Skip to main content

Investície do energie z obnoviteľných zdrojov

Investujeme do prípravy, výstavby a prevádzky projektov na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Investície do našej budúcnosti.

Investície do energie z obnoviteľných zdrojov

Investície do energie z obnoviteľných zdrojov sú našou hlavnou činnosťou.

V priebehu rokov sme do rozvoja energetiky z obnoviteľných zdrojov po celej Európe investovali vyše miliardy EUR. Dnes vlastníme a prevádzkujeme projekty na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s výrobnou kapacitou vyše 1100 MW a riadime viac ako 1970 MW projektov vyrobíme vyše 2067 GWh zelenej elektriny. Svoje portfólio a trhy neustále rozširujeme.

Investície na základe dôkladnej analýzy

Ako aj pri iných druhoch investícií, ani pri investovaní do energetiky z obnoviteľných zdrojov sa nedá vyhnúť riziku. Investície do obnoviteľných zdrojov energie okrem iného ovplyvňujú ceny energií, veterné podmienky a náklady na prevádzku veterných turbín alebo fotovoltických elektrární.

Tieto podmienky, samozrejme, dôkladne analyzujeme. Pripravujeme a získavame v zahraničí projekty, ktoré spĺňajú naše požiadavky na návratnosť investícií a bezpečnosť. Hodnotenia vykonávame na základe niekoľkoročných skúseností, vedomostí o regióne, odhadov vetra, štruktúry nákladov, typu turbíny a financovania.

Svoje bohaté skúsenosti využívame pri určovaní nákladovo efektívnych cien od externých dodávateľov a nepoľavujeme v nárokoch na ich výkony.

O nás
DJI 0318

Obnoviteľné zdroje nie sú nikdy alternatíva

Partnerstvá

Nedokázali sme to úplne sami.

Veríme v silu dlhodobých vzťahov a vždy hľadáme potenciálnych partnerov a nové investičné príležitosti v oblasti energetiky z obnoviteľných zdrojov. Ak hľadáte dlhodobého a skúseného partnera pre prípravu a realizáciu projektov alebo investora pre vaše už existujúce energetické parky, vždy máme záujem dozvedieť sa viac.

Máme tiež niekoľko blízkych partnerstiev s inštitucionálnymi investormi, rodinnými podnikmi a energetickými spoločnosťami, ktoré s nami spoluinvestovali do prevádzky projektov v Dánsku, ako aj v iných krajinách našej pôsobnosti.

Ak sa chcete porozprávať o nových príležitostiach; ak máte záujem o nás ako o vášho nového partnera; alebo ak máte záujem dozvedieť sa viac o príležitostiach spoluinvestovania do našich projektov, kontaktujte nás.

Michael H. Skov
Head of Eastern Europe and UK Michael H. Skov · [email protected]
Kristoffer Sandberg
Head of Transactions Kristoffer Sandberg · [email protected]