Skip to main content
19.05.2020

Norlys og Eurowind Energy bag nyt europæisk kraftcenter for kommerciel energihandel

Norlys a.m.b.a. og Eurowind Energy er gået sammen om at etablere et nyt selskab – Norlys Energy Trading A/S.

Norlys a.m.b.a. og Eurowind Energy er gået sammen om at etablere et nyt selskab – Norlys Energy Trading A/S. Ambitionen er at skabe et europæisk kraftcenter inden for vedvarende energi og kommerciel energihandel.

Det nye selskab Norlys Energy Trading A/S, med hovedsæde i Aalborg, får til opgave at håndtere energihandel og risikostyring for den kommercielle energiforretning i Norlys og for Eurowind Energys trading-funktion. Ambitionen er i fællesskab at opnå betydelige markedsmæssige synergier mellem produktions- og forbrugsleddet i den grønne værdikæde.

- Udbygningen af den vedvarende energi kræver enorme investeringsmidler i det kommende årti, når Danmark skal elektrificeres. Derfor er det afgørende, at vi håndterer vores markedsmæssige risici og får del i den værdiskabelse, som det europæiske marked giver mulighed for. Vi har brug for øget lønsomhed for fortsat at kunne fastholde et meget højt fremtidigt investeringsniveau. I vores nye trading-setup vil vi i højere grad end i dag være i stand til at håndtere markedsudviklingen, forklarer Niels Duedahl, som er administrerende direktør i Norlys og kommende bestyrelsesformand i Norlys Energy Trading.

Norlys og Eurowind er i forvejen tæt forbundet og udbygger med etableringen af det nye tradingselskab deres nære relationer. I 2019 fusionerede SE og Eniig til Norlys. Energiselskaberne samlede og videreførte deres respektive aktiviteter inden for vedvarende energi i Eurowind Energy mod en ejerandel på 50%. Aktiviteterne bestod primært af landvindmøller, og dermed blev Eurowind-koncernens portefølje af landvindmøller i hele Europa øget til omtrent 600 MW i drift, og etablering af yderligere 400 MW produktion er på vej.

Stiftelsen af et fælles trading-selskab er næste skridt på vejen mod udnyttelse af fælles synergier i den elektrificering, som er en af forudsætningerne for fremtidens grønnere samfund.

- Elektrificeringen accelererer både produktion og forbrug af vedvarende energi. Der er brug for fleksibilitet og balance i denne værdikæde, hvor udsvingene er større end i det energisystem, vi kender i dag – både i tid og kapacitet. Norlys og Eurowind Energy spiller allerede en stor rolle i at sikre den tilstrækkelige kapacitet og lønsomhed i energisystemet, hvor energistrømmene kører mere og mere på tværs af landegrænserne. Den rolle ser vi frem til at udbygge og forstærke i fællesskab ved at samle vores aktiviteter inden for balancering, risikostyring og håndtering af produktionen inden for vedvarende energi, udtaler Jens Rasmussen, som er administrerende direktør i Eurowind Energy og kommende næstformand i Norlys Energy Trading.

Norlys er Danmarks største integrerede energi- og telekoncern, som har knap 800.000 el- og gaskunder. Norlys ejer 50 % af Eurowind Energy, som er en europæisk top 10-aktør inden for vedvarende energiproduktion. Efter opnåelse af de relevante myndigheders godkendelse, vil det nye selskab blive ejet 50% af begge parter. Norlys’ administrerende direktør Niels Duedahl sætter sig i stolen som bestyrelsesformand og Eurowind Energys stifter og administrerende direktør Jens Rasmussen bliver næstformand.

Tilbage
A1e698dc 7931 4C55 Ae8d Ff07ca968ec3