Skip to main content

Rozwój projektów

Branża energetyki odnawialnej nie ma dla nas granic. Działamy na całym świecie. Jesteśmy Twoim profesjonalnym partnerem w trakcie całego procesu: od identyfikacji obszarów pod budowę farm wiatrowych, słonecznych i hybrydowych, po zabezpieczenie umów finansowych. Na koniec zapewniamy, że projekt stanie się częścią naszej wieloletniej historii zrealizowanych projektów.

Rozwój projektów

Branża produkcji energii z odnawialnych źródeł energii rozwija się szybko, a jej przyszłość wygląda „zielono”

Energia wiatrowa i słoneczna wnosi znaczący wkład w produkcję energii zarówno w Europie,
jak i w Stanach Zjednoczonych. Centralną część naszej podstawowej działalności stanowi rozwój projektów. Jesteśmy Twoim profesjonalnym partnerem w trakcie całego procesu: od identyfikacji obszarów pod budowę farm wiatrowych, słonecznych i hybrydowych, po zabezpieczenie umów finansowych. Na koniec zapewniamy, że projekt stanie się częścią naszej wieloletniej historii zrealizowanych projektów.

„Identyfikujemy szanse i je wykorzystujemy”

1. Szanse

Aby tworzyć biznes, należy identyfikować szanse.

Identyfikacja i analiza możliwości odbywa się za pośrednictwem naszych własnych biur, naszej współpracy partnerskiej, wspólnych przedsięwzięć oraz za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych. Posiadamy dogłębną wiedzę, która pozwala nam sprawdzać możliwości i realizować tylko te najlepsze.

EWE Businessmodel Web Opportunities

„Najpierw wybieramy odpowiednią lokalizację. Potem przygotowujemy projekt”

2.  Rozwój

Gdy w wyniku naszej oceny uznamy dany teren za odpowiedni, podejmujemy niezbędne kroki we współpracy z administracją lokalną w celu pozyskania zezwoleń.

Nasze bliskie relacje z właścicielami gruntów i interesariuszami lokalnymi zapewniają nam jasny obraz ryzyka związanego z rozwojem projektów.

EWE Businessmodel Web Development

„Przygotowujemy projekt, który następnie budujemy”

3. Lokalne zaangażowanie

Zaangażowanie lokalnych mieszkańców i interesariuszy jest niezbędne już na jak najwcześniejszym etapie procesu. To ważne, żeby zrozumieć wszelkie obawy społeczności lokalnych i odnieść się do nich.

W Eurowind Energy kluczowe znaczenie przypisujemy szerokiemu zaangażowaniu. Zazwyczaj zaangażowanie na poziomie lokalnym obejmuje między innymi bliskich sąsiadów terenów, właścicieli gruntów, mieszkańców i gminy.

EWE Businessmodel Web Localinvestment

„Budujemy infrastrukturę energetyczną, po czym zaczynamy produkcję energii”

4. Budowa

Przed rozpoczęciem budowy uzyskujemy wszystkie niezbędne zezwolenia. Wykazujemy się należytą starannością w odniesieniu zarówno do aspektów prawnych, jak i finansowych. Mamy duże doświadczenie w zakresie terminowej i zgodnej z budżetem realizacji projektów i budowy infrastruktury.

EWE Businessmodel Web Construction

„Zarządzamy Twoją inwestycją. Następnie optymalizujemy”

5. Zarządzanie

Nasza strategia pozostawania niezależnym producentem energii powoduje to, że staramy się zachować własność projektów i aktywów.

Po wybudowaniu parków energetycznych, zarządzanie nimi przekazujemy naszemu działowi zarządzania aktywami w celu ich optymalizacji, co obejmuje aspekty techniczne, handlowe i finansowe.

EWE Businessmodel Web Operation

6.  Sprzedaż

Sprzedajemy projekty częściowo lub w całości. Sprzedaż dedykowana jest inwestorom długoterminowych.

Aby zapewnić inwestorom jak najwyższą wartość, wraz ze sprzedażą zawieramy długoterminową umowę na zarządzanie aktywami w celu optymalizacji produkcji i minimalizacji kosztów operacyjnych.

EWE Businessmodel Web Operationdivestment

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób rozwijamy projekty, skontaktuj się z nami!

Marcin Pacześny
Project Manager Marcin Pacześny · [email protected]
Andrzej Skrzypczak
Menedżer Działu Rozwoju Projektów – biuro w Poznaniu Andrzej Skrzypczak · [email protected]