Skip to main content
29.11.2021

Nyt nordjysk samarbejde stiller skarpt på PtX – fra producent til forbruger

Flere anerkendte aktører på tværs af energikæden har sat gang i en undersøgelse af, hvordan brintinfrastruktur kan binde forbrugere og producenter sammen i det nordjyske. Initiativtagerne bag projektet er Evida, Gas Storage Denmark, Greenlab Skive og Eurowind Energy. Projektet er døbt ClusterNortH2 og har til formål at forstå de teknoøkonomiske muligheder og barrierer for at sammenkoble brintproducenter, -lagring og -forbrugere i Nordjylland.

94A6ce0e F7fb 4Dc2 B52d 78347B7d7427

En ny forundersøgelse skal stille skarpt på, hvordan PtX og brint i fremtiden kan blive transporteret rundt i det nordjyske, så der skabes en direkte forbindelse mellem forbrugere og producenter. ClusterNortH2 vil undersøge de tekniske forudsætninger og økonomiske muligheder for at forbinde brintproduktion i Nordjylland med et potentielt brintlager i Lille Torup og forbrug i bl.a. GreenLab Skive og Aalborg.

Teknisk set vil projektet undersøge scenarier for, hvordan brintproduktioner og brintforbrugere kan balanceres via rørført brintinfrastruktur, hvortil et storskala brintlager er tilkoblet for øget infrastrukturel fleksibilitet. Det vil f.eks. blive undersøgt, hvilke muligheder infrastrukturen tilbyder, hvis der bliver produceret store mængder brint, som umiddelbart ikke kan blive forbrugt med det samme.

Analysen vil desuden bidrage med indledende viden om, hvad det kan koste at transportere brint mellem producenter, forbrugere og lager. Det vil ske gennem indledende vurderinger af omkostningsniveauet for et sammenhængende brintnet på ca. 130 km. centreret omkring et potentielt brintlager i Lille Torup.

Deltagerne i projektet repræsenterer aktører på tværs af værdikæden fra potentiel brintproduktion til -aftag. Mellem producenter og aftagere er også gasinfrastrukturejere med i projektet, der stiller sin eksisterende viden om gasnettet til rådighed.

Om projektet

Figuren illustrerer projektets udgangspunkt for forundersøgelsen. Antagelserne i undersøgelsen er, at der omkring Aalborg (A) vil blive produceret brint og samtidig være et forbrug af brint. Omkring Mariager Fjord (B) vil der blive produceret brint. I Lille Torup vil der være et potentielt storskalabrintlager (C) og endeligt vil der produceres og forbruges brint omkring Skive (D).

Projektets deltagere

Eurowind 
Eurowind Energy bidrager med viden om produktion af grøn brint med elektrolyse direkte tilkoblet vind- og solparker. Eurowind ønsker at indgå i et partnerskab for at skabe en brintinfrastruktur med kilder fra renewable energy, da man ser infrastruktur som en strategisk vigtig enabler for den grønne omstilling.

Gas Storage Denmark 
Hos Gas Storage Denmark, et datterselskab i Energinet, har man mere end 30 års erfaring med at drive kritisk infrastruktur i form af storskala energilagring i undergrunden. Denne erfaring bringes med ind i ClusterNorth2-projektet. Gas Storage Denmark tror på, at storskala brintlagring bidrager med den forsyningssikkerhed, som er essentiel for fremtidens klimaneutrale energisystem. Derfor er det også netop denne teknologi, og målet om lige adgang for alle, Gas Storage Denmark indgår i ClusterNortH2 med.

GreenLab 
GreenLabs rolle er at bidrage med sine erfaringer i arbejdet med værdikæder, samt at indgå som en konkret case, der kan give grundlag for drøftelser og læring på tværs af de deltagende parter.

Evida 

Statens gasdistributionsselskab Evida bidrager med sin viden om drift og etablering af gasdistributionsnet i Danmark.

Yderligere information

 

GreenLab
Linda Fejerskov, Kommunikationskonsulent
[email protected]
+45 2981 1722

Evida
Peter Kristensen, Strategi- og Udviklingsdirektør
[email protected]
+45 2046 4587

Gas Storage Denmark
Hans-Åge Nielsen, Chefprojektleder
[email protected]
+45 2333 8707

Eurowind
Gitte Munkholm Stadsgaard, Head of Communication & Marketing
[email protected]
+45 2230 8061