Skip to main content

Aktīvu pārvaldība

Mēs esam ļoti pieredzējis vēja un saules enerģijas parku aktīvu pārvaldītājs, kas aptver visus tehniskos, komerciālos un finanšu aspektus.

Aktīvu pārvaldība

Mēs izmantojam savu pieredzi un vērienu, lai nodrošinātu optimālu ieguvumu no katra vēja un saules parka, kurus mēs apkalpojam.

Ja mēs esam jūsu aktīvu pārvaldnieks, jūsu aktīvi ir drošās rokās

Koncentrēts un nepārtraukts darbs, novērtējot un analizējot pamatlīgumus par pakalpojumiem, apdrošināšanu, IT, uzturēšanas/uzraudzības izdevumus un elektroenerģijas pārdošanu, ir tie parametri, kuros apjomīgam portfelim ir liela nozīme, lai nodrošinātu lielākus ieņēmumus un zemākas operatīvās izmaksas.

Mēs nodrošinām optimālu atdevi

Mēs izmantojam savu pieredzi un ievērojamo portfeļa apjomu, lai nodrošinātu optimālu ieguvumu no katra vēja un saules parka, kuru mēs apkalpojam. Tā kā mēs paši esam aktīvu īpašnieki, mēs zinām, cik svarīgi ir nepārtraukti koncentrēties uz visu vērtību ķēdi. Tāpēc visu, kas attiecas uz jūsu aktīviem, varat droši atstāt mūsu rokās.

Sazinieties ar mums
Sol + Vind

Tehnisko aktīvu pārvaldība

Ik dienu mēs rūpējamies par ikvienu vēja un saules enerģijas parku. Jo mums tas rūp

Mēs ik dienu attālināti uzraugām savu vēja un saules enerģijas parku portfeli. Tāpēc varam nekavējoties reaģēt, ja rodas kāda kļūme, un sniegt jūsu enerģijas tirdzniecības uzņēmumam informāciju par pārtraukumiem. Turklāt mēs sadarbojamies ar vietējiem partneriem, kas var ātri ierasties uz vietas, lai labotu kļūmes.

Tehnisko aktīvu pārvaldības ietvaros mūsu klientiem ir piekļuve mūsu pašu izstrādātajam tiešsaistes portālam EWEInvestor, kas nodrošina ātru un tiešu piekļuvi informācijai par viņu aktīviem.

Portāls nodrošina pārskatu par parku specifisko informāciju, piemēram, ražošanu, budžetu, iespējamiem parka pielāgojumiem utt., kā arī attiecīgos dokumentus, piemēram, pārbaužu ziņojumus, sanāksmju protokolus un pārskatus. Turklāt ir pieejams žurnāls, kurā ir informācija par kļūmju gadījumiem, kā arī plānoto un neplānoto servisu, apkopi, samazinājumiem utt. ar komentāriem no specializētā tehnisko aktīvu pārvaldnieka.

Analīzes un ziņojumi 

Mēs nepārtraukti gatavojam ziņojumus un analīzi par visiem vēja un saules enerģijas parkiem, kurus mēs apkalpojam, sniedzot klientiem noderīgu ieskatu viņu aktīvu darbībā. Aprēķins par produkcijas zudumu jebkuras dīkstāves dēļ sniedz svarīgu informāciju par uzlabojumiem vai prasībām saistībā ar pieejamības garantijām, apdrošināšanu, palīgpakalpojumiem utt.

Mēs uzsākam un uzraugām likumā noteiktās pārbaudes un plānoto servisu. Mēs piedāvājam periodiskus objekta apmeklējumus un vizuālas pārbaudes, ko veic mūsu pieredzējušo inspektoru komandas.

Mēs risinām visas publiskā tīkla pieslēguma tehniskās prasības, piemēram, atsauces vērtības apstiprināšanu, līgumu noslēgšanu un tīkla atbilstības pārbaudi. Tas ietver arī nepieciešamo pārslēgšanas darbību organizēšanu un koordinēšanu.

Saules enerģijas parku apkope 

Saules enerģijas parku apkopē svarīga ir izmaksu efektivitāte, un mēs raugāmies, lai netiktu ietekmēta apkopes kvalitāte. Mums ir pieredze saules parku ekspluatācijā attālināti un uz vietas, un šī pieredze mums palīdz atrast un novērtēt ikvienu kļūmi.

Mēs cenšamies iesaistīt vietējo darbaspēku, piemēram, elektriķus, ganus utt., lai diendienā vēl ciešāk uzraudzītu parkus.

Mēs tiecamies būt pionieri atjaunojamās enerģijas integrēšanā tīklā.

 

Komerciālo aktīvu pārvaldīšana

Apjomradīti ietaupījumi

Mūsu apjomīgais vēja un saules enerģijas parku portfelis liecina par mūsu nozīmīgo lomu tirgū. Tas dod mums iespēju kaulēties, lai panāktu viskonkurētspējīgākās cenas no ārējiem pakalpojumu līgumu, apdrošināšanas, pārbaužu u.c. piegādātājiem. Tie ir apjomradīti ietaupījumi.

Mēs pastāvīgi mudinām piegādātājus uzlabot darbību un saglabājam veselīgu skepticismu pret visiem piegādātājiem. Mums ir skaidra nostāja un pozīcija.

Var šķist vienkārši ekspluatēt vēja vai saules enerģijas parku, taču tam nepieciešams ievērojams skaits līgumu un saistību. Mēs pārliecināmies, ka visas šīs saistības tiek ievērotas.

Finanšu aktīvu pārvaldīšana

Grāmatvedība nav paredzēta visiem, bet mums tā ir uzņēmējdarbības centrālā daļa

Mēs vedam grāmatvedību un uzskaiti saviem klientiem. Tas ietver rēķinu apmaksu, PVN norēķinu, naudas plūsmas budžeta un prognožu, kā arī gada pārskatu sagatavošanu. Mēs sadarbojamies un sazināmies ar bankām, nodokļu konsultantiem, apdrošināšanas kompānijām, zemes īpašniekiem utt.

Mēs sniedzam konsultāciju pakalpojumus saistībā ar vēja un saules enerģijas parku projektu finansēšanu, pārliecinoties, ka jūsu noteikumi un nosacījumi ir pietiekami pievilcīgi.

Turklāt mēs piedāvājam biznesa vadību, tostarp valdes sēžu un kopsapulču organizēšanu.

Auditēšana

Mēs nodrošinām gada finanšu pārskatu kvalitāti sadarbībā ar ārējiem auditoriem. Ciešā sadarbībā ar mūsu kvalificētajiem grāmatvežiem un revidentiem mēs koordinējam vienmērīgu un efektīvu auditēšanas procesu.  

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par aktīvu pārvaldību, lūdzu, sazinieties ar mums!

Jacob Staflin
Head of Asset Management Jacob Staflin