Skip to main content

Corporate Social Responsibility

Vi känner starkt för det lokala näringslivet och strävar alltid efter att göra skillnad.

Vi utvecklar, bygger och förvaltar vindkrafts- och solcellsanläggningar som genererar grön och pålitlig el.

På Eurowind Energy utvecklar, bygger och förvaltar vi vindkraftverk som alstrar grön och pålitlig el. El är absolut nödvändig för ekonomisk tillväxt och för mänsklig välfärd. Vi strävar efter att öka tillgången till grön, billig och förnybar elproduktion. Det sociala ansvaret är en central del av vårt företag och finns med i alla våra affärsområden. För oss är det viktigt att göra affärer på ett hållbart sätt. Miljöhänsyn är viktigt för oss och vi försöker hela tiden bli bättre på detta område.

Vi tar hand om våra parker. Om lokalsamhällena. Och om varandra.

Vi fokuserar mycket på att agera ansvarsfullt och vi kräver att våra leverantörer utför sitt arbete med hänsyn tagen till miljön samtidigt som de kontinuerligt förbättrar eller minimerar negativ påverkan som t.ex. föroreningar, oproportionerligt stora koldioxidutsläpp och avfall.

Vi har åtagit oss att upprätthålla en arbetsmiljö med rättvisa anställningsvillkor, goda arbetsförhållanden och noll diskriminering. Vi stöder och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och internationellt erkända arbetstagarrättigheter enligt ILO:s grundläggande konventioner. Därför förväntar vi oss också att våra leverantörer antar och genomför liknande praxis på arbetsplatserna med fokus på anställdas hälsa, säkerhet och värdighet.

Vi värdesätter lokalsamhällena och stöder dem.

Vi fortsätter att spela en avgörande roll i de samhällen där företaget är verksamt.

Många av oss på Eurowind Energy deltar i demokratiska samtal rörande våra projekt och kan göra våra röster hörda i diskussioner om den gröna omställning av vårt energisystem. Vi vill verkligen vårda det lokala näringslivet och framför allt strävar vi efter att göra skillnad för dem som vi stöder.

Eftersom alla har rätt till att kunna skapa sig en bättre framtid stöder vi LittleBigHelp och ger tio barn i Indiens slumområden tillgång till skolgång.

”Att stödja LittleBigHelp var ett lätt beslut att fatta. Vi anser att rätten till utbildning är en grundläggande del av livet eftersom utbildning ger möjligheter till en bättre framtid, inte bara för den enskilda individen utan för hela familjen och i längden hela samhället. Lisbeth och teamets arbete är så viktigt för barnen som bor på Indiens gator och vi är enormt stolta över att vara en del av detta viktiga arbete,” säger Jens Rasmussen, VD på Eurowind Energy.

Littlebighelp Children

Eurowind Energy Park – en plats där talanger växer

Vi har bidragit till en enorm konstgräsplan för Hobro IK som nu heter Eurowind Energy Park. En fotbollsplan som ger barn, vuxna och talanger de bästa förutsättningar för att utvecklas och helt enkelt ha skoj när de spelar fotboll. På Eurowind Energy skapar vi och behåller talanger, och vi vet hur viktigt det är att ha den bästa miljön för att utvecklas i. Eftersom det är viktigt att låta talanger utvecklas – både nya och erfarna – stöder vi den lokala fotbollsklubben Hobro IK.

Vi stöder även Barncancerfonden och KidsAid Danmark.

Holdbillede HIK