Skip to main content
11.11.2021

Eurowind Energy med imponerende 2020-2021 resultat

Eurowind Energy opnåede et imponerende resultat for 2020-2021, da bruttoresultatet nåede DKK
520 millioner (+32%) og resultatet før skat lød på DKK 157,4 millioner (+59%). Til sammenligning var
bruttofortjenesten på DKK 394,6 millioner og resultatet før skat på DKK 98,5 millioner i 2019-2020.
Forrentningen af egenkapitalen var på 6% for det finansielle år.

Resultatet for 2020-2021 understreger succesen bag virksomhedens strategi, hvor effekten som
den klassiske udvikler af vedvarende energiprojekter kombineres med effekten af en væsentlig
egen strømproduktion. Dette har resulteret i en betydelig forøgelse af bruttoresultatet, dog stadig
primært hentet gennem salg af strøm fra egne energianlæg. Kapaciteten af de operationelle
aktiver steg fra 624 MW i 2019-2020 til 696 MW (+12%) i 2020-2021.

Jens Rasmussen, CEO i Eurowind Energy siger:
”Vi er meget tilfredse med året. Vi har høstet fordelene ved at være et vedvarende
energiselskab med en fuld værdikæde, hvor vi udvikler nye projekter, opfører energianlæg og
driver dem efterfølgende, samtidigt med at vi sikrer finansieringen undervejs. Vores forretning
voksede på alle områder. En vigtig pointe er, at vores vækst er bæredygtig og vil give gode
resultater i de kommende år. Vi mere end fordoblede vores portefølje af udviklingsprojekter, og
det er de projekter, som er fundament for vores fremtidige vækst.”

Ved afslutningen på det finansielle år, havde Eurowind Energy’s egne sol- og vindparker
kapacitet til at producere 1.572 GW/t om året. Det er nok til at dække strømforbruget i flere end
390.000 husstande og fortrænge mere 1,3 million metriske tons CO2 sammenlignet med strøm
produceret ved kulkraft.

Gert Vinther Jørgensen, Bestyrelsesformand i Eurowind Energy siger:
”Jeg tror ikke, at man skal undervurdere alvoren ved konsekvenserne af klimaforandringerne.
Den bedste måde at reducere CO2 udledningen er at erstatte afbrændingen af fossile
brændsler med vedvarende energi. Derfor er vi stolte af at spille en rolle i kampen mod
klimaforandringer, og vi er sikre på, at den rolle vil være endnu større i fremtiden.”

Eurowind Energy ejer 50% af Norlys Energy Trading A/S, som begyndte at handle med energi i
2021. Investeringen i selskabet forventes at skabe et finansielt afkast, men selskabet forventes
også at skabe muligheder for at øge indtjeningen på strømproduktionen i Europa og USA.

”Vedvarende energi er vokset fra statsstøtte til nu at konkurrere på rent kommercielle termer.
Resultatet af den udvikling er, at evnen til at maksimere værdien af vores produktion bliver en
afgørende faktor i fremtiden. Et af de vigtigste fokuspunkter i fremtiden bliver, at vi kan øge
værdien på portefølje-niveau og udnytte vores viden og erfaring med strømhandel på vores
markeder,” siger Jens Rasmussen.

For mere information eller interviews med ledelsen, kontakt venligst: Head of Public Affairs and
Media Relations, Joachim Steenstrup. E: [email protected], T: +45 51624815