Skip to main content

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Vi har mycket stor erfarenhet av förvaltning av vind- och solcellsanläggningar där vi hanterar allt från teknik till affär samt finansiering.

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Med vår erfarenhet och betydande portfölj säkrar vi optimal avkastning i alla produktionsanläggningar som vi förvaltar.

Med oss som din förvaltare är ditt kapital i säkra händer

Eurowind Energy är Danmarks största förvaltare av landbaserade vindparker. Då vi är en betydande aktör kan vi erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser från externa leverantörer. Detta inkluderar inte bara vindkraftverk utan också attraktiva elhandelsavtal, serviceavtal, försäkringar, räntor m.m. Allt för att säkra en högre avkastning och lägre driftskostnader.

Vi säkerställer en optimal produktion

Med vår erfarenhet och betydande portfölj säkrar vi optimal produktion i alla de vind- och solcellsparker som vi driver. Eftersom vi själva äger vind- och solcellsanläggningar vet vi hur viktigt det är att ha fortsatt fokus på hela värdekedjan. Det är därför som du tryggt kan lämna över det som rör dina tillgångar till oss.

Kontakta oss
Sol + Vind

Teknisk förvaltning

Dagligen ser vi till alla vind- och solcellsparker. Det gör vi för att vi bryr oss.

Vindkraftverk och solcellsanläggningar som vi förvaltar övervakas dagligen och vi reagerar snabbt på driftavvikelser. Dessutom samarbetar vi med lokala partners som snabbt kan vara på plats vid driftsstörningar.

Som en del av den tekniska förvaltningen har våra kunder tillgång till vår egen online portal, EWEInvestor, som ger turbinägaren direkt tillgång till information om sina tillgångar.

Portalen tillhandahåller en översikt av parkspecifik information som produktion, budget, eventuella parkjusteringar m.m. Portalen uppdateras kontinuerligt med inspektionsrapporter, mötesprotokoll samt kontoinformation. Vidare skapas en loggbok för varje anläggning i syfte att rapportera drifthändelser som kan vara anledningen till varför ett vindkraftverk står still. Loggboken informerar även om planerade inspektioner, service och driftavvikelser.

Analyser och rapporter

Vi förbereder kontinuerligt rapporter och analyser för alla vind- och solcellsparker som vi förvaltar för att ge våra kunder värdefulla insikter om driften av deras tillgångar. Beräkningar av produktionsförluster på grund av avbrott ger viktig information om förbättringar eller krav relaterade till tillgänglighetsgarantier, försäkringar, kringtjänster m.m.

Vi initierar och övervakar obligatoriska inspektioner och planerad service. Vi erbjuder återkommande platsbesök och visuella inspektioner som våra egna erfarna inspektionsteam utför.

Vi hanterar alla tekniska krav och administration kopplat till elanslutningen av de anläggningar vi förvaltar.

Underhåll av solcellsparker

Kostnadseffektivt underhåll av solcellsparker är avgörande och vi ser till att detta utförs utan att kvaliteten äventyras. Vi har erfarenhet av att både fjärrdriva solcellsparker och driva dem på plats, vilket ger oss en enorm fördel vid felsökning och felkorrigering.

Vi strävar efter att anställa lokal arbetskraft, t.ex. elektriker och vakter för att hålla ännu noggrannare kontroll på parkerna dygnet runt alla veckodagar.

Vi strävar efter att vara ledande inom integrering av förnybar energi i nätet.

Kommersiell förvaltning

Stordriftsfördelar

Med vår betydande portfölj av vind- och solcellsparker har vi en avgörande roll på marknaden. Detta ger oss styrka vid förhandlingar för att få de mest konkurrenskraftiga priserna från externa leverantörer av tjänsteavtal, försäkringar, inspektioner m.m.

Vi ifrågasätter kontinuerligt leverantörernas resultat och har en sund skepticism gentemot alla leverantörer. Vi tar ställning och håller en position.

Det kan se lätt ut att driva en vind- eller solcellspark, men under ytan ligger ett ansenligt antal avtal och skyldigheter. Vi ser till att du uppfyller dem alla.

Ekonomisk förvaltning

Bokföring är inte för alla, men för oss är det en central del av vår verksamhet

Vi sköter våra kunders bokföring och räkenskaper. Detta omfattar fakturabetalningar, förberedelser av momsrapporter, kassaflödesbudgetar och prognoser samt årsredovisningar. Vi koordinerar och kommunicerar med banker, skatterådgivare, försäkringsbolag, markägare osv.

Vi tillhandahåller rådgivning för finansiering av vind- och solcellsparker och ser till att villkoren är attraktiva.

Dessutom erbjuder vi företagsledning, inklusive att organisera styrelsemöten och bolagsstämmor.

Revision

Tillsammans med externa revisorer säkerställer vi en hög kvalitet på årsredovisningen. Genom tät dialog mellan våra redovisningsekonomer och revisorer samordnar vi en smidig och effektiv revisionsprocess tack vare våra kunders många årsredovisningar.

Om du är intresserad av att veta mer om vår förvaltning är du välkommen att kontakta oss!

Pontus Hallbäck
Country Manager Sweden Pontus Hallbäck · [email protected]
Anders Widman
Head of Nordics & Baltics Anders Widman · [email protected]
Alexander Hermansson
Driftingenjör Alexander Hermansson · [email protected]