Skip to main content

Meie missioon

Lähtume oma igapäevasete tegevuste piiritlemisel ja kujundamisel oma missioonist.

Meie missiooniks on maailma positiivselt mõjutada.

Kogu meie tegevuse keskmes on puhaste ja usaldusväärsete energiaallikate kasutuselevõtt. Kestlik äritegevus on meie jaoks esmatähtis. Meie eesmärk on anda võimalikult paljudele inimestele üle kogu maailma juurdepääs taastuvenergiale ja panustada selle käigus oluliselt globaalse kliimakriisiga võitlemisse.

Juhindume oma missioonist, mille keskmes on taastuvenergia.

Meie missioon on selge: tahame, et meil oleks tulevikus võtmeroll ühiskonna energiaga varustamisel, samuti rohepöördes, mis põhineb keskendunud ja pühendunud jõupingutustel taastuvenergia arendamise, ehitamise, käitamise ja optimeerimise vallas. Samal ajal loodame oma energiaparkides kasutusele võtta uusi taastuvenergiaalaseid tehnilisi lahendusi (PtX-tehnoloogiad).

EW Dreng + Sol

Töötame väsimatult selle nimel, et luua taastuvenergial põhinev maailm. Väärtustepõhine äritegevus on meie jaoks väga oluline.

Juhindume oma põhiväärtustest.

Meie väärtused on meie ettevõtte alustala. Need mõjutavad meie äritegevust ja seda, kuidas kohtleme oma töötajaid. Need on osa meie loomusest.

Usaldusväärsus
Peame oma lubadusi – ja teeme veelgi enam.

Lojaalsus
Tahame olla tuntud oma kõrgete ärieetika standardite poolest.

Lihtsus
Aitame siseneda keerulisele turule.

Tootlikkus
Tahame saavutada tulemusi.

Originalphoto 583838201.017692