Skip to main content

Försäljning av grön el

Vi menar allvar när vi påstår att vi är den enkla länken till en komplex marknad. Genom att ingå ett PPA (Power Purchasing Agreement) säkerställer vi att du får grön el.

Försäljning av grön el

Vi levererar grön el från våra förnybara energikällor

Vi kan säkra din framtida energikostnad – och göra den grön

CPPA (Corporate Power Purchasing Agreement) finns i många gröna nyanser. När du ingår ett CPPA med Eurowind Energy levererar vi grön el till ditt företag utifrån dina behov. Ett CPPA kan säkra dina framtida energikostnader på en volatil marknad på kort som lång sikt. På så sätt får ditt företag full transparens över energikostnaderna och samtidigt värdet av att vara grönt.

Minska ditt koldioxidavtryck med oss som pålitlig partner

När du tecknar ett CPPA-avtal är ditt företag med om att skapa en grön framtid, inte bara för företaget utan för alla. CPPA kan stärka din företagsprofil som en ansvarig motpart inför dina kunder genom att visa att du tar ansvar och medverkar i den gröna omställningen. Samtidigt hjälper CPPA dig med att minska ditt företags koldioxidavtryck.    

Kontakt
DJI 0318

Detta arbetar vi med för att vi vill utveckla branschen och för att förfina framtida elleveranser.

Om du är intresserade av att veta mer om elhandelsavtal är du välkommen att kontakta oss!

Jesper Düring
Commercial Director Jesper Düring · [email protected]
Michael Bendixen
Senior Portfolio Manager - Products & Markets Michael Bendixen · [email protected]