Skip to main content

Om os

Om os
Vores tid i vindindustrien har lært os, at intet vokser, hvis du står stille,
Jens Rasmussen, CEO

Vinden er vores medfødte drivkraft. Den løber i vores årer. Som en del af vores fortid, nutid og fremtid.

I 1977 rejste elinstallatør Ove Rasmussen en ombygget Riisagermølle på landejendommen på Strandholtvej 24 i Skjellerup ved Hobro. Møllen blev tilkoblet det offentlige elnet og rejst på en 18 og en halv meter høj gittermast. Idéen havde han fået to år tidligere under et besøg hos Torgny Møller i Vrinners på Djursland, hvor den samme type mølle havde givet en pæn elproduktion til husstanden. Derudover gjorde det ikke noget, at staten tilbød et etableringstilskud på 40 procent. ”Der var også dengang mange, der snakkede og skrev om, at vi skulle til at udnytte de vedvarende energikilder, men der var ikke ret mange, der gjorde noget ved det. Det kan jo ikke hjælpe bare at blive ved med at snakke om det,” udtalte Ove Rasmussen senere i et interview til bogen "Vindmøller i Skjellerup 1904-1977".

En fælles passion for vindmøller

Faderens virkelyst og passion for vindmøller er gået i arv til sønnerne, Søren og Jens Rasmussen, der sammen med advokaten Jakob Kortbæk etablerede Eurowind Energy i 2006. Den gamle hurtigløber fra barndomsgården troner i dag midt i Eurowinds hovedkvarter i Hobro, der huser omkring 300 ud af de cirka 600 ansatte. ”På min fars tid var det ”learning by doing.” På en magnet i tårnet hang en 20 kilo tung betonklods, der dumpede ned og rykkede i bremsen i tilfælde af strømafbrydelser, eller hvis styringen faldt ud. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har genstartet den mølle ved at løfte betonklodsen op og trykke på re-start. Vindmøllen kørte dog i omkring ti år, så noget må vores far have gjort rigtigt,” fortæller Søren. ”Jeg er ikke så gammel som Søren, men jeg husker da, at vi som børn morede os med at kravle op i gittermasten, før den slags lege officielt blev erklæret for farlige. Både min bror og jeg er forretningsfolk ind til benet, så vi ville nok stadigvæk have drevet virksomhed, hvis ikke vi havde stiftet Eurowind. Men at det lige netop blev grøn energi, tilskriver jeg, at vi har en fælles passion for vindmøller med hjemmefra,” supplerer Jens.

I faderens fodspor

Faderen Ove Rasmussen var involveret i stiftelsen af Danmarks Vindmølleforening i 1979 og var en af Danmarks første vindmølleproducenter. På den måde er sønnerne, Søren og Jens, opvokset sammen med vindmøllebranchen. På familiegården Skovsgaard faldt samtaleemnet ved middagsbordet ofte på driften og teknikken bag vindmøller, der dengang var mere uregerlige, end de er i dag. ”I 1980 rejste vi en ombygget Riisagermølle med et højt tårn ved Hanstholm. Den samme mølletype kørte fint hjemme på gården ved Hobro, men vinden blæser hårdere vestpå. Så der gik ikke et halvt år, før den løb løbsk og endte på jorden krøllet sammen som en sardindåse. Der var mange møller, der blæste omkuld på den tid, hvilket førte til et kørselsforbud i en periode, hvor min far og andre fik travlt med at udvikle to uafhængige bremsesystemer, der bruges som sikkerhedsprincip i møllerne i dag,” husker Søren. 

