Skip to main content

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Edistämme kestävää ja vähähiilistä tulevaisuutta

Me Eurowind Energyssä olemme sitoutuneet rakentamaan kestävää tulevaisuutta puhtaiden ja uusiutuvien energiaratkaisujemme avulla. Yrityksemme on omistautunut tälle asialle perustamisestamme lähtien. Ymmärrämme, miten tärkeä rooli sähköalalla on ilmastokriisin torjumisessa ja Pariisin ilmastosopimuksessa asetetun tavoitteen saavuttamisessa, jonka mukaan maapallon lämpötilan nousu on pidettävä selvästi alle 1,5 celsiusasteen.

Haluamme edistää aktiivisesti ja määrätietoisesti kestävää ja vähähiilistä tulevaisuutta, mikä edistää myös sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Keskeinen liiketoimintamme on uusiutuvan energian puistojen kehittäminen, rakentaminen ja käyttö, mikä lisää puhtaan, kohtuuhintaisen ja uusiutuvan energian saatavuutta. Tämä puolestaan on ratkaisevan tärkeää kansakuntien talouskasvun ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Liiketoimintamme avulla varmistamme, että miljoonia hiilidioksiditonneja vähennetään joka vuosi korvaamalla fossiilisten polttoaineiden tuotanto uusiutuvan energian laitoksilla.

DJI 0971
Ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen on olennainen osa organisaatiokulttuuriamme. Ura

Uusiutuva energia on tulevaisuutemme, ja niin ovat myös työntekijämme

Ihmiset antavat meille energiaa

Olemme sitoutuneet edistämään työntekijöidemme, yhteistyökumppaniemme ja niiden yhteisöjen hyvinvointia, joissa toimimme. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua liikekumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja suojellaan koko arvoketjussamme. Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ymmärtääksemme niiden tarpeita ja varmistaaksemme, että toiminnallamme on myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan.

 

Eurowind Energyssä harjoitamme liiketoimintaamme rehellisesti.

Suhtaudumme nollatoleranssilla korruptioon, lahjontaan, petoksiin, voitelumaksuihin ja rahanpesuun. Lisätietoja ilmiantojärjestelmästämme löydät täältä.

MG 7814 (1)
Katso uusin vastuullisuusraporttimme ESG Report 2022
DJI 0008

Sitoumuksemme kestävän kehityksen tavoitteisiin

Eurowind Energy tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGs = Sustainable Development Goals). Edistääksemme parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta kaikille pyrimme edistämään näiden 17 tavoitteen saavuttamista. Uskomme, että voimme antaa erityisen merkittävän panoksen kuuteen tavoitteeseen, jotka toimivat kehyksenä kaikelle kestävään kehitykseen liittyvälle työllemme.

EWE Sdgbilleder Web Mar23

Miten käytämme kestävän kehityksen tavoitteita Eurowind Energyssä

YK:n kestävän kehityksen tavoite 7 "Edullista ja puhdasta energiaa" ja tavoite 13 "Ilmastotoimet" ovat linjassa ydinliiketoimintamme eli uusiutuvan energian puistojen kehittämisen, rakentamisen ja käytön kanssa. Puhtaiden ja luotettavien energialähteiden tuottaminen on kaiken toimintamme ydin. Edistämme aktiivisesti ja päättäväisesti kestävää ja vähähiilistä tulevaisuutta.

Eurowind Energyssä pyrimme määrätietoisesti luomaan ja ylläpitämään osallistavan työpaikan periaatteita sekä pyrimme saavuttamaan sukupuolten tasa-arvon tavoitteen 5 mukaisesti.

Edistämme tavoitteen 8 saavuttamista sitoutumalla ylläpitämään työympäristöä, jossa vallitsevat oikeudenmukaiset työehdot, asianmukaiset työolot ja jossa syrjintää ei esiinny.

Tavoitteen 12 mukaisesti pyrimme luomaan kestäviä tuotanto- ja kulutusmalleja vähentämällä, uudelleenkäyttämällä ja kierrättämällä resursseja.

Eurowind Energyssä suhtaudumme nollatoleranssilla korruptioon, lahjontaan ja voitelumaksuihin. Tavoitteen 16 mukaisesti emme käytä tai hyväksy minkäänlaista pakkotyötä, nykyaikaista orjuutta, ihmiskauppaa tai lapsityövoiman käyttöä.

