calitate de operator, activele dumneavoastră sunt în mâini sigure

O perspectiva de ansamblu asupra industriei energetice, asociata cu puterea de negociere legata de operarea unor capacitați mari de producție, la care se adaugă posibilitatea angajării unor specialiști de top – justifica modelul de operare a unor portofolii mari de proiecte energetice, care asigura un randament mult mai mare al investițiilor.

Asiguram randamentul optim

Ne folosim experiența si mărimea portofoliului pentru a asigura un randament optim de producție pentru fiecare parc eolian si solar pe care îl operam. Întrucât suntem si proprietari direcți de capacitați de producție, știm cat de important este sa fii permanent atent la toate componentele implicate in afacere. Aceasta ne da un argument puternic pentru a va propune o colaborare in ce privește operarea  parcurilor dumneavoastră.

Contactați-ne
Sol + Vind

Managementul tehnic al activelor

Monitorizam zilnic fiecare parc eolian și solar. Pentru că ne pasă

Monitorizăm zilnic de la distanță portofoliul nostru de parcuri eoliene și solare. Aceasta ne permite să reacționăm imediat daca apar erori și să furnizam informațiile necesare traderului de energie cu care lucrați. În plus, avem colaborări locale privind mentenanța, care pot interveni rapid la fața locului pentru a remedia defecțiunile.

Ca parte a contractului de operare, clienții noștri au acces la un portal online, EWEInvestor, care oferă acces rapid și direct la informații despre activele lor.

Portalul oferă o privire de ansamblu asupra informațiilor specifice parcului, cum ar fi producția, bugetele, sugestii privind gestionarea operaționala etc., precum și documente relevante cum ar fi: rapoarte de inspecție, procese verbale, conturi. De asemenea este disponibil un jurnal, cu informații privind erorile sau defecțiunile, operațiunile de service periodice sau ocazionale, întreținere, etc. cu comentarii din partea operatorului.

Analiză și raportare

Prezentam regulat rapoarte și analize privind funcționarea parcurilor eoliene și solare pe care le operam, oferind clienților noștri informații valoroase despre performanta activelor lor. Calculul pierderilor de producție datorate deconectărilor  oferă informații importante privind viitoare optimizări, sau o baza pentru solicitarea de despăgubiri conform contractelor si garanțiilor de disponibilitate, asigurări, servicii auxiliare etc.

Inițiem și monitorizăm inspecțiile obligatorii și mentenanța planificata. Punem la dispoziție specialiști care fac vizite la fata locului si verifica echipamentele.

Ne ocupăm de gestionarea documentației pentru conectarea la rețeaua publică, cum ar fi aprobarea valorii de referință, gestionarea avizelor și verificarea conformității tehnice. Aceasta include, de asemenea, organizarea și coordonarea operațiunilor de conectare/deconectare.

Întreținerea parcurilor solare

Este foarte importanta asigurarea unui nivelul optim al mentenanței in ce privește raportul preț calitate. Avem experiență în operarea parcurilor solare atât de la distanță și prin intervenții fizice, ceea ce ne oferă un mare avantaj în identificarea si gestionarea disfuncționalităților.

Căutam să implicăm forța de muncă locală, atât electricieni cat si localnici, ciobani etc., pentru a tine cat mai atent sub observație obiectivele.

Vrem să fim printre pionierii în promovarea adoptării energiei regenerabile.

Managementul comercial al parcurilor

Economii de scară

In prezent jucam un rol semnificativ pe piața ca urmare a portofoliului consistent de parcuri eoliene si solare pe care le administram. Aceasta ne oferă putere crescuta de negociere in relația cu furnizorii de servicii (mentenanța, asigurări, inspecții, etc), astfel încât putem asigura preturi foarte competitive. Vorbim despre economii de scară.

Solicitam în permanență ca furnizorii să își îmbunătățească continuu performanța și verificam întotdeauna lucrările recepționate. Avem o atitudine și o poziție ferma in ce privește calitatea execuției.

Ar putea părea simpla operarea unui parc eolian / solar. Însă in fundal sunt o multitudine de reglementari si obligații care trebuie îndeplinite. Ne asigurăm ca toate să fie respectate.

Managementul financiar al parcurilor

Contabilitatea asociata tranzacțiilor cu energie are particularități specifice, însă la noi este un element aprofundat al afacerii noastre.

Asiguram contabilitatea pentru clienții noștri: plata facturilor, pregătirea decontărilor de TVA, bugete si estimări de încasări, precum și raportările anuale. Ținem relația cu băncile, consultanții fiscali, companiile de asigurări, proprietarii de terenuri etc.

Oferim consultanță privind finanțarea proiectelor de dezvoltare parcuri eoliene și solare, asigurându-ne că obțineți condiții avantajoase.

În plus, oferim consultanta privind managementul afacerilor cu energie, inclusiv organizarea de ședințe de consiliu și adunări generale.

Audit

Asiguram calitatea raportărilor financiare anuale în colaborare cu auditori externi. Experiența acumulata ne permite sa asigurăm un proces eficient de auditare, prin menținerea unui dialog strâns între contabilii și echipele de audit.

Contactați-ne daca doriți sa detaliem aspectele legate de managementul activelor

Valeriu Ion
Manager of Asset Management Romania Valeriu Ion · [email protected]