Investor login

Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
< Tilbage

Udvikling af vindmølleprojekter i Danmark - et spørgsmål om samarbejde08-11-2013 - 09:58

Vores tilgang til VVM-arbejdet og kontakten med interessenterne bevirker meget få eller slet ingen naboklager i VVM-forløbet!

   

Et vindmølleprojekt uden én eneste klage i VVM-høringen eller den efterfølgende klageperiode til Natur- og Miljøklagenævnet kan lyde som en and. Ikke desto mindre var det resultatet, da vindmølleparken, Vindpark Øster Børsting, fik sin tilladelse til etablering af 2 stk. Vestas V112 vindmøller i vinteren 2012/2013. Dette er sidste eksempel i rækken af realiserede projekter med Eurowind som tovholder, og gennem forskellige former for samarbejder med lodsejere og andre udviklere har vi i tidernes løb etableret flere vindmølleparker i Danmark. Til dags dato har vi etableret 16 nye vindmøller eller 48 MW i Danmark.

 

SAMARBEJDE SOM NØGLEFAKTOR
Faktorer som samarbejde, synergi og fælles udbytte er alle ting, vi vægter højt i vores tilgang til et vindmølleprojekt. Ved at samarbejde med de lokale lodsejere, der ønsker at medvirke til etableringen af parken, skabes de synergier, der kommer ud af at samle lokalt nabokendskab med tung erfaring fra udvikling af mange vindmølleprojekter. I sidste ende er det den fælles indsats, der er med til at skabe et succesfuldt vindmølleprojekt. Samarbejdet kan forekomme på flere områder i processen, fra samarbejde med andre udviklere til fælles udvikling og medejerskab med lodsejerne.

 

MYNDIGHEDSHÅNDTERING
Erfaringer fra projekter rundt omkring i landet har vist, at myndighedshåndteringen er et nøgleområde for at sikre, at et vindmølleprojekt kan gennemføres. Eurowind Energy A/S har allerede betalt lærepengene ved at forsøge etablering af et projekt, inden de offentlige myndigheder var klar til at håndtere processen og til at kunne give de nødvendige godkendelser. Det er derfor vor erfaring, at et gensidigt samarbejde med myndighederne er med til at sikre overholdelse af gældende love og regler, og til at sikre, at alle berørte parter bliver behandlet korrekt. Herved optimeres udviklingsforløbet, og der skabes vilkår, der tilgodeser et langvarigt og udbytterigt samarbejde med myndigheder, lodsejere og øvrige naboer til vindmølleparken. Vi er derfor meget opmærksomme, konstruktive og engagerede i vor tilgang til myndighederne, hvilket sidenhen har resulteret i en succesrate på 100 % på vores VVM-ansøgninger.

 

FINANSIERING
I en tid hvor afregningspriserne for el har en nedafgående tendens, er gode kontakter til finansiering et stort aktiv. Eurowind har mangeårig succes med fremskaffelse af projektfinansiering til vindmølleprojekter i både små og store projekter. Vi samarbejder med både pengeinstitutter og realkreditinstitutter, når vi finansierer projekterne og har selv et solidt finansielt fundament til at kunne stille de nødvendige garantier til netselskaber og vindmølleleverandører.

 

HÅNDTERING AF VE-LOVEN
Der findes mange måder at håndtere Værditabsordningen og Køberetsordningen, de to vigtige ordninger under VE-Loven. Eurowind arbejder efter devisen; lokal forankring skaber en mere positiv holdning til nye vindmøller. Derfor er vores holdning også, at vi skal have flest mulige lokale medejere i det lovpligtige laug, der skal etableres i forbindelse med køberetsordningen.
Vores erfaring viser, at et bredt funderet lokalt medejerskab via laugene, en løbende dialog gennem årlige møder samt mulighed for at følge den løbende drift giver et optimalt samarbejde med møllernes naboer.

 

MULIGHEDERNE ER MANGE
Er du lodsejer med en spirende idé til et vindmølleprojekt eller er du allerede i gang, men mangler en professionel samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte projektleder Bo Schøler for en uforpligtigende snak om mulighederne for et samarbejde. Bo kan kontaktes på tlf. 96207051 eller 20254662, alternativt på mail på sch@ewe.dk

< Tilbage