Skip to main content

Zarządzanie aktywami

Jesteśmy bardzo doświadczonym podmiotem, który zajmuje się zarządzaniem aktywami (Asset Manager) farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Nasze usługi obejmują wszystkie aspekty techniczne, handlowe i finansowe.

Zarządzanie aktywami

Wykorzystujemy nasze doświadczenie i wielkość firmy, aby zapewnić optymalną wydajność każdej obsługiwanej przez nas farmy wiatrowej i słonecznej

Z nami w charakterze podmiotu zarządzającego aktywami Twoje aktywa są w bezpiecznych rękach

Skoncentrowana i ciągła praca nad oceną i analizą umów ramowych na usługi, ubezpieczenia, usługi IT, wydatki na utrzymanie/nadzór i sprzedaż energii elektrycznej to parametry, w których duża liczba projektów ma znaczenie dla zapewnienia wyższych przychodów i niższych kosztów operacyjnych.

Zapewniamy optymalną wydajność

Wykorzystujemy nasze doświadczenie i pokaźne portfolio, aby zapewnić optymalną wydajność każdej obsługiwanej przez nas farmy wiatrowej i słonecznej. A ponieważ sami jesteśmy właścicielami aktywów, wiemy, jak ważna jest ciągła koncentracja na całym łańcuchu wartości. Dlatego możesz bezpiecznie zostawić w naszych rękach wszystko, co dotyczy Twoich aktywów.

Skontaktuj się z nami
SOLAR PANELS SORTERET.00 00 49 14.Still004

Zarządzanie aktywami – aspekt techniczny

Każdą farmą wiatrową i fotowoltaiczną zajmujemy się codziennie

Codziennie zdalnie monitorujemy nasze portfolio farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie natychmiast zareagować w przypadku wystąpienia błędu i przekazać firmie zajmującej się obrotem energią informację o przerwie w dostawie. Ponadto współpracujemy z lokalnymi partnerami, którzy mogą szybko dotrzeć na miejsce, aby dokonać napraw.

W ramach usługi technicznego zarządzania zasobami nasi klienci mają dostęp do autorskiego portalu internetowego EUROWINDInvestor, który zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do informacji o ich aktywach.

Portal umożliwia przeglądanie informacji dotyczących konkretnej farmy, takich jak produkcja, budżety, ewentualne korekty parku itp., a także odpowiednich dokumentów obejmujących raporty z kontroli, protokoły posiedzeń, rachunki. Dodatkowo dostępny jest dziennik, zawierający informacje o wystąpieniach błędów oraz planowanych i nieplanowanych serwisach, konserwacji, ograniczeniach itp., wraz z komentarzami oddelegowanego do danego obiektu zarządcy aktywami technicznymi.

Analizy i raporty

Nieustannie przygotowujemy raporty i analizy wszystkich obsługiwanych przez nas parków wiatrowych i fotowoltaicznych, dając naszym klientom cenny wgląd w działanie ich aktywów. Obliczenie utraconej produkcji z dowolnego przestoju daje ważne informacje, które stanowią podstawę ulepszeń lub roszczeń z tytułu gwarancji dostępności, ubezpieczenia, usług pomocniczych itp.

Inicjujemy i monitorujemy wymagane prawem kontrole oraz planowane prace serwisowe. Oferujemy cykliczne wizyty na miejscu i inspekcje wizualne prowadzone przez nasze własne, doświadczone zespoły kontrolne.

Zajmujemy się wszystkimi technicznymi wymaganiami w zakresie przyłączenia do sieci publicznej, które obejmują zatwierdzenie wartości referencyjnej, obsługę umów i kontrolę zgodności sieci. Obejmuje to również organizację i koordynację niezbędnych operacji w zakresie zmiany dostawcy.

Konserwacja farm słonecznych

Efektywna kosztowo konserwacja farm słonecznych ma kluczowe znaczenie, a my dbamy o to, aby odbywało się to bez kompromisów w zakresie jakości. Mamy doświadczenie w obsłudze parków fotowoltaicznych zdalnie i na miejscu, co daje nam ogromną przewagę w znajdowaniu i ocenie wszelkich błędów.

Staramy się angażować lokalnych pracowników, takich jak elektrycy, pasterze itp., aby każdego dnia zapewniać parkom jeszcze lepszą opiekę.

Staramy się być pionierami w zakresie integracji energii ze źródeł odnawialnych w sieci.

Zarządzanie aktywami – aspekty komercyjne

Korzyści płynące ze skali

Dzięki naszemu bogatemu portfolio farm wiatrowych i fotowoltaicznych odgrywamy znaczącą rolę na rynku. Daje nam to siłę przetargową, aby zapewnić najbardziej konkurencyjne ceny od zewnętrznych dostawców usług serwisowych, ubezpieczeń, przeglądów itp. To tylko korzyści płynące ze skali.

Nieustannie kwestionujemy wyniki dostawców i podchodzimy ze zdrowym sceptycyzmem do wszystkich dostawców. Mamy swoją pozycję i nie boimy się zabrać głosu.

Prowadzenie farmy wiatrowej lub słonecznej może wydawać się proste, ale pod tym złudzeniem kryje się znaczna liczba umów i zobowiązań.

Finansowe zarządzanie zasobami

Księgowość nie jest dla wszystkich, ale dla nas stanowi centralną część działalności

Prowadzimy księgowość zarówno swoją, jak i naszych klientów. Obejmuje to opłacanie faktur, przygotowywanie rozliczeń VAT, budżetów i prognoz przepływów pieniężnych, a także rozliczeń rocznych. Kontaktujemy się z bankami, doradcami podatkowymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, właścicielami gruntów itp., a także koordynujemy sprawy z nimi związane.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie finansowania projektów elektrowni wiatrowych
i fotowoltaicznych, dbając o atrakcyjność warunków.

Ponadto oferujemy zarządzanie biznesem, w tym organizację posiedzeń zarządu i walnych zgromadzeń.

Przeprowadzanie audytów

Jakość rocznego sprawozdania finansowego zapewniamy we współpracy z audytorami zewnętrznymi. Ścisła komunikacja między naszymi wykwalifikowanymi księgowymi i audytorami to podstawa sprawnego i efektywnego procesu audytu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami

Wojciech Grześkowiak
Menadżer Działu Utrzymania Wojciech Grześkowiak · [email protected]