FV25173 (1)

Brødrene valgte med hver deres karrierevej at gå i faderens fodspor. Som bare 18-årig investerede Søren i sit første landbrug. I 1993 uddannede han sig til landmand og købte i 1997 Frandsbjerg på 100 hektar ved Mariager Fjord, hvor han kunne udvide sin svineproduktion. Året efter i 1998 afsluttede Jens elektrikeruddannelsen og rejste til Norge for at tjene penge. I 1999 stiftede han sit eget konsulentfirma. ”Jeg vendte hjem til Danmark i 1999. En af de første fakturerbare opgaver blev at bygge en platform på NEG Micon 750, hvor vi som de første satte transformeren ind i vindmøllen. Det var på et projekt i Råsted, hvor min far og bror havde investeret i hver sin vindmølle. Dengang skulle du være landmand og eje jorden for at investere i over 30.000 kWh. Det var først i 2000, at jeg for min opsparing købte den første vindmølle i Aalbæk ved Skagen. Den kostede fem millioner, så det var en heftig investering dengang. Tilbagebetalingstiden var fem år, og det føltes som lang tid, for tænk nu hvis vindmøllen kun holdte i tre,” fortæller Jens.

“Vindmøllebranchen er startet af græsrødder og drevet af idealisme, men sådan så vi aldrig på det. Fra begyndelsen anså vi vindmøllerne som en naturlig måde at producere energi på, der kunne gøres kommerciel.”

Etableringen af Eurowind Energy

Fra 1996 til 2001 opkøbte Søren og siden Jens i fællesskab med faderen de første danske vindmøller. Men med regeringsskiftet i 2001 blev Svend Aukens vindmølleboom udskiftet med en periode på syv år, der blandt mølleejere blev berygtet som Anders Foghs ørkenvandring. Tilskud og støtteordninger blev fjernet, så det ikke længere var lige så rentabelt at investere i vedvarende energi på det danske marked. Jens fik en opgave hos FL Smith i England og udbyggede de næste år sin egen konsulentvirksomhed med over 20 mand til opstart og drift af kraftvarmeværker samt såkaldte FGD-anlæg til afsvovling af røggas fra kulkraft. I Danmark havde Søren travlt med sit landbrug, men kunne ikke slippe tanken om, at vindmøllerne passede ind i den voksende investeringsportefølje.

CPH1529

“Både min bror og jeg er forretningsfolk ind til benet, så vi ville nok stadigvæk have drevet virksomhed, hvis ikke vi havde stiftet Eurowind. Men at det lige netop blev grøn energi, tilskriver jeg, at vi har en fælles passion for vindmøller med hjemmefra.”

”I 2003 kørte jeg på en 24-timers tur sydpå til en vindmøllepark ved Berlin, hvor der var tre 2 MW Vestas-møller til salg til en god pris. Så jeg ringede hjem til min bror og far. Vi kunne købe én vindmølle hver, men det blev til to gange ”nej tak”. De mente vel, jeg måtte være tosset, fordi jeg ville handle med vindmøller i udlandet.” Afslagene fik dog ikke Søren til at slippe tanken om et tysk vindmølleeventyr. Han tog papirerne under armen og drog ned i sin lokale bank. 48 timer efter fik han grønt lys til selv at købe alle tre vindmøller. ”Der gik ikke tre måneder, før min bror ringede, fordi han fortrød sit nej. Jeg solgte allernådigst den ene vindmølle videre til ham, så han kunne komme med. Året efter solgte jeg de to tyske vindmøller med en stor milliongevinst, og min bror valgte at beholde sin mølle, som han i øvrigt ejer endnu. Det var i realiteten begyndelsen på Eurowind Energy,” fortæller Søren med et smil på læben.

 

Et marked for vindmøller i Tyskland

Brødrene tog efterfølgende kontakt til advokat Jakob Kortbæk, der i en årrække havde formidlet køb og salg af vindmøller i Tyskland. Sammen stiftede de tre Eurowind Energy i 2006 for at satse benhårdt på det tyske marked, hvor vindmøllerne dengang kunne købes noget billigere end i Danmark. ”Dengang skulle de i Tyskland afskrive en vindmølle på 16 år, hvilket ifølge de tyske regnskabsregler gav et bragende underskud. Tyskerne var endnu ikke nået frem til den erkendelse, at vindmøllerne i hvert fald kunne holde i 20 år. Det åbnede et marked for investorer fra Danmark, hvor det var tilladt at foretage skattemæssige afskrivninger på køb af tyske vindmøller,” forklarer Søren. Fra 2006 til 2009 farede trioen Tyskland rundt for at opkøbe tyske vindmøller. I begyndelsen var det ud fra et princip om, at de ikke købte en vindmølle, uden at alle tre havde været ude og sparke i jorden på marken og sagt god for vindforholdet på sitet. Ifølge Jens har det tidlige indtog i Tyskland og siden Polen givet Eurowind et forspring til resten af markedet og dermed lagt kimen for Eurowinds vækst. ”Vi har siddet i timevis i bil og diskuteret vindmøller på den tyske autobahn. Der var en risiko i at satse på Tyskland, men at vi ikke ventede på det danske marked, er en af de primære årsager til, vi står så stærkt, som vi gør i dag. Samtidig kunne vi kun skalere så hurtigt i Tyskland, fordi vi skalerede på baggrund af den erfaring med drift af vindmøller, som vi havde med fra Danmark,” siger Jens.

