Skip to main content

Projektiarendus

Energia: see on meie eriala. Kõikjal maailmas. Professionaalsete partneritena toetame teid igal sammul: alates tuule-, päikese- ja hübriidpargi asukoha valikust kuni nende jaoks vajaliku rahastuse leidmiseni. Nii on ka teie ettevõtmine varsti üks neist paljudest, millele oleme tuule tiibadesse puhunud.

Projektiarendus

Tulevik on roheline: taastuvenergia tootmine kasvab kiiresti

Tuule- ja päikeseenergia mängivad energiatootmises suurt osa nii kogu Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides.  Projektiarendus on meie põhitegevuse alustala. Professionaalsete partneritena toetame teid igal sammul: alates tuule-, päikese- ja hübriidpargi asukoha valikust kuni nende jaoks vajaliku rahastuse leidmiseni. Nii on ka teie ettevõtmine varsti üks neist paljudest, millele oleme tuule tiibadesse puhunud.

„Leiame võimalused. Ja haarame neist mõlema käega kinni.“

1. Võimalused

Võimaluste äratundmine on äri kasvatamise jaoks ülioluline.

Otsime oma kontorite, partnerlussuhete, ühisettevõtete ja ettevõtteväliste osapoolte kaudu võimalusi ja hindame neid. Erialased teadmised aitavad meil neid võimalusi hinnata ja edasi minna vaid kõige paljulubavamate projektidega.

Kui asukoht ja võrku ühendamise koht on leitud, viime läbi põhjaliku ressursside hindamise ja analüüsi, sealhulgas tuule ja päikesega seotud mõõtmised, maa rentimisega seotud läbirääkimised, maaomanike ja võrguühendusega seotud juurdepääsud ja keskkonnamõju hindamine.

EWE Businessmodel Web Opportunities

„Valime õige koha. Seejärel tegutseme.“

2. Arendus

Kui oleme otsustanud sobiva piirkonna kasuks, teeme vajadusel koostööd riiklike ja kohalike ametiasutustega, näiteks vajalike lubade hankimiseks.

Püüame luua lähedased suhted maaomanike ja arendajatega, et kindlustada selge arusaam projektide arendamisega seotud riskidest.

EWE Businessmodel Web Development

„Valmistame ette taristu. Seejärel viime projekti ellu.“

3. Kohalike kaasamine

Väga tähtis on kaasata kohalikud elanikud ja sidusrühmad projekti võimalikult varajases etapis. Tähtis on aru saada kõikidest nende muredest ja nendega tegeleda.

Eurowind Energy jaoks on kaasamine oluline. Tavaliselt on kohalikul tasandil kaasatud maaomanikud, vahetud naabrid, elanikud ja omavalitsused.

EWE Businessmodel Web Localinvestment

„Ehitame energiaprojekte. Seejärel toodame elektrit.“

4. Ehitamine

Enne ehitama asumist veendume, et meil on olemas kõik vajalikud load, sealhulgas on täidetud õiguslik ja finantsalane hoolsuskohustus ja tehtud on projekti hindamine. Oleme tuntud selle poolest, et saame projektid koos vajaliku taristuga, nagu kaablid ja teed, valmis õigeaegselt ja eelarvet ületamata.

Ehitamine toimub koostöös ja kooskõlas kõikide projekti sidusrühmadega. Kui park on valmis ja omanikule üle antud, valmistatakse tuulikud või päikesepaneelid ette võrku ühendamiseks ja käikuvõtmiseks.

EWE Businessmodel Web Construction

„Haldame teie investeeringut. Seejärel aitame kasvada.“

5. Käitamine

Meie strateegia on jääda energiatarnijana sõltumatuks. Seega soovime oma projektid ja varad enda omandisse jätta.

Kui park on valmis ehitatud, võtab varahaldusmeeskond selle haldamise üle. Nende eesmärk on optimeerida parke nii tehnilisest, ärilisest kui ka finantsküljest.

EWE Businessmodel Web Operation

6. Käitamine – loovutamine

Samuti müüme projekte kas täielikult või osaliselt. Loovutame pikaajalistele investoritele.

Loovutamise käigus sõlmime tihti pikaajalised varahalduslepingud, et investorid saaksid tänu optimaalsele tootmisele ja investeeringutasuvusele ning väiksematele käituskuludele võimalikult suurt kasu.

EWE Businessmodel Web Operationdivestment

Kui soovite lisateavet meie projektiarenduse põhimõtete kohta, võtke meiega ühendust.

Anders Widman
Head of Nordics & Baltics Anders Widman · [email protected]