Skip to main content

Investering i förnybara energianläggningar

Eurowind Energy investerar i utvecklingen, byggnationen och förvaltningen av förnybara energianläggningar. Vi har mångårig erfarenhet av förnybara energiprojekt.

Investering i förnybara energianläggningar

Vi investerar långsiktigt baserad på långsiktiga relationer.

Att investera i förnybar energi är vår kärnverksamhet

Under åren har vi investerat mer än en miljard euro i utvecklingen av förnybar energi i Europa. Idag förvaltar vi mer än 1970 MW förnybara energiprojekt i flera europeiska länder varav vi äger mer än hälften, som tillsammans genererar över 2067 GWh grön förnybar el varje år. Samtidigt fortsätter vi att utvidga vår portfölj och våra marknader.

En välanalyserad investering

Så som med andra typer av investeringar finns risker även när man investerar i förnybara energiprojekt. En investering i förnybar energi påverkas bland annat av elpriser, vindförhållanden och driftskostnaderna för vindkraftverken eller solcellsparkerna.

Vi analyserar alltid dessa förhållanden noga och utvecklar och förvärvar endast projekt utomlands som uppfyller våra krav på räntabilitet och säkerhet. Vi väljer våra projekt med omsorg utifrån många års erfarenhet, lokalkännedom, vindanalyser, kostnadsstruktur, typ av vindkraftverk samt finansiering.

För våra kunder säkerställer vi konkurrenskraftiga priser från externa leverantörer och utvärderar samt utmanar kontinuerligt deras leveranser.

Vår kompetenta personal, företagets gedigna erfarenhet inom branschen samt ett brett internationellt nätverk är våra kunders garanti för en solid investering.

Om oss
DJI 0318

Renewable is never alternative

Samarbeten

Vi har inte gjort allt på egen hand.

Vi tror på långsiktiga relationer och vi söker ständigt efter potentiella partners och nya investeringsmöjligheter inom förnybar energi. Om du söker efter en långsiktig och erfaren partner för projetkutveckling eller en investerare i de energiparker som du redan har är vi alltid intresserade av att veta mer.

Vi har även flera nära samarbeten med institutionella investerare, familjeägda företag samt energiföretag där vi tillsammans har investerat i förvaltningen av projekt i Danmark och på våra andra marknader.

Om du vill diskutera nya möjligheter, är intresserad av oss som en ny partner eller om du vill lära dig mer om möjligheter att saminvestering i våra projekt är du välkommen att kontakta oss.

Michael H. Skov
Head of Eastern Europe and UK Michael H. Skov · [email protected]
Kristoffer Sandberg
Head of Transactions Kristoffer Sandberg · [email protected]