FV25070 (1)

“Det var et turn-around for Eurowind Energy, fordi vi gik fra at være opkøber til også at være udvikler af vindmølleprojekter på det danske marked.”

Det danske marked

Hjemme i Danmark skiftede de politiske vinde efter syv års ørkenvandring for alvor, da statsminister Anders Fogh Rasmussen på Venstres landsmøde i 2008 om klimaforandringerne meddelte, at ”havde jeg haft den samme erkendelse i 2001, som jeg har i dag, ville jeg nok have grebet strategien an på en anden facon”. Nu omtaltes udviklingen af en grøn økonomi som ”de næste generationers månelandingsprojekt”. Eurowind vendte hjem for at satse på det danske vindmøllemarked med Sørens landsbrugsnetværk som den drivende kraft. ”Det var et turn-around for Eurowind Energy, fordi vi gik fra at være opkøber til også at være udvikler af vindmølleprojekter på det danske marked. Den første person, som vi ansatte, var en landmand, og i dag sidder der fortsat fire landmænd i vores afdeling for danske projekter. Det er interessant, fordi det typisk er landmænd, som skal have vindmøller til at stå på deres marker. Og landmænd taler bare altid bedst med landmænd,” fortæller Søren.

I 2009 vendte Jens, der fortsat havde bopælsadresse og drev virksomhed i England, hjem for at blive fuldtidsdirektør i Eurowind. Virksomhedens danske lokaler blev udvidet fra en gammel småkagefabrik til det nuværende hovedkontor på Mariagervej i Hobro, der på daværende tidspunkt havde plads til næsten hundrede ansatte. ”I begyndelsen var vi kun 10 mand til at fylde de nye lokaler, men vi fik hurtigt ansat nogle dygtige folk, der blandt andet kunne hjælpe med at forhandle jordleje og udforme de nødvendige byggetilladelser, som det kræver for at få vindmølleprojekter godkendt.

Fra 2009-2016 har vi udvidet til det dobbelte areal, og vi har planer om at udvide med yderligere tolvhundrede kvadratmeter, så der er da sket noget siden dengang,” fortæller Jens. Forretningen fortsatte med at udvikle sig, og virksomheden udvidede deres forretning til Polen i 2010 og Rumænien i 2011. I 2016 åbnede man kontoret i Portugal, hvor der blev fokuseret på solprojekter i Sydeuropa. Kort tid efter åbnede der sig også forretningsmuligheder i Italien og Spanien. ”Vi startede også op i Sverige i 2016 og overtog en større udviklingsportfolio. I 2018 blev vi medejere af den franske vindudvikler, VENTELYS Energies Partagées – en virksomhed, der udvikler vind i Frankrig. Bulgarien blev en del af vores forretning i 2019, men det var først senere (i 2021), at vi etablerede vores bulgarske selskab, EURA Energy AD, sammen med Renalfa AD.”

"[...] vores tid i vindmøllebranchen har lært os, at intet vokser, hvis du står stille."

