Skip to main content

Asset Management

Vi har stor erfaring som Asset Manager af vind- og solparker, og vi sørger for både tekniske, kommercielle og finansielle aspekter.

Asset Management

Vores erfaring og tyngde er med til at sikre det bedste output fra vores vind- og solparker.

Din aktiver er i sikre hænder med os som din Asset Manager. 

En bred portefølje har stor betydning, når det gælder om at sikre højere omsætning og lavere driftsomkostninger. Det gælder især parametrene som fokuseret og fortsat arbejde med at vurdere og analysere rammeaftaler om service, forsikringer, IT, udgifter til vedligeholdelse/overvågning og salg af el.

Vi sikrer det optimale resultat

Vores erfaring og betydelige porteføljestørrelse er med til at sikre det optimale resultat af alle de vind- og solcelleparker, som vi driver. Det lyder som tomme ord, men det er det langt fra. Vi er nemlig også selv indehavere af flere af vores møller, så vi ved,  hvor vigtigt det er at have fokus på den fulde værdikæde. Derfor kan du trygt overlade alt til os. 

Contact us
Sol + Vind

Teknisk Administration

Vi passer på vind- og solparker hver dag og sætter en ære i at passe dem ordentligt. 

Vi fjernovervåger vores portefølje af vind- og solcelleparker på daglig basis. Derfor er vi i stand til hurtigt at reagere, hvis der opstår fejl og efterfølgende give udfaldsoplysningerne til dit energihandelsselskab med det samme. Desuden samarbejder vi med lokale partnere, der alle hurtigt kan være på stedet for at rette fejl.

Som en del af den tekniske administration, har vores kunder adgang til vores egen styrede online portal, EWEInvestor, hvilket giver kunderne hurtigt og direkte adgang til informationerne om deres aktiver.

Portalen giver et overblik og parkspecifik information såsom produktion, budgetter, mulige parktilpasninger mv. Derudover også relevante dokumenter såsom tilsynsrapporter, mødereferater og regnskaber. Udover dette indeholder portalen også en logbog med informationer om fejlhændelser samt planlagt og ikke-planlagt service, vedligeholdelse, afkortninger etc. med kommentarer fra den dedikerede tekniske aktivforvalter.

Analyser og rapportering 

Vi udarbejder løbende rapporter og analyser af alle de vind- og solcelleparker, vi driver, hvilket giver vores investorer en værdifuld indsigt i driften af deres aktiver. Beregning af tabt produktion efter enhver nedetid giver vigtig information til forbedringer eller krav i henhold til tilgængelighedsgaranterier, forsikringer, hjælpetjenester mv. Vi igangsætter og overvåger lovpligtige eftersyn og planlagt service.

Vi tilbyder tilbagevendende besøg på stedet og visuelle inspektioner af vore egne erfarne inspektionshold. Vi styrer alle tekniske krav til offentlig nettilslutning, såsom godkendelse af referenceværdi, håndtering af aftaler og kontrol af netoverholdelse. Dette omfatter også tilrettelæggelse og koordinering af nødvendige skiftende operationer.

Vedligeholdelse af solcelleparker

Det er afgørende med en omkostningseffektiv vedligeholdelse af solcelleparker, og vi sørger for, at det sker uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vi har erfaring med at drive solcelleparker eksternt og onsite, hvilket giver os en stor fordel, når det gælder om at finde og vurdere eventuelle fejl.

For at holde et endnu tættere øje med parkerne dagligt, bestræber vi os på at involvere den lokale arbejdsstyrke som for eksempel elektrikere.  

Vi stræber efter at være pionerer, når det gælder integration af vedvarende energi.

Kommerciel Teknisk Administration

Stordriftsfordele

Vores betydelige portefølje af vind- og solcelle parker gør, at vi spiller en stor rolle i branchen. Det styrker vores forhandlinger, og vi sikrer vores kunder konkurrencedygtige priser fra eksterne leverandører. Det gælder blandt andet attraktive strømsalgsaftaler, serviceaftaler, forsikringer, renter og lånevilkår. Det er blot stordriftsfordelene.

Vi udfordrer løbende leverandørernes præstationer, og vi har en sund skepsis overfor alle leverandører. Vi tager stilling og har en holdning.

Det kan virke simpelt at drive en vindmølle eller solcellepark, men under overfladen ligger en lang række aftaler og forpligtelser. Og vi sikrer, at du overholder dem alle.

Økonomisk Administration

Regnskab er ikke for alle. Men for os er det en central del af vores forretning

Vi laver bogføring og regnskab for vores kunder. Dette involverer fakturabetalinger, udarbejdelse af momsafregninger, pengestrømsbudgetter og prognoser samt årsregnskaber. Vi koordinerer og kommunikerer med banker, skatterådgivere, forsikringsselskaber, grundejere etc.

Vi tilbyder konsulentydelser relateret til projektfinansiering af vind- og solcelleparker, og vi sikrer, at dine vilkår og betingelser er attraktive.

Derudover tilbyder vi også virksomhedsledelser, herunder afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Revision

Vi sikrer i samarbejde med eksterne revisionsfirmaer kvaliteten af revisionsarbejdet. Gennem et godt samarbejde mellem vores kompetente ansatte og vores revisorer i de enkelte lande koordinerer vi det revisionsmæssige arbejde.

Hvis du er interesseret i at høre mere om os som din Asset Manager, så kontakt os gerne!

Jacob Staflin
Head of Asset Management Jacob Staflin · [email protected]
Henrik Bøker Nielsen
Investor Administration Manager Henrik Bøker Nielsen · [email protected]