Skip to main content
10.11.2023

Eurowind Energy øger investeringerne i grøn omstilling på bagkant af et stærkt regnskab

Eurowind Energy A/S offentliggjorde i dag et stærkt regnskab for det finansielle år 2022/2023 med en omsætning på 1.729 millioner kroner mod 1.294 millioner kroner i 2021/2022. Samtidig viser regnskabet et resultat før skat på 2.350 millioner kroner mod 861 millioner året før.

Regnskabet omfatter blandt andet sensommeren og efteråret 2022, hvor de europæiske energimarkeder oplevede en voldsom uro, som man skal tilbage til oliekriserne i 1970’erne for at finde tilsvarende.

Jens Rasmussen, administrerende direktør I Eurowind Energy, siger:

”Hver eneste krone, vi har tjent, går til den næste solcelle eller vindmølle. Vi bruger overskuddet til at øge vores aktivitetsniveau yderligere. På alle vores markeder er der stort behov for det, vi kan levere: billig, grøn energi, hvilket også er kuren mod de urolige energimarkeder. Indkomsten fra vores eksisterende energiparker og Norlys Energy Trading er med til at accelerere den grønne omstilling.”

Den øgede indtjening er drevet af et øget aktivitetsniveau, højere elpriser og indtægt fra ejerskabet af Norlys Energy Trading.

”Vores regnskab viser, at vi har en strategi, der også holder, når bølgerne går meget højt. Det er positivt, men lad mig understrege, at vi også ser det som positivt, at bølgerne lagde sig relativt hurtigt. Hverken forbrugere eller producenter har på lang sigt gavn af en markedssituation, som den vi så i august-september 2022. Der vil altid være prisudsving i et frit marked, men det, vi så, var vel nærmest en fysisk reaktion på den pludselige afvænning fra russisk gas. En ”kold tyrker” om man vil,” lyder det fra Jens Rasmussen.

Også bestyrelsesformand, Gert Vinter Jørgensen, ser med tilfredshed på, hvordan Eurowind Energy har navigeret det seneste finansielle år.

”Det er meget tilfredsstillende, at vores strategi står distancen, når omverden er urolig. Det er ikke en naturlov, at energiselskaber kommer godt igennem så turbulente tider. Nu står Eurowind Energy i stedet godt rustet til at øge aktivitetsniveauet yderligere i de kommende år. Vi forventer at investere adskillige milliarder kroner i det nuværende finansielle år. Det er godt for den grønne omstilling i hele Europa og USA.” 

Ved afslutningen på det finansielle år havde Eurowind Energy energiparker med kapacitet på mere end 1,1 GW i drift, heraf var 1.047 MW vindparker. Tilsammen producerede parkerne mere end 2 TW/h i 2022-2023, hvilket svarer til cirka 515.000 europæiske husstandes forbrug.

Porteføljen af udviklingsprojekter steg fra 25.507 MW per 30. juni 2022 til 34.451 MW per 30. juni 2023 med en fordeling af teknologier på lidt mere end 50% vind, 44% sol og de resterende 6% lagersystemer og biogas.

Eurowind Energy forventer, at indtjeningen før skat i 2023-2024 rammer 448-746 millioner kroner. Forventningerne til 2023-2024 skal ses i lyset af normaliseringen af de europæiske energimarkeder.

 

Nøgletal

2021-2022   

2022-2023

Omsætning

1.294 millioner kroner

1.729 millioner kroner

Resultat før skat

862 millioner kroner

2.350 millioner kroner

Nettoresultat

698 millioner kroner

2.095 millioner kroner

Egenkapital

3.109 millioner kroner

5.136 millioner kroner

Egenkapital forrentning

26,8%

50,8%

Ejerandel produktion

857MW

1.1 GW

Produktion

2 TW/h

2.1 TW/h

Udviklingsprojekter

25.5 GW

34.4 GW

For spørgsmål eller kommentarer kan chef for politik, kommunikation og strategi i Eurowind Energy, Joachim Steenstrup, kontaktes på tlf. 51 62 48 15 eller via [email protected]

JBN OVERGAARD 03893