Skip to main content

Social Ansvarlighed

Social Ansvarlighed

Bæredygtighedserklæring

Promovering af en bæredygtig fremtid 

Hos Eurowind Energy bestræber vi os på at opbygge en bæredygtig fremtid gennem vores rene og vedvarende energiløsninger. Da vi er en virksomhed, der har været dedikeret til denne sag, siden vi blev grundlagt, forstår vi fuldt ud den afgørende rolle, som energisektoren spiller i håndteringen af klimaudfordringerne samt i at leve op til målene fra Paris-aftalen om at holde de globale temperaturstigninger på under 2 ºC. 

Vi ønsker at bidrage aktivt og determineret til en bæredygtig og kulstoffattig fremtid; en indsats, der også vil drive den sociale og økonomiske udvikling fremad. Kernen i vores virksomhed – at udvikle, opføre og drive vedvarende energianlæg – øger tilgængeligheden af ren, billig og vedvarende energi, som er helt essentiel for velfærden og den økonomiske vækst verden rundt. Gennem vores virksomhed sikrer vi, at millioner af tons CO2 fortrænges hvert år ved at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energi.  

DJI 0971

Helt grundlæggende har vi en stærk følelse for at tage hånd om de lokalsamfund, som vi er en del af, og vi forsøger at gøre en forskel. Hver gang.

Vi udvikler, bygger og producerer energiparker, der genererer grøn og pålidelig elektricitet. 

Elektricitet er et vitalt element for økonomisk vækst for nationer såvel som for mennesker. Vi stræber efter at øge adgangen til ren, prisvenlig og vedvarende elektricitet. Social Ansvarlighed er en central del af vores måde at drive forretning på. Det er vigtigt for os at udføre vores arbejde på en bæredygtig måde. Miljømæssige hensyn er vigtige for os, og vi søger konstant at forbedre os.

Vi passer på vores parker og på lokalsamfundet. Og ikke mindste på hinanden.

Vi føler et stort ansvar for at arbejde ansvarligt, og vi stiller miljømæssige krav til vores samarbejdspartnere. Vi opfordrer dem ligeledes til at forbedre eller minimere negativ indvirkning som f.eks. forurening eller uforholdsmæssige store mængder af CO2 udledninger.

Vi er forpligtede til at opretholde et arbejdsmiljø med retfærdige ansættelsesvilkår, anstændige arbejdsforhold og uden diskrimination. Vi støtter og anerkender de internationale menneskerettigheder, som de er formuleret i UN Human Rights Declaration samt de internationale anerkendte rettigheder i form af konventionerne i ILO, International Labour Organizations. Som en del heraf forventer vi også, at vores samarbejdspartnere adapterer og indfører lignende arbejdsmæssige fremgangsmåder med et fokus på medarbejderes trivsel, sikkerhed og værdighed.

Respekt for mennesker og miljøet er en integreret del af vores organisationskultur Karriere

Vedvarende energi er vores fremtid. Det samme er vores ansatte.

En del af noget større

Vi er dedikerede til at fremme trivslen hos vores ansatte og partnere samt i de lokalsamfund, vi opererer i. Vi fastholder en løbende dialog med vores businesspartnere og leverandører for at sikre os, at menneskerettighederne respekteres og værnes om gennem hele vores værdikæde. Vi er i kontakt med vores interessenter med henblik på at forstå deres behov og for at sikre, at vores projekter har en positiv effekt på miljøet og samfundet.  

Hos Eurowind Energy driver vi vores forretning med integritet

Hos Eurowind Energy forvalter vi vores virksomhed med integritet. Vi har nultolerance overfor korruption, bestikkelse, bedrag, ydelser som middel til overtalelse og hvidvask af penge. Du kan finde mere information om vores whistleblowerordning her.  

MG 7814 (1)
Se vores seneste ESG report nedenfor. EWE ESG 2022 Report
DJI 0008

Vores forpligtelse til målene om Bæredygtig Udvikling

Eurowind Energy støtter FN’s mål om Bæredygtig Udvikling. For at bidrage til en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle, arbejder vi på at opnå de 17 mål. Vi mener, at vi kan yde et særligt betydningsfuldt bidrag til seks af målene, der fungerer som en ramme for alt vores arbejde med bæredygtighed. 

EWE Sdgbilleder Web Mar23

Sådan anvender vi de bæredygtige udviklingsmål hos Eurowind Energy

SDG (Sustainable Development Goal = Mål om Bæredygtig Udvikling). SDG 7, Ren og Billig Energi, og SDG 13, Klimahandling, flugter med kernen i vores virksomhed – at udvikle, opføre og drive vedvarende energianlæg. At generere rene og pålidelige energikilder er essensen i alt, vi foretager os. Vi bidrager aktivt og determineret til en bæredygtig og kulstoffattig fremtid.   