Eurowind Energy tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Uskomme, että voimme antaa erityisen merkittävän panoksen kuuteen tavoitteeseen, jotka toimivat kehyksenä kaikelle kestävään kehitykseen liittyvälle työllemme. UN Sustainable Development Goals

ESG Case selection

Biodiversiteetti

Me Eurowind Energyssä ymmärrämme biodiversiteetin eli biologisen monimuotoisuuden merkityksen maapallomme ja sen asukkaiden kestävän tulevaisuuden turvaamisessa. Biodiversiteetti on avainasemassa ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä ja kaikkien lajien, myös omamme, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Pyrimme suojelemaan biodiversiteettiä hankkeissamme ja mahdollisuuksien mukaan saavuttamaan positiivisen nettovaikutuksen biodiversiteetin suhteen. Uusiutuvan energian hankkeemme eivät ole vain ilmastonmuutoksen torjuntaa vaan myös mahdollisuus edistää biodiversiteettiä.

Otamme huomioon vaikutukset ympäröivään biodiversiteettiin hanketta kehitettäessä.

Aurinkovoimaloillamme on myönteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen erityisesti silloin, kun ne on sijoitettu entisille viljelyalueille. Kun viljelymaata poistetaan tuotannosta, kasvien ja hyönteisten monimuotoisuus lisääntyy, mikä puolestaan houkuttelee alueelle lisää villieläimiä. Paikallisten kukkasekoitusten istuttamisen tai uhanalaisille linnuille tarkoitettujen suojelualueiden perustamisen kaltaiset aloitteet lisäävät entisestään luonnon monimuotoisuutta.

Lähestymistapamme perustuu lieventämishierarkiaan, joka tarkoittaa, että pyrimme ensin välttämään kielteisiä vaikutuksia biodiversiteettiin, sitten minimoimaan nämä vaikutukset, jos niiden välttäminen ei ole mahdollista, ja lopuksi korjaamaan tai kompensoimaan jäljelle jäävät vaikutukset mahdollisuuksien mukaan. Olemme sitoutuneet kehittämään prosesseja, joiden avulla voimme mitata toimintamme vaikutuksia biodiversiteettiin ja löytää uusia ratkaisuja kielteisten vaikutusten lieventämiseksi. Kaiken kaikkiaan tämä varmistaa, että noudatamme ennakoivaa ja kattavaa lähestymistapaa ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja samalla toimitamme puhdasta, uusiutuvaa energiaa yhteisöille.

JBN KITESURF 02536

Arvostamme ja tuemme paikallisyhteisöjä.

Olemme edelleen aktiivisesti mukana yhteisöissä, joissa toimimme.

Monet Eurowind Energyn työntekijät osallistuvat hankkeisiimme liittyviin demokraattisiin prosesseihin ja ovat aktiivisia uusiin energiamuotoihin siirtymisestä käytävässä keskustelussa. Tunnemme vahvaa vastuuntuntoa paikallista liiketoimintayhteisöä kohtaan, ja pyrimme vaikuttamaan myönteisesti ennen kaikkea niihin, joita tuemme.

Tuemme LittleBigHelp-järjestöä tarjoamalla päivittäiset kouluvalmistelut kymmenelle lapselle Intian köyhistä yhteisöistä – koska jokainen ansaitsee mahdollisuuden valoisampaan tulevaisuuteen.

"LittleBigHelpin tukeminen oli helppo valinta. Uskomme, että koulutuksen saaminen on olennainen osa elämää, johon jokaisella on oikeus. Koulutushan tarjoaa mahdollisuuden valoisampaan tulevaisuuteen, ei vain yksilölle itselleen vaan myös hänen perheelleen ja koko yhteisölle. Lisbethin ja hänen tiiminsä työ on ratkaisevan tärkeää Intian kaduilla elävien lasten kannalta, ja olemme ylpeitä voidessamme auttaa tässä tärkeässä asiassa", sanoo Eurowind Energyn toimitusjohtaja Jens Rasmussen.

Littlebighelp Children

Yrityksen toimintaperiaatteet