Investor login

Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
< Tilbage

Eurowind Energy A/S leverer rekordregnskab11-11-2019 - 07:55

Det blev endnu et rekordår for Eurowind Energy A/S, der netop har offentliggjort regnskabet for 2018/19 med et resultat før skat på DKK 215 mio. Der er tale om en fremgang på 79,4% siden sidste regnskabsaflæggelse.

Regnskabsåret 2018/19 har været endnu et godt år for Eurowind Energy A/S, hvor flere milepæle er blevet opnået. Hovedlinjen i selskabets langsigtede strategi er at udbygge ejerskabet af installeret kapacitet og derved opbygge en energikoncern med produktion af strøm fra vedvarende energikilder. Ifølge administrerende direktør i Eurowind Energy A/S, Jens Rasmussen, har selskabets mange aktiviteter i regnskabsåret bragt selskabet et stort skridt videre ad denne vej: ”Fusionen med Eniig Renewables A/S er en af regnskabsårets milepæle, der har konsolideret vores finansielle position og har medvirket til at udbygge vores position som en af de førende europæiske udviklere og operatører af grøn energiproduktion”.


Ved fusionen er selskabets samlede portefølje af sol og vindprojekter bragt op på 347 MW, der samlet bidrager med ca. 800 mio. kWh årligt svarende til ca. 200.000 husstandes årlige strømforbrug. Dette tal forventes væsentligt forøget over de kommende år alene med de udviklings- og byggeprojekter, der pt. er under planlægning. I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at salget af el fra selskabets egne parker udgør hele 82% af bruttoresultatet, hvilket betragtes som en stor robusthed i selskabets økonomi.

 

En anden vigtig milepæl i regnskabsåret 2018/19 er, at Eurowind Energy A/S har rundet 1.000 MW i Asset Management-portefølje af sol- og vindprojekter. Dette er et område, hvor selskabet også i de kommende år forventer en stærk vækst, hvilket blandt andet skyldes en stærk og konkurrencedygtig platform, hvor vore kunder får de fordele, som vores skala giver.

 

I regnskabsåret har selskabet igangsat byggeriet af fire nye vindprojekter, hvoraf det største er projektet Thorup-Sletten, der ved idriftsættelse i primo 2020 bliver Danmarks største landbaserede vindprojekt målt på produktion. Parken forventes at producere ca. 262 GW årligt svarende til ca. 65.000 husstandes årlige strømforbrug.

 

Finansielt var regnskabsåret meget tilfredsstillende. Selskabet har forøget resultatet før skat fra DKK 119 mio. i 2017/18 til DKK 215 mio. i 2018/19, mens selskabets balance er forøget til DKK 4 mia., og soliditeten udgør 39,0%. Også hos bestyrelsesformand i Eurowind Energy A/S, Mads Brøgger, er der stor tilfredshed med selskabets resultater: ”Med afsæt i årets resultater i Eurowind Energy A/S fortsætter vi strategien som en stærk international energikoncern, der samtidig er en toneangivende stemme i branchen.

 

De kommende år forventer Eurowind Energy A/S, at der fortsat kan ses en konsolidering i branchen som følge af øget kompleksitet og kapitalbehov i projektudviklingen, og selskabet vil fortsat deltage aktivt i denne konsolidering: ”Vi ønsker at spille en aktiv og ledende rolle i den konsolidering, der kommer til at pågå, og vi forhandler i den forbindelse løbende med flere udviklere om et tættere samarbejde eller eventuelle opkøb”, udtaler Jens Rasmussen.

< Tilbage