Skip to main content
11.11.2020

Eurowind Energy A/S aflægger tilfredsstillende regnskab

Eurowind Energy A/S har netop offentliggjort regnskabet for 2019/20 med et resultat før skat på 13,2 mio. EUR. Selskabets balance er forøget til 759 mio. EUR, og soliditeten udgør 28,70%. Der er tale om et tilfredsstillende regnskabsår, hvor flere milepæle er blevet opnået.

En milepæl i regnskabsåret har været opkøbet af SE Blue Renewables K/S, der tidligere var ejet 50/50 af Norlys og PFA Pension. Administrerende direktør i Eurowind Energy A/S, Jens Rasmussen, forklarer, at der i regnskabsåret har været stort fokus på værdiskabelse, der vil komme koncernen til gavn fremadrettet: ”Hovedlinjen i vores langsigtede strategi med udbygning af ejerskabet af MW fortsætter med henblik på at opbygge en energikoncern med produktion af strøm fra vedvarende energikilder, der skaber værdi for vores investorer, samarbejdspartnere og ejere, men også for samfundet og miljøet. Denne langsigtede strategi er fortsat vores fokus, og vores mange aktiviteter i regnskabsåret har understøttet denne vej”.

Eurowind Energy’s samlede portefølje af sol- og vindprojekter er øget væsentligt i regnskabsåret til 630 MW (347 MW i 2018/19), der samlet bidrager med en produktion på ca. 1.300 mio. kWh årligt svarende til ca. 325.000 husstandes årlige strømforbrug. Årets resultat viser, at produktion af el fra selskabets egne parker skaber en stor robusthed for forretningen.

I løbet af regnskabsåret har Eurowind Energy færdiggjort opførelsen af flere projekter, der indgår i selskabets egen portefølje. Samtidig har selskabet igangsat byggeriet af fire nye vind-/hybridprojekter (hybridprojekter defineres som vind og sol i samme park), hvoraf det største er projektet Overgaard ved Randers med 26 møller svarende til 93,6 MW. Hertil kommer at selskabet har deltaget på auktion i Polen med et større antal projekter med stor succes. Selskabet har kvalificeret projekterne til en fremadrettet fast pris, hvilket indebærer, at projekterne kan gennemføres med et attraktivt afkast.

Der er i selskabets regnskabsår 2019/20 ikke frasolgt projekter, primært som følge af tidsmæssige forsinkelser af effektueringen af salgsprocesserne som følge af Covid-19. På grund af Covid-19 er eksekveringen af planlagte projektsalg således  forsinket rent tidsmæssigt, og projektsalgene er enten eksekveret eller under eksekvering efter regnskabsårets afslutning. Disse handler understøtter forventningen om et meget tilfredsstillende resultat i det kommende regnskabsår.

Ifølge Jens Rasmussen er selskabets potentielle værdiskabelse for de kommende år højere end nogensinde: ”Vores pipeline af udviklingsprojekter på tværs af vore markeder er udvidet væsentligt fra 4.250 MW til 8.353 MW og derved øget betragteligt i løbet af året. Samtidig har vi rundet 1.300 MW i vores Asset Management-portefølje af sol- og vindprojekter. Værdiskabelsen understøtter vores strategi om at beholde en større andel af udviklede projekter/energiparker i egen portefølje. Dels er den underliggende indtjening stærk fra operationelle parker, dels ser vi ind i fremtidige synergier for ejerne som følge af nye teknologier, der potentielt kan tilknyttes mange anlæg i denne portefølje”.

Også hos bestyrelsesformand i Eurowind Energy A/S, Gert Vinther Jørgensen, er der stor tilfredshed med selskabets resultater: ”Med afsæt i årets resultater cementerer vi vores position som en stærk energikoncern, der bidrager til den grønne omstilling. Markedsprisen på el har været faldende de seneste 12 måneder, blandt andet forstærket af Covid-19-situationen. På trods af at vindmængden generelt har været i underkanten af det forventede, har vi alligevel været i stand til at levere et tilfredsstillende resultat af vores portefølje. Mens den danske del har realiseret lavere priser, er den internationale del af porteføljen i vidt omfang baseret på fast pris. Derfor kan vi med glæde konstatere, at driften af vindparkerne skaber en stor robusthed for forretningen og strategien generelt, og vi har af samme grund store forventninger til det kommende år.”

Konsolideringsbølgen i branchen fortsætter med intensiveret styrke som følge af øget kompleksitet og kapitalbehov i projektudviklingen. Eurowind Energy A/S ønsker fortsat at deltage aktivt i denne konsolidering: ”Vi har i det seneste år bl.a. erhvervet den tyske udviklingsvirksomhed Windenergie Wenger-Rosenau GmbH & Co KG samt 50% af Wind + Mehr GmbH. Begge selskaber har en stor udviklingsportefølje i Tyskland. I Polen har vi yderligere styrket vores mangeårige samarbejde med den polske udvikler Windbud Sp z.o.o. dels i form af køb (50%) af en række projekter med foreliggende byggetilladelser, dels i form af etablering af et fælles udviklingsselskab (50/50)”, udtaler Jens Rasmussen. Selskabet forventer flere opkøb/samarbejder i de kommende år.

Bc50a134 63E7 41D9 8A54 675E44feaaf4