Skip to main content

Investīcijas atjaunojamajā enerģijā

Mēs investējam atjaunojamās enerģijas parku attīstībā, būvniecībā un darbībā. Tās ir investīcijas mūsu nākotnei.

Investīcijas atjaunojamajā enerģijā

Mēs veicam ilgtermiņa investīcijas, pamatojoties uz ilgtermiņa attiecībām.

Investīcijas atjaunojamā enerģijā ir mūsu pamatnodarbošanās.

Gadu gaitā mēs esam investējuši vairāk nekā 1 miljardu eiro atjaunojamās enerģijas attīstībā visā Eiropā. Šobrīd mums pieder vairāk nekā 1100 MW un mēs pārvaldām vairāk nekā 1970 MW atjaunojamās enerģijas projektus vairākās Eiropas valstīs, katru gadu saražojot vairāk nekā 2067 GWh zaļās, atjaunojamās enerģijas, un mēs turpinām paplašināt savu portfeli un tirgu.

 

Precīzi izanalizētas investīcijas

Tāpat kā ar citiem investīciju veidiem, arī investējot atjaunojamās enerģijas projektos, pastāv riski. Investīcijas atjaunojamos resursos ietekmē dažādi apstākļi, tostarp elektroenerģijas cenas, vēja apstākļi un vēja turbīnu vai fotoelementu sistēmas ekspluatācijas izmaksas.

Mēs nepārtraukti rūpīgi analizējam šos apstākļus. Mēs izstrādājam un iegādājamies ārvalstu projektus, kas atbilst mūsu prasībām attiecībā uz investīciju atdevi un drošību. Novērtējumi tiek veikti, pamatojoties uz vairāku gadu pieredzi, vietējo apstākļu pārzināšanu, vēja aplēsēm, izmaksu struktūru, turbīnu veidu un finansējumu.

Mēs izmantojam savu plašo pieredzi atjaunojamo energoresursu jomā, lai nodrošinātu izdevīgas cenas no ārējiem piegādātājiem un nepārtraukti uzlabotu piegādātāju darbību.

Par
DJI 0318

Atjaunojamā enerģija nekad nav alternatīva

Sadarbība

Mēs to nesasniedzām vienatnē.

Mēs ticam ilgtermiņa attiecībām un vienmēr meklējam potenciālos partnerus un jaunas investīciju iespējas atjaunojamās enerģijas jomā. Ja meklējat ilgtermiņa un pieredzējušu partneri attīstības projektos vai investoru saviem esošajiem enerģijas parkiem, mēs vienmēr esam ieinteresēti uzzināt vairāk.

Mums ir arī ciešas partnerattiecības ar vairākiem institucionālajiem investoriem, ģimenes uzņēmumiem un enerģētikas uzņēmumiem, kas kopā ar mums ir investējuši līdzekļus strādājošos projektos Dānijā, kā arī citos mūsu tirgos.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par līdzinvestīciju iespējām mūsu projektos, lūdzu, sazinieties ar mums.

Kristoffer Sandberg
Head of Transactions Kristoffer Sandberg · [email protected]