Hos Eurowind er vi stålsatte på at skabe og opretholde en inkluderende arbejdsplads, og vi bestræber os på at opnå ligestilling mellem kønnene i overensstemmelse med SDG 5. 

Vi bidrager til SDG 8 ved at forpligte os til at opretholde et arbejdsmiljø med retfærdige ansættelsesvilkår, ordentlige arbejdsbetingelser og nul diskrimination.  

I overensstemmelse med SDG 12 arbejder vi på at skabe bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre ved at reducere, genanvende og genbruge ressourcer. 

Hos Eurowind Energy har vi nultolerance overfor korruption, bestikkelse og ydelser som middel til overtalelse. Vi hverken benytter os af eller tolererer nogen form for tvangsarbejde, moderne slaveri, menneskehandel eller børnearbejde i overensstemmelse med SDG 16.

 

ESG Case selection

Eurowind Energy støtter FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi tror på, at vi kan yde et væsentligt bidrag til seks af målene, som danner rammen om alt vores arbejde med bæredygtighed. FN's Verdensmål

Biodiversitet

Hos Eurowind Energy forstår vi, at biodiversitet er en vigtig del af at sikre en bæredygtig fremtid for vores planet og for menneskene, der skal leve på den. Biodiversitet er nøglen til at mindske klimaforandringerne og bevare alle arters sundhed og velbefindende, inklusiv vores egen. 

Vi bestræber os på at beskytte biodiversiteten ifm. vores projekter og, når det er muligt, opnå en netto-positiv biodiversitetspåvirkning. Vores vedvarende energiprojekter er ikke blot et bidrag til reducering af klimaforandringerne, men også en mulighed for at fremme biodiversiteten.  

Vi tager altid påvirkningen på den omkringliggende biodiversitet i betragtning i løbet af vores projektudvikling.

Vores solcelleanlæg har en positiv påvirkning på biodiversiteten, især når de etableres på tidligere landbrugsjord. Ved at tage landbrugsjorden ud af produktion, øges plante- og insektdiversiteten, hvilket tillige tiltrækker mere dyreliv til området. Initiativer som plantning af lokale blomster eller oprettelsen af fredede områder for truede fuglearter øger biodiversiteten ved anlægget yderligere.  

Vores tilgang er baseret på reduktionshierarkiet, hvilket betyder, at vi først og fremmest bestræber os på at undgå negativ påvirkning på biodiversiteten. Dernæst forsøger vi at minimere disse påvirkninger, hvis de ikke kan undgås. Til sidst forsøger vi at genoprette eller kompensere for de resterende påvirkninger, hvor det er muligt. Vi er dedikerede til at udvikle processer, der kan måle vores projekters påvirkning på biodiversiteten, og til at finde nye løsninger, der kan mindske de negative påvirkninger. Overordnet sikrer dette, at vores tilgang til at reducere vores påvirkning på miljøet er både proaktiv og omfattende, alt imens vi udbyder ren vedvarende energi til lokalsamfund.  

JBN KITESURF 02536

Eurowind Energy Park - dér hvor talenterne vokser

Derudover har vi bidraget til, at den lokale fodboldklub, Hobro IK, nu har fået en flot kunststofgræsplæne. Det nye areal med kunststofgræsplænen hedder nu Eurowind Energy Park. Det er en plæne, der giver børn, voksne og talenter de bedste forudsætninger for at udvikle sig og samtidig bare nyde glæden ved at spille fodbold. Vi udvikler selv talenter og sætter en ære i at beholde dem, og vi ved, hvor vigtigt det er at have de bedste omstændigheder at udvikle sig i. Dette er blot én af årsagerne til, at vi støtter den lokale fodboldklub, Hobro IK. Fordi det at udvikle talenter er vigtigt – både de nye og de erfarne.

Vi støtter derudover også Børnecancerfonden og KidsAid Danmark.

Holdbillede HIK

Vi støtter Børnecancerfonden

#fodboldtrøjefredag

I Eurowind Energy trækker vi i fodboldtrøjen og bliver en del af fællesskabet omkring #FodboldtrøjeFredag. På denne måde er vi med til at støtte Børnecancerfonden, der hjælper børnene og familierne gennem den måske sværeste tid i deres liv. Fodbolden har et fællesskab, der er langt større og stærkere end legen med den lille runde bold. Et fællesskab, vi nu kalder på for at samle penge ind til børn med kræft. Børnecancerfonden og Danske Spil afholder #FodboldtrøjeFredag i samarbejde og alle donationer gør ubeskåret til Børnecancerfonden.

Virksomhedspolitikker