Skip to main content

Správa aktív

Sme skúseným správcom aktív veterných a solárnych parkov po technickej, obchodnej aj finančnej stránke.

Správa aktív

Svoje bohaté skúsenosti a svoju veľkosť využívame na zabezpečenie optimálnych výsledkov každého veterného alebo solárneho parku, ktorý prevádzkujeme

Vaše aktíva sú u nás v bezpečí

Sústredená a systematická práca na hodnotení a analyzovaní rámcových zmlúv o poskytovaní služieb, poistení, IT, nákladoch na údržbu/dohľad a predaji elektrickej energie sú všetko parametre, pri ktorých má veľkosť portfólia veľký význam pre zabezpečenie vyšších výnosov a nižších prevádzkových nákladov.

Zabezpečujeme optimálne výsledky

Svoje skúsenosti a bohaté portfólio využívame na zabezpečenie optimálnych výsledkov každého veterného alebo solárneho parku, ktorý prevádzkujeme. A keďže sami vlastníme aktíva, vieme, aké dôležité je dlhodobé zameranie sa na celý hodnotový reťazec. Svoje aktíva preto môžete bezpečne zveriť do našich rúk.

Kontaktujte nás
SOLAR PANELS SORTERET.00 00 49 14.Still004

Správa technických aktív

Zabezpečujeme dennodennú starostlivosť o každý veterný a solárny park. Pretože nám na nich záleží

Svoje portfólio veterných a solárnych parkov monitorujeme každý deň na diaľku. Preto, ak sa vyskytne nejaká chyba, môžeme ihneď reagovať a podať informáciu o výpadku spoločnosti, ktorá predáva vašu elektrinu. Okrem toho máme na mieste partnerov, ktorí môžu rýchlo prísť a opraviť chyby.

V prípade správy technických aktív majú naši zákazníci prístup k nášmu vlastnému online portálu EWEInvestor, ktorý poskytuje rýchly a priamy prístup k informáciám o aktívach.

Tento portál poskytuje prehľadné informácie o parkoch, výrobe, rozpočtoch, možných úpravách parku atď., ako aj príslušné dokumenty, napr. kontrolné správy, zápisnice z porád. Okrem toho je k dispozícii aj denník obsahujúci informácie o poruchách, ako aj o pravidelných a nepravidelných službách, údržbe s komentármi od povereného správcu technických aktív.

Analýzy a podávanie správ

Nepretržite vypracúvame správy a analýzy pre všetky veterné a solárne parky, ktoré prevádzkujeme, a svojim zákazníkom poskytujeme cenné informácie o stave ich aktív. Výpočet výrobných strát v prípade odstávky nám poskytuje dôležité informácie pre zlepšenia alebo uplatnenie nárokov zo záruk, poistenia, doplnkových služieb a pod.

Iniciujeme a monitorujeme zákonom predpísané kontroly a pravidelný servis. Ponúkame periodické návštevy elektrární a vizuálne kontroly našimi vlastnými inšpekčnými tímami, ktoré majú bohaté skúsenosti.

Riešime všetky technické požiadavky na pripojenie do verejnej siete, ako napr. nahlasovanie údajov a predikciu výroby, spracovanie zmlúv a kontrolu technických parametrov siete. Zahŕňa to tiež organizáciu a koordináciu nevyhnutných požiadaviek distribučnej siete.

Údržba solárnych parkov

Veľmi dôležitá je nákladovo efektívna údržba solárnych parkov, my sa staráme o to, aby bola vykonávaná bez toho, aby sa to prejavilo na kvalite. Máme skúsenosti s prevádzkou solárnych parkov na diaľku aj na mieste a to nám poskytuje obrovskú výhodu pri hľadaní a hodnotení chýb.

Snažíme sa zamestnávať miestnych ľudí, ako napr. elektrikárov, farmárov atď., aby vo dne i v noci na parky pozorne dohliadali.

Snažíme sa byť priekopníkmi v integrácii energie z obnoviteľných zdrojov do verejnej siete.

Správa komerčných aktív

Úspory z rozsahu

Naše rozsiahle portfólio veterných a solárnych parkov znamená, že na tomto trhu zohrávame významnú úlohu. Dáva nám to vyjednávaciu pozíciu na zabezpečenie konkurenčných cien od externých dodávateľov služieb, poistenia, kontroly atď. Ide len o úspory z rozsahu.

Neustále tlačíme na efektivitu dodávateľov a držíme si voči nim zdravý skepticizmus.

Prevádzka veterného alebo solárneho parku sa možno zdá byť jednoduchá, no pod povrchom sa skrýva veľké množstvo zmlúv a záväzkov. Staráme sa o to, aby bolo všetko dodržané.

If you are interested in hearing more about Asset Management, please contact us!

Jacob Staflin
Head of Asset Management Jacob Staflin · [email protected]
Henrik Bøker Nielsen
Investor Administration Manager Henrik Bøker Nielsen · [email protected]