Skip to main content
11.11.2022

Eurowind Energy sigter efter ”Power Major”

Det gode finansielle resultat for 2021-2022 skaber fundament for at blive "Power Major"

Eurowind Energy har leveret et imponerende resultat i regnskabsåret 2021-2022, i dét koncernens driftsresultat endte på 127,4 millioner Euro, og et resultat før skat på 115,5 millioner Euro. Dette sammenlignet med sidste års driftsresultat på 69,7 millioner Euro og resultat før skat på 21 millioner Euro. Derudover opnåede de en egenkapitalforrentningen på 26,8 %.

 

Resultatet er baseret på et meget højt aktivitetsniveau på alle 16 markeder, og har samtidigt været påvirket af, at 2021-2022 var det første fulde finansielle år, hvor driften med det associerede selskab, Norlys Energy Trading var inkluderet. De samlede driftsaktiver voksede 24 % i perioden, nemlig fra 696 MW i 2020-2021 til 852 i 2021-2022. 

 

Eurowind Energys CEO, Jens Rasmussen, kommenterede følgende:

 

”Årsresultatet tillader os at accelerere vores strategi endnu mere. Vi vil derfor investere hver eneste Euro, vi har tjent i vedvarende energi, og dermed producere endnu mere grøn og tilgængelig strøm til forbrugerne. Vores langsigtede strategi er at holde fast i at producere aktiver, der kan skabe et tilbagevendende overskud, accelerere vores udvikling og konstruktionsaktiviteter signifikant, og samtidig drage fordel af vores associerede energiselskab, Norlys Energy Trading. Disse aktiviteter giver os det bedste udgangspunkt i forhold til fortsat at kunne øge vores aktivitetsniveau på tværs af markeder og teknologier.”

 

Det forventes, at efterspørgslen på strøm fortsat vil stige, alt imens efterspørgslen på fossile brændstoffer kommer til at falde i de kommende generationer. Som et resultat heraf, vil energibranchen se nogle nye ”Power Majors” bryde frem, og potentielt erstatte de nuværende ”Oil Majors”, som den dominerende kraft. ”Power Major” branchen vil udelukkende komme til at bestå af vedvarende energi og samtidigt dække hele værdikæden, lige fra greenfield projektudvikling, til salg af grøn energi i adskillige markeder. Eurowind Energy står i en god position til at blive ”Power Major”

 

Bestyrelsesmedlem hos Eurowind Energy og koncern CFO i Norlys Group med med 50 % ejerandel, Gert Vinther Jørgensen, udtalte:

”Der skal gives en stor ros til det ledende team hos Eurowind Energy for at skabe en så solid base, der både fremmer den vedvarende vækst med gentagende overskud, men også resultatet af en afbalanceret og vækstende projektudviklings portefølje.”

 

Eurowind Energy har defineret “Power Major” som en virksomhed, der har minimum 20 GW producerende kapacitet, en udviklings portefølje på minimum 100 GW, og en årlig konstruktion på 4 GW.  

 

Eurowind Energy forventer, at de i det kommende år vil fortsætte den stærkt stigende vækst i deres aktivitetsniveau. Ambitionerne er stadig at entrere ét-to nye markedet om året, hvilket også vil give en signifikant vækst i deres driftsportefølje.

 

 

Ved spørgsmål, venligst kontakt Head of Corporate Affarirs, Joachim Steenstrup +45 51624815

 

Pressemeddelelsen er tilgængelig her

Årsrapporten er tilgængelig her

 

JBN EUROWIND 4 00052