Skip to main content

Projektu attīstība

Mūsu joma ir enerģijas bizness. Visā pasaulē. Mēs esam jūsu profesionālais partneris visā šajā procesā: sākot no vēja, saules un hibrīdparku izveides vietu noteikšanas līdz finanšu līgumu nodrošināšanai. Visbeidzot, mēs nodrošinām, ka projekts būs daļa no mūsu realizētajiem projektiem.

Projektu attīstība

Enerģijas ražošana no atjaunojamajiem enerģijas avotiem strauji pieaug. Nākotne ir zaļa.

Vēja un saules enerģija ir nozīmīga Eiropā saražotās elektroenerģijas daļa, un tas pats attiecas uz ASV. Mūsu pamatdarbības viena no galvenajām daļām ir projekta izstrāde. Mēs esam jūsu profesionālais partneris visā šajā procesā: sākot no vēja, saules un hibrīdparku izveides vietu noteikšanas līdz finanšu līgumu nodrošināšanai. Visbeidzot, mēs nodrošinām, ka projekts būs daļa no mūsu realizētajiem projektiem.

“Mēs atrodam iespējas. Tad mēs tās izmantojam.”

1. Iespējas

Iespēju apzināšana ir būtiska uzņēmējdarbības veidošanā.

Iespēju apzināšanu un izpēti veic mūsu pašu biroji, mūsu partneri, kopuzņēmumi un trešās puses. Mums ir padziļinātas zināšanas, lai izvērtētu iespējas un īstenotu tikai labākās no tām.

Kad objekts ir izvēlēts, tiek veikta rūpīga resursu novērtēšana un analīze, tostarp vēja mērījumi, vienošanās ar zemes īpašniekiem par zemes nomu, piekļuvi teritorijai, garentēts tīkla pieslēgums, kā arī tiek novērtēta ietekme uz vidi.

EWE Businessmodel Web Opportunities

“Mēs izvēlamies atbilstošu vietu. Tad mēs ķeramies pie darba.”

2. Attīstība

Kad teritorija tiek novērtēta kā piemērota, mēs veicam nepieciešamās darbības sadarbībā ar valsts un vietējām iestādēm, piemēram, attiecībā uz atļaujām.

Mūsu ciešā sadarbība ar zemes īpašniekiem un attīstītājiem nodrošina to, ka mums ir skaidrs priekšstats par riskiem, kas saistīti ar projektu izstrādi.

EWE Businessmodel Web Development

“Mēs sagatavojam infrastruktūru. Tad mēs realizējam projektu.”

3. Vietējās kopienas iesaiste

Būtiski ir iespējami agri procesā iesaistīt vietējos iedzīvotājus un ieinteresētās puses. Ir svarīgi izprast un novērst jebkuras viņu bažas.

Uzņēmumā Eurowind Energy ļoti svarīga ir plaša līdzdalība. Parasti vietējā līdzdalība ietver, bet ne tikai, objektam tuvus kaimiņus, zemes īpašniekus, vietējos iedzīvotājus un pašvaldības.

EWE Businessmodel Web Localinvestment

“Mēs būvējam enerģētikas projektus. Tad mēs ražojam enerģiju.”

4. Būvniecība

Pirms būvniecības mēs pārliecināmies, ka ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, tostarp veicam projekta atļauju padziļinātu juridisko izpēti, kā arī padziļinātu finanšu izpēti. Mums ir lieliski sasniegtie rāditāji projektu īstenošanai noteikta laika un budžeta ietvaros.

Būvniecība notiek, sadarbojoties ar visām projektā iesaistītajām pusēm un ievērojot vienošanos. Pēc veiksmīgas un pabeigtas būvniecības vēja turbīnas vai saules elektrostacijas tiek sagatavotas pieslēgšanai tīklam un nodošanai ekspluatācijā.

EWE Businessmodel Web Construction

“Mēs pārvaldām jūsu investīcijas. Tad mēs ļaujam tām augt.”

5. Darbība

Mūsu kā neatkarīga elektroenerģijas ražotāja stratēģijas ietvaros mēs cenšamies saglabāt mūsu īpašumtiesības uz projektiem un aktīviem.

Kad būvniecība ir pabeigta, parku apsaimniekošana tiek nodota mūsu Aktīvu pārvaldīšanas nodaļai, lai optimizētu parkus, ietverot tehniskos, komerciālos un finansiālos aspektus.

EWE Businessmodel Web Operation

6. Darbība – atsavināšana

Mēs arī daļēji vai pilnībā atsavinām projektus. Atsavināšana tiek veikta ilgtermiņa investoriem

Kopā ar atsavināšanu mēs bieži noslēdzam ilgtermiņa aktīvu pārvaldīšanas līgumu, lai optimizētu ražošanu, pilnu iztērētās naudas vērtību un samazinātu darbības izmaksas, radot augstāko vērtību investoriem.

EWE Businessmodel Web Operationdivestment

Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs veicam projektu izstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums!

Artúrs Toms Pless
Country Manager Latvia Artúrs Toms Pless · [email protected]
Jeppe Udby
Global Development Director Jeppe Udby