Skip to main content

Zaļās enerģijas pārdošana

Mēs esam vienkārša saikne ar sarežģītu tirgu. Noslēdzot Elektroenerģijas pirkuma līgumu (PPA), mēs nodrošinām jums zaļu elektroenerģiju.

Zaļās enerģijas pārdošana

Mēs varam nodrošināt, ka jūsu enerģijas izmaksas nākotnē paliks stabilas un tās būs saražotas no zaļās enerģijas.

CPPA (Corporate Power Purchase Agreements – Korporatīvie elektroenerģijas pirkuma līgumi) attiecas uz dažāda veida zaļo enerģiju. Noslēdzot CPPA ar Eurowind Energy, mēs piegādāsim jūsu uzņēmumam zaļo elektroenerģiju, pamatojoties uz jūsu vajadzībām. CPPA var nodrošināt, ka jūsu enerģijas izmaksas nākotnē paliks stabilas nestabilā tirgū gan īstermiņa, gan arī ilgtermiņa perspektīvā. Tas nodrošina jūsu uzņēmumam pilnīgu enerģijas izmaksu pārskatāmību un vienlaikus būs draudzīgi videi.

Samaziniet savas oglekļa emisijas ar mums kā uzticamu partneri.

Apņemoties ievērot CPPA, jūsu uzņēmums piedalās zaļas nākotnes veidošanā ne tikai jūsu uzņēmumam, bet arī ikvienam. CPPA var stiprināt jūsu uzņēmuma profilu kā atbildīgam darījuma partnerim attiecībā pret klientiem, parādot, ka uzņematies atbildību un esat daļa no zaļās pārejas. Tajā pašā laikā CPPA palīdzēs jūsu uzņēmumam samazināt oglekļa pēdas nospiedumu.

 

Sazinies ar mums
DJI 0318

"Mēs darbojamies šajā biznesā, lai attīstītu nozari. Lai pilnveidotu elektroenerģijas avotus nākotnē."

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Enerģijas pirkuma līgumiem, lūdzu, sazinieties

Jesper Düring
Commercial Director Jesper Düring