Fra hovedkontoret i Hobro har Eurowind Energy udviklet sig til at være en af de førende udviklere af solcelle- og vindmølleprojekter i ind- og udland. I dag ejer virksomheden blandt andet Danmarks to største landvindmølleparker – Thorup-Sletten med 18 vindmøller (77 MW) og Vindpark Overgaard med 26 vindmøller (93,6 MW). I øvrigt op til 152,6 MW, når den er fuldt udbygget, hvor Wind Estate også ejer en del af parken. ”Vindmøllebranchen er startet af græsrødder og drevet af idealisme, men sådan så vi aldrig på det. Fra begyndelsen anså vi vindmøllerne som en naturlig måde at producere energi på, der kunne gøres kommerciel. Vi har flere gange igennem årene hørt politikerne sige, at der ikke er råd til den grønne omstilling for få år efter at erkende, at der ikke er råd til at lade være. Lad mig bare sige det sådan, at vi sammen med Sverige er det land i verden med de billigste strømpriser, og samtidig er vi det land i verden med de fleste vindmøller,” siger Søren.

FV25070 (1)

I 2019 rustede Eurowind Energy sig ved at fusionere med Eniig Renewables (sidenhen Norlys), der gav os mulighed for at udvide forretningen yderligere. Vi erhvervede også SE Blue Renewables fra PFA og Norlys, som på daværende tidspunkt havde 184 MW i produktion og projekt Overgaard Vindpark bestående af 26 vindmøller. Vi udvidede vores forretning til UK i 2019 og opkøbte den tyske vindudvikler, Wenger-Rosenau Windenergie GmbH & Co. KG, i det samme år. I 2020 etablerede vi sammen med Norlys handelsselskabet, Norlys Energy Trading, et europæisk energihus med fokus på kommerciel energihandel. I selvsamme år åbnede vi vores kontor i Slovakiet.

"Vi har over årene opbygget en stærk kultur med dygtige ansatte, så det skal ikke være kapital, der begrænser vores mulighed for at vækste som virksomhed, når de menneskelige ressourcer er til stede."

I 2021 etablerede vi vores amerikanske selskab, Eurowind Energy USA LLC, og den tidligere landechef for Danmark er direktør for det amerikanske selskab. Vi trådte også ind i Finland i 2021 og slog dørene op til vores kontor beliggende i Helsinki.

Vi er langt fra færdige med at vækste, men med sammenlægningen med Norlys afgav de tre oprindelige stiftere 50 procent af ejerskabet. Var det prisen værd? ”Vi kunne have drevet forretningen videre selv, men vi er altid på udkig efter nye markeder, fordi vores tid i vindmøllebranchen har lært os, at intet vokser, hvis du står stille. Vi har over årene opbygget en stærk kultur med dygtige ansatte, så det skal ikke være kapital, der begrænser vores mulighed for at vækste som virksomhed, når de menneskelige ressourcer er til stede,” slutter Jens.

Vores overordnede vision er klar: Vi vil spille en signifikant rolle i fremtidens energisamfund. Den grønne omstilling er baseret på en dedikeret og fokuseret indsats. Vi skal udvikle, bygge, producere og optimere på de vedvarende energiløsninger, og på samme tid sikre en integration af nyere teknologi indenfor vedvarende energi (PtX teknologier) i vores energiparker.

Social Ansvarlighed

I Eurowind Energy sætter vi en ære i at udvikle, bygge og producere energiparker, der genererer grøn og pålidelig elektricitet. Elektricitet er et vitalt element for økonomisk vækst for nationer såvel som for mennesker. Vi stræber efter at øge adgangen til ren, prisvenlig og vedvarende elektricitet. Social Ansvarlighed er en central del af vores måde at drive forretning på. Det er vigtigt for os at udføre vores arbejde på en bæredygtig måde. Miljømæssige hensyn er vigtige for os, og vi søger konstant at forbedre os.

Vores ansvar
Littlebighelp Children3

Et partnerskab skabt til fremtiden

Eurowind Energy indgår i et 50% associeret partnerskab med Norlys.

FV25033

Bestyrelse

Bestyrelsesformand: Gert Vinther Jørgensen

Næstformand: Søren Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Anders Dam

Bestyrelsesmedlem: Søren Nørgaard

Bestyrelsesmedlem: Bo Lynge Rydahl

Bestyrelsesmedlem: Klaus Steen Mortensen

Bestyrelsesmedlem: Jakob Kierkegaard Kortbæk

Direktion:

Jens Rasmussen: CEO

Søren Bæk Just: CFO