Skip to main content

Markägare

Markägare

Markägare

Är du markägare och går i tankar om hur du kan nyttja din fastighet mer effektivt? Vindkraft kan utgöra ett bra komplement till ditt skogsbruk. Vi letar kontinuerligt efter nya områden för vindkraft och åkermark för solkraft i anslutning till våra vindparker. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar energiförsörjning men för detta behöver vi dig som markägare. Är vindkraft något du överväger för ditt markområde kommer vi gärna och tittar gemensamt på förutsättningarna. Vi gör en förstudie på ditt område innan vi träffar dig varvid vi med kartor och en drönare skapar oss en bra bild på plats över dina förutsättningar.

 

Varför Vindkraft ?

Samhället står just nu inför en stor klimatutmaning och vi måste drastiskt minska utsläppen av koldioxid. För att åstadkomma detta krävs en elektrifiering av samhället, ett teknikskifte inom transportsektorn och våra industrier måste ställa om sin produktion. För att lyckas behöver vi stora mängder grön energi. Vindkraft är idag ett av de hållbaraste och kostnadseffektivaste energislagen. Vindkraft går snabbt att bygga och erbjuder förnybar och billig el till en kostnad om 30–50 öre/kWh vilket står sig bra i jämförelse med andra energislag. Vindkraft har också den lägsta miljöpåverkan av alla energislag. Eurowind Energys mål är att bidra till omställningen samtidigt som vi tar hänsyn till de lokala konsekvenserna som en vindkraftsutbyggnad innebär och där är dialogen med fastighetsägare och närboende jätteviktig för oss då det är en framgångsfaktor för ett lyckat projekt.

 

DJI 0918

Varför vindkraft på min fastighet?

Att arrendera ut din mark för en framtida vindpark utgör en alternativ inkomstkälla som komplement till ditt skogsbruk . Samtidigt är du med och bidrar till en utökade och förnybar energiförsörjning. Du som markägare behöver inte själv investera i projektet, utan ett arrende med oss innebär en årlig procentsats av vindparkens framtida intäkter som är en riskfri avkastning för dig. En ekonomisk ersättning utgår även till fastighetsägare samt närboende i vindparkens närområde som inte ingått ett arrendeavtal, samt de fastigheter som omfattas av markintrång i form av nyttjande av befintliga vägar, nya vägar samt elektriska ledningar. För att stärka det lokala föreningslivet avsätter vi även årliga utvecklingsmedel till bygden.

Sammanfattningsvis ligger det mycket arbete bakom utformningen av en vindpark och vi tittar gärna närmare på just er fastighet för att utvärdera dess lämplighet.

Varför Eurowind Energy som din samarbetspartner?

Sedan 2006 utvecklar, bygger, äger och förvaltar Eurowind Energy vind- och solcellsanläggningar. Med mångårig erfarenhet är vi en trygg och långsiktig samarbetspartner som driver förnybara energiprojekt från början till slut. Vi utgör en pålitlig och innovativ aktör som värnar om och prioriterar relationerna med våra markägare och samarbetsparter. Med både förankrad lokal och internationell kompetens är vi en väletablerad aktör som ser helheten i förnybara energilösningar.  

Här hittar du svar på vanliga frågor om vindkraft 

Det är mycket trivsamma personer som är engagerade i projektet och därför går det lätt att jobba med dem. Jag är mycket nöjd och tacksam över att det är Eurowind Energy jag får samarbeta med.
Börje Andersson Börje Andersson , Markägare i vindpark Lervik
Vindpark Knöstad Vindpark Knöstad Projekt Film

Kontakta oss för att ta nästa steg tillsammans.

Daniel Kruhsberg
Affärsutvecklare Daniel Kruhsberg · [email protected]
Johan Börjesson
Junior affärsutvecklare Johan Börjesson · [email protected]