Skip to main content
06.10.2022

Eurowind Energy annoncerer Danske energicentre

Eurowind Energy har de seneste par år arbejdet med konceptet energicentre. Disse store centre vil inkludere vindmøller, solceller, batterier og PtX (brintproduktion). Derudover er integration af biogas og forædling af brint en del af centrene.  

Hvis vi som samfund skal udnytte den nye grønne teknologi, skal vi begynde at tænke på energisystemer på en mere cirkulær måde.

Vi er vant til at tænke på energisektoren som en række siloer – fx gassektoren, varmesektoren og elsektoren – og vi har i mange år tænkt i besparelser inden for hver silo. Vi skal således gentænke, hvordan energi produceres, lagres og bruges på tværs af siloerne. Hvis vi gør det, så kan vi fx lagre overskydende energi fra én type energi i en anden sektor, inden den bruges i en tredje, og på den måde går der aldrig energi til spilde.

Fx kan vi udnytte CO2’en i eksisterende biogas- og kraftvarmeanlæg i Power-to-X produktionen. Og den varme, der udvikles, når vi producerer brint ved elektrolyse, den kan bruges i fjernvarmeanlæggene.

Solceller og vindmøller vil altid være udgangspunktet for os. De producerer den grønne strøm, der skal bruges i de andre dele af energicenteret. Batteriet leverer balanceydelser til elnettet og elektrolysen vil producere brint.

Der er et stort behov for mere lokalt produceret biogas i kombination med grøn strømproduktion. Ved at vi producerer mere biogas, er vi samtidig med til at udfase brugen af russisk gas og naturgas fra Nordsøen. Hos Eurowind Energy mener vi i øvrigt, at det er bedre for jorden at bevare alle næringsstoffer gennem forgasning i stedet for at brænde halm og andre afgrøder. Afbrænding fjerner næringsstofferne helt. Med hensyn til forædling af brint, så vil det jo være smart at udføre processen i nærheden af en CO2-kilde som biogas. Valget af en raffineret produkttype fra brint vil afhænge af de mulige forbrugere i lokalområdet for at minimere transport og holde omkostningerne lave.

Oprettelse af store energicentre giver mulighed for betydelige besparelser på infrastrukturen. Da en del af strømmen forbruges on-site, kan store og dyre forbindelser til elnettet udskiftes med mindre kabler kombineret med gasrør. Prisen for at transportere energi gennem rør er cirka 10% sammenlignet med kabler.

Evnen til at transformere energien fra elektricitet til brint, vil skabe muligheder inden for vedvarende energi – og nødvendigt for at få succes med den grønne omstilling. Eftersom elektrolyseprocessen genererer betydelig varme, vil der være muligheder for at forsyne varme til fjernvarme eller accelerere forgasningen i biogasanlægget.

Eurowind Energy lancerer fem store landbaserede danske energicentre i Danmark, som skal realiseres i de kommende år. De fem energicentre kommer til at have en samlet kapacitet på omkring 2,5 gigawatt. Eurowind Energy har allerede indgået aftaler med lodsejerne om brug af jorden på alle fem projekter. 

 

Yderligere oplysninger:
Joachim Steenstrup, Head of Public Affairs & Media Relations
Telefon: 51 624 815 e-mail: [email protected]

Back
View01