Skip to main content

Príprava a realizácia projektov

Príprava a realizácia projektov. Sme vaším odborným partnerom v celom procese, od výberu lokalít pre umiestnenie veterných, solárnych alebo hybridných parkov až po zabezpečenie financovania. A napokon zabezpečíme, aby sa váš projekt dostal na náš dlhý zoznam zrealizovaných projektov.

Príprava a realizácia projektov

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov je na vzostupe a budúcnosť je zelená

Energia z vetra a slnka tvorí významný podiel na celkovom objeme výroby elektrickej energie v Európe, a to isté platí aj pre USA. Našou hlavnou podnikateľskou činnosťou je príprava a realizácia projektov. Sme vaším odborným partnerom v celom procese, od výberu lokalít pre umiestnenie veterných, solárnych alebo hybridných parkov až po zabezpečenie financovania. A napokon zabezpečíme, aby sa váš projekt dostal na náš dlhý zoznam zrealizovaných projektov.

“Vyhľadávame príležitosti. Potom ich využívame.“

1. Príležitosti

Vyhľadávanie príležitostí je základom podnikania.

O vyhľadávanie a preverovanie príležitostí sa starajú naše vlastné kancelárie, naši partneri, spoločné podniky a tiež externé subjekty. Máme hĺbkové vedomosti na preverenie príležitostí a na realizáciu vyberáme len tie najlepšie projekty.

Po výbere lokality vykonávame dôkladné hodnotenie zdrojov a analýzu vrátane meraní vetra, rokujeme s majiteľmi pozemkov o prenájme pozemkov, prístupe k lokalite a pripojení do siete, tiež vykonávame hodnotenie vplyvov na životné prostredie.

EWE Businessmodel Web Opportunities

“Vyberieme vhodnú lokalitu. Potom realizujeme.“

2. Príprava a realizácia

Keď lokalitu vyhodnotíme ako vhodnú, nasledujú potrebné kroky v spolupráci so štátnymi a regionálnymi úradmi, napr. vybavovanie povolení.

Vďaka blízkemu vzťahu s majiteľmi pozemkov a developermi máme prehľad o rizikách spojených s realizáciou našich projektov.

EWE Businessmodel Web Development

“Pripravíme infraštruktúru. Potom dodáme.“

3. Zapojenie miestnych obyvateľov

Účasť miestnych obyvateľov a všetkých zainteresovaných je dôležitá už na začiatku procesu. Je dôležité pochopiť a riešiť akékoľvek obavy, ktoré môžu mať.

V spoločnosti Eurowind Energy kladieme dôraz na zapojenie širokej skupiny zainteresovaných. Účasť miestnych obyvateľov zahŕňa osoby žijúce v blízkom okolí, majiteľov pozemkov, miestnych obyvateľov a samosprávy, ale aj iných.

EWE Businessmodel Web Localinvestment

“Realizujeme energetické projekty. Potom vyrábame elektrinu.“

4. Výstavba

Pred výstavbou zabezpečíme všetky potrebné povolenia a vybavíme právne aj finančné náležitosti. Máme veľmi dobré výsledky z realizácie projektov a infraštruktúry, ako je napr. položenie káblov a vybudovanie ciest, a to načas a pri dodržaní rozpočtu.

Výstavba sa uskutočňuje v spolupráci a v súlade so všetkými zainteresovanými stranami. Po úspešnej výstavbe na kľúč sú veterné turbíny a solárne elektrárne pripravené na pripojenie do siete a uvedenie do prevádzky.

EWE Businessmodel Web Construction

“Spravujeme vaše investície. A staráme sa o ich rozvoj.“

5. Prevádzka

Súčasťou našej stratégie je byť nezávislým výrobcom elektrickej energie a naším cieľom je zostať vlastníkom projektov a aktív.

Po výstavbe odovzdávame správu parkov do rúk nášho oddelenia pre správu aktív s cieľom optimalizácie parkov po technickej, komerčnej a finančnej stránke.

EWE Businessmodel Web Operation

6. Prevádzka – odpredaj

Projekty aj odpredávame, a to čiastočne alebo úplne. Odpredaj je určený pre dlhodobých investorov.

Pri odpredaji často uzatvárame zmluvu o dlhodobej správe aktív s cieľom optimalizovať výrobu, v plnej výške vynaložených prostriedkov, a minimalizovať prevádzkové náklady pre vytvorenie najvyššej hodnoty pre investorov.

EWE Businessmodel Web Operationdivestment

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako pripravujeme a realizujeme projekty, kontaktujte nás!

Peter Hegeduš
Executive / Country Manager Slovakia Peter Hegeduš · [email protected]
Jeppe Udby
Global Development Director Jeppe Udby · [email protected]