Skip to main content

Varahaldus

Meie suurte kogemustega oskuslikud tuuleparkide varahaldurid hoolitsevad kõikide aspektide eest, alates tehnilistest küsimustest kuni ärilise pooleni.

Varahaldus

Toetume oma suurusele ja kogemusele, et optimeerida iga meie käitatava tuule- ja päikesepargi tööd.

Teie vara on kindlates kätes

Suure portfelli puhul saab tulusid suurendada ja käituskulusid vähendada peamiselt teenuste, kindlustuse, infotehnoloogiateenuste, hoolduse/jälgimise ja elektrienergia müügi raamlepingute sihipärase pideva hindamise ja analüüsi abil.

Kindlustame optimaalse toodangu

Toetume oma kogemusele ja portfelli suurusele, et kindlustada optimaalne toodang igas meie käitatavas tuule- ja päikesepargis. Kuna oleme ka ise varade omanikud, saame aru, kui oluline on usaldada oma varad õigetesse kätesse. Kui jätate varahalduse meie hoolde, kantakse teie varade kõikide aspektide eest kõige paremat hoolt.

Võtke meiega ühendust
Sol + Vind

Tehniline varahaldus

Jälgime iga tuule- ja päikeseparki igapäevaselt. Sest hoolime.

Kaugjälgime oma portfelli kuuluvaid tuule- ja päikeseparke igapäevaselt. Tänu sellele saame rikke korral kohe reageerida ja anda teie energiamüügiettevõttele teavet katkestuse kohta. Samuti teeme koostööd kohalike partneritega, kes jõuavad kiiresti kohale ja parandavad rikked.

Tehniliste toimingute juhtimiseks on meie klientidel juurdepääs meie välja töötatud veebiportaalile EWE Investor. Selle kaudu pääsevad kliendid kiiresti ja otse juurde oma vara kohta käivatele andmetele.

Portaalis on iga pargi andmete ülevaade, sh valdkondade kohta, nagu tootmine, eelarved ja võimalikud pargi kohandamised. Sealt leiab ka asjakohased dokumendid, nagu kontrolliaruanded, kohtumiste protokollid ja kontod. Samuti on seal logiraamat, milles on esitatud üksikasjad mis tahes katkestuste, plaaniliste ja plaaniväliste teenuste, hoolduse, osalisel võimsusel töö jm kohta, koos asjakohase juhi kommentaaridega.

Analüüsid ja aruandlus

Koostame kõikide meie käitatavate tuule- ja päikeseparkide kohta pidevalt aruandeid ja analüüse. See annab meie klientidele väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas nende varad töötavad. Katkestustest tingitud tootmiskadude arvutamine annab olulist teavet, mille põhjal saab teha parandusi või mida saab kasutada kättesaadavusgarantiide, kindlustuse, lisateenuste või muude nõuete esitamiseks.

Algatame kõik õiguslikult nõutavad kontrollid ja plaanilised teenused ning teostame nende järelevalvet. Meie kogenud kontrollimeeskonnad käivad regulaarselt kohal ja kontrollivad seadmeid visuaalselt.

Hoolitseme kõikidele avaliku võrguga liitumise tehnilistele nõuetele vastavuse saavutamise eest, sh kontrollväärtuste kinnitamise, lepingutega tegelemise ja võrgu nõuetele vastavuse eest. Meie pädevusse kuulub ka vajalike ümberlülituste korraldamine ja koordineerimine.

Päikesepargi hooldus

Päikeseparkide kulutõhus hooldamine on väga oluline ja me suudame selle tagada ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Meil on palju kogemusi päikeseparkide eemalt ja kohapealt töös hoidmisel, seega on meil palju lihtsam rikkeid ja defekte leida ja hinnata.

Oma parkide igapäevaseks jälgimiseks teeme võimalusel alati tihedat koostööd elektrikute, loomapidajate ja teiste kohalikega.

Tahame olla teerajajad taastuvenergia võrku integreerimise alal.

Äriline varahaldus

Mastaabisääst

Tänu oma suurele tuule- ja päikeseparkide portfellile oleme turul olulised tegijad. Tänu sellele saame ettevõttevälistelt tarnijatelt välja kaubelda kõige konkurentsivõimelisema hinna teenuselepingute, kindlustuse, kontrollide ja muu jaoks. Siin on tegemist mastaabisäästuga – ja me ei jäta seda kasutamata.

Jälgime pidevalt tarnijate tegevust ja oleme vajadusel valmis neile täiendavaid nõudmisi esitama. Võtame seisukoha ja kaitseme seda.

Tuule- või päikesepargi käigushoidmine võib paista lihtsana, kuid sellega on seotud palju erinevaid kokkuleppeid ja kohustusi. Aitame teil nendega toime tulla.

Finantsvarahaldus

Raamatupidamine pole kõigi jaoks, kuid meie töös on sellel oluline koht.

Hoolitseme oma klientide arvepidamise ja raamatupidamise eest. See hõlmab arvete maksmist, käibemaksu tasumise ettevalmistamist, rahavoogude eelarveid ja prognoose ning aastaaruannetega tegelemist. Suhtleme ja kooskõlastame erinevate asutuste ja isikutega, sealhulgas pankade, maksunõustajate, kindlustusettevõtete ja maaomanikega.

Pakume tuule- ja päikeseparkide finantseerimise alaseid konsultatsiooniteenuseid, et meie kliendid saaksid alati parima pakkumise.

Pakume ka haldusteenuseid, nagu juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute korraldamine.

Auditeerimine

Teeme koostööd ettevõtteväliste audiitoritega, kindlustamaks, et iga-aastased finantsaruanded on koostatud laitmatult. Meie kvalifitseeritud raamatupidajad teevad audiitoritega tihedat koostööd, tagamaks, et kõikide nende paljude aastaaruannetega, mis meie käest igal aastal läbi käivad, oleks tegeletud nõuetekohaselt.

Kui soovite lisateavet meie varahaldusteenuste kohta, võtke meiega ühendust.

Jacob Staflin
Head of Asset Management Jacob Staflin · [email protected]