Skip to main content

Projektutveckling

Inom energivärlden känner vi oss hemma. Världen över. Vi är din professionella samarbetspartner genom hela processen: Från att identifiera områden där vind- sol och hybridanläggningar kan etableras till att säkerställa projektets finansiering. Vi ser till att det blir ett i raden av alla våra framgångsrikt driftsatta projekt.

Projektutveckling

Elproduktionen från förnybara energikällor ökar snabbt, och framtiden är grön

Vindens och solens energi bidrar avsevärt till Europas elproduktion och det samma gäller för USA. Projektutvecklingen är en central del i vår kärnverksamhet. Vi är din professionella samarbetspartner genom hela processen: Från att identifiera områden där vind- sol och hybridanläggningar kan etableras till att säkerställa projektets finansiering. Vi ser till att det blir ett i raden av alla våra framgångsrikt driftsatta projekt.

”Vi identifierar möjligheterna. Sedan förverkligar vi dem.”

1. Möjligheter

Våra affärer börjar med att nya möjligheter för vind och sol identifieras. Vi ansvarar för vind- och solcellsprojektet från början till slut. Detta inkluderar projektutveckling, finansiering, byggnation och förvaltning. Vi tar oss enbart an projekt vi själva är villiga att investera i och detta är våra samarbetspartners trygghet för en stark och pålitlig investering.

Projektering är för oss helt förenat med goda markägarrelationer. Vi är en långsiktig partner till ett stort antal markägare och respekterar våra affärsuppgörelser. Förutsatt att området har lämpliga förutsättningarna för vindkraft, och där möjligt även för solenergi, så kan vi erbjuda en fördelaktig arrendeersättning.

EWE Businessmodel Web Opportunities

”Vi väljer rätt plats. Sedan utvecklar vi.”

2. Utveckling

Det ligger ett gediget arbete bakom utformningen av en vindpark och solcellsanläggning och vi gör omfattande utredningar av natur- och kulturvärden, lokala djurlivet samt undersöker vindförhållanden för att säkerställa att området kan samexistera med vind- och solenergiproduktion på ett bra sätt.  

Vår långsiktiga strategi är att etablera en bred portfölj baserad på förnybar energiproduktion. Därför fokuserar vi på egen utveckling och byggnation av vindparker på både befintliga och nya marknader.

EWE Businessmodel Web Development

”Vi förbereder infrastrukturen. Sedan levererar vi.”

3. Lokalt engagemang

För oss är det viktigt att inkludera närboende och lokala intressenter tidigt i processen och vi ser ett brett engagemang som helt avgörande. Vi tar alltid stort ansvar gentemot fastighetsägare, närboende, kommunala intressen samt det lokala djur- och naturlivet. Kommunikation och hänsyn till dessa intressegrupper ser vi som framgångsfaktorer för ett lyckat projekt.

EWE Businessmodel Web Localinvestment

”Vi bygger energiprojekt. Sedan producerar vi el.”

4. Uppförande

Före uppförandet säkerställer vi att vi har fått alla nödvändiga tillstånd, genom såväl juridisk due diligence av projekttillstånden som finansiell due diligence. Vi driftsätter vanligen anläggningar varje år någonstans i Europa och har därför stark leveranssäkerhet vad gäller tidsplan och budget för våra projekt.

Uppförandet sker i samarbete med och i överenstämmelse med alla involverade parter i projektet. Efter ett lyckat och nyckelfärdigt uppförande förbereds anläggningen för nätanslutning och idriftsättning.

EWE Businessmodel Web Construction

”Vi förvaltar din investering. Sedan får vi den att växa.”

5. Drift

Som en del av vår strategi att vara en oberoende elproducent strävar vi efter att fortsätta äga projekten och tillgångarna.

Från och med driftstart ansvarar vår Asset Management-avdelning för den tekniska och ekonomisk förvaltningen av anläggningen. Vi är själva engagerade ägare av vind- och solcellsanläggningar och förstår vikten av en god förvaltning. Med oss som förvaltare kan du vara trygg med att din investering är i säkra händer. 

EWE Businessmodel Web Operation

6. Drift – avyttring

Vi avyttrar även projekt, antingen delvis eller fullt ut. Avyttringarna görs till långsiktiga investerare.

När vi gör en avyttring ingår vi ofta ett långsiktigt förvaltningsavtal för produktionsoptimering, för att forsättningsvis optimera investeringen och för att minimera driftskostnaderna. På så sätt får investerarna bäst valuta för sina pengar.

EWE Businessmodel Web Operationdivestment

Om du går i tankar om att upplåta din mark för vind eller solenergi är du välkommen att kontakta oss!

Pontus Hallbäck
Country Manager Sweden Pontus Hallbäck · [email protected]
Johan Börjesson
Junior affärsutvecklare Johan Börjesson · [email protected]
Daniel Kruhsberg
Affärsutvecklare Daniel Kruhsberg · [email protected]