Skip to main content
17.03.2022

Rørført transport af brint for under 2 kr./kg

Hvad vil det koste at transportere brint i fremtidens energisystem? Og er det teknisk muligt at forbinde producenter og forbrugere med rørført brintinfrastruktur og -lager? Det er blandt spørgsmålene, som en ny analyse fra ClusterNortH2 søger at besvare. De første projektresultater peger på, at det teknisk er muligt og vil koste 1,3-2 kr. at transportere et kg brint i en 170 km sammenhængende brintinfrastruktur i det midt- og nordjyske.

 

7777Df1b 97Fd 4C67 Ac06 B628addaaecb

I regeringens udkast til PtX-strategien bliver der peget på, at produktionen og forbruget af brint kan blive et vigtigt redskab til at opnå fremtidens CO2-neutrale energisystemer og brændstoffer. Fokus på infrastrukturen, som forbinder producenter og forbrugere, er dog mindre belyst. Derfor gik potentielle brintproducenter, -forbrugere og infrastrukturejere sammen om at etablere samarbejdet ClusterNortH2 for netop at undersøge, hvilke gevinster der kan være ved at være forbundet til rørført brintinfrastruktur og lager.

Samarbejdets første projektresultater offentliggøres nu. Resultaterne peger på, at det er teknisk muligt at forbinde producenter og forbrugere med 170 km rørført brintinfrastruktur, hvortil et lager er tilkoblet. Resultaterne viser en samlet anlægsinvestering på ca. 1 mia. kr. for den rørførte infrastruktur, som i scenariet transporterer brint fra ca. 0,5 GW brintproduktioner. Omregnet betyder det, at et kg brint forventes at kunne blive transporteret i den rørførte infrastruktur til 1,3-2 kr., hvilket svarer til 9-15% af en forventet dansk brintproduktionspris på 14 kr. i 2030.

”Vi har de seneste otte år håndteret de decentrale energikilder, som biogasanlæg er. Og vi forventer at se den samme decentrale udvikling inden for fremtidens grønne gasser, hvor fx brintklynger og CO2-klynger vil spire frem rundt omkring i landet med et forventet behov for transport imellem disse. Vi bygger derfor videre på vores viden og erfaring fra biogas, når vi kigger på transport af brint. Og vi er glade for at dele denne viden via samarbejdet i ClusterNortH2 og noterer os, at projektets første analyse peger på, at rørført brintinfrastruktur kan være attraktivt for fremtidens PtX-aktører i Danmark” siger strategi- og udviklingsdirektør Peter Kristensen, Evida.

Den rørførte brintinfrastruktur får assistance i scenariet af et lager, som sikrer, at overskydende brint kan gemmes til tidspunkter, hvor produktionen ikke kan dække forbruget og omvendt. Et brintlager i to underjordiske kaverner ved de eksisterende metangaskaverner i Ll. Torup forventes at koste 900 mio. kr. at gøre klar til brint.

”Vi ser en stor værdi i at sikre, at et brintlager er tilkoblet en rørført brintinfrastruktur, som kan understøtte et dansk og europæisk brintmarked i hastig udvikling. De to brintkaverner kan indeholde, hvad der svarer til energien i cirka 2 mio. elbiler og forventes i første omgang at kunne understøtte en brintinfrastruktur med 1-2 GW elektrolyse tilkoblet” siger Hans-Åge Nielsen, chefprojektleder fra Gas Storage Denmark.

Brintinfrastrukturen åbner for et nyt marked for virksomheder, som ejer og driver VE-parker. Når der er VE-strøm til rådighed, og el-priserne er lave, så vil det være muligt at omdirigere strømmen fra vindmøller og solceller til et elektrolyseanlæg i stedet for til elnettet. Samtidig kan elektrolyseanlægget aflaste elnettet ved at bruge strøm fra elnettet, når elsystemet har brug for det.

”Udvikling af en brintinfrastruktur er et vigtigt skridt i udbygning og integration af grøn energi fra vind- og sol-parker. Vi ser opbygning af infrastrukturen omkring brintlageret i Lille Torup som et naturlig første skridt for til at integrere både produktion og forbrug af grøn energi på en omkostningseffektiv måde” siger Henrik Lykke Sørensen, Senior Business Developer hos Eurowind.

Også for PtX-aktører, som har egenproduktion og forbrug af brint, giver brintinfrastrukturen mening. Det mindsker nemlig behovet for at matche og balancere egen produktion med forbrug.

”Som fremtidige producenter og forbrugere af brint ser vi en stor værdi i en brintinfrastruktur. Det giver os adgang til at afsætte overskydende brint og samtidig adgang til brinten, når vi ikke selv kan producere i tilstrækkelig grad. Det er med til at gøre vores business cases endnu mere sikre” siger Mette Dam Jensen, teknisk Udviklingschef hos Greenlab.

Det næste skridt i ClusterNortH2 bliver at undersøge, hvorvidt og hvordan det praktisk vil lade sig gøre at etablere Danmarks potentielt første rørførte brintinfrastruktur.

 

Yderligere information - Kontaktoplysninger:

Eurowind Energy
Joachim Steenstrup
Head of Public Affairs
[email protected]
+45 51 62 48 15

 

GreenLab
Linda Fejerskov
Kommunikationskonsulent
[email protected]
+45 29 81 17 22

Evida
Mia Josiassen
Kommunikations- og sekretariatschef
[email protected]
+45 25 19 40 64

Gas Storage Denmark
Hans-Åge Nielsen, Chefprojektleder
[email protected]
+45 23 33 87 07