Skip to main content

Spoločenská zodpovednosť podniku

Máme silný zmysel pre starostlivosť o miestnu podnikateľskú komunitu a celkovo sa snažíme dosiahnuť zmenu.

Rozvíjame, budujeme a prevádzkujeme elektrárne, ktoré vyrábajú čistú a spoľahlivú elektrinu.

Elektrina je kľúčová pre hospodársky rast štátov a dobré životné podmienky ľudí. Usilujeme sa zvýšiť prístup k čistej, finančne dostupnej a obnoviteľnej produkcii elektrickej energie. Spoločenská zodpovednosť je stredobodom záujmu našej organizácie a je zakotvená vo všetkých oblastiach nášho podnikania. V podnikaní je pre nás dôležité dodržiavať princípy udržateľnosti. Ochrana životného prostredia je pre nás dôležitá a neustále vyhľadávame možnosti zlepšenia.

Staráme sa o naše projekty. O miestnu komunitu. A jeden o druhého.

Kladieme veľký dôraz na zodpovedné konanie a od svojich dodávateľov požadujeme, aby svoju činnosť vykonávali šetrne k životnému prostrediu a pritom neustále vyhľadávali možnosti zlepšenia alebo minimalizovania negatívnych vplyvov, ako je napr. znečistenie, neprimerane veľké množstvo emisií CO2 a odpadu.

Zaviazali sme sa zachovať pracovné prostredie s férovými pracovnými podmienkami a nulovou diskrimináciou. Nielenže podporujeme, ale aj rešpektujeme medzinárodne uznávané ľudské práva stanovené vo všeobecnej deklarácii ľudských práv a medzinárodne uznávané práva zamestnancov stanovené v základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce. Aj od svojich dodávateľov očakávame, že prijmú a budú presadzovať podobnú prax na pracoviskách s dôrazom na dobré pracovné podmienky zamestnancov, bezpečnosť a ľudskú dôstojnosť.

Vážime si miestne komunity a podporujeme ich

Naďalej zohrávame významnú úlohu v komunitách, v ktorých naša spoločnosť pôsobí.

Mnohí naši zamestnanci z Eurowind Energy sa zúčastňujú na aktívnom dialógu ohľadne našich projektov a vyjadrujú sa v diskusiách o zelenej transformácii energetickej sústavy. Máme silný zmysel pre starostlivosť o komunity na miestach nášho pôsobenia a predovšetkým sa snažíme prinášať citeľnú zmenu pre tých, ktorým pomáhame.

Podporujeme organizáciu LittleBigHelp a v rámci nej školskú prípravu 10 detí z indických periférií, lebo každý si zaslúži mať možnosť lepšie žiť.

„Podporiť LittleBigHelp bolo ľahké rozhodnutie. Sme presvedčení, že vzdelanie je základom pre život, na ktorý má každý právo, lebo vzdelanie poskytuje lepšiu budúcnosť nielen pre jednotlivca, ale aj pre rodiny a celú spoločnosť. Lisbeth a práca jej tímu má veľký význam pre deti žijúce na indických uliciach a sme veľmi hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tejto dôležitej veci,“ hovorí generálny riaditeľ Eurowind Energy Jens Rasmussen.

 

Littlebighelp Children

Eurowind Energy Park – miesto, kde rastú talenty

Prispeli sme na projekt futbalového ihriska Astroturf v Hobro IK, ktoré je teraz známe ako Eurowind Energy Park. Je to priestor, ktorý poskytuje deťom, dospelým a talentom najlepšie podmienky pre rozvoj a radosť z futbalu. V Eurowind Energy rozvíjame a držíme talenty a vieme, aké je dôležité mať čo najlepšie podmienky pre rozvoj. Podporujeme miestny futbalový klub Hobro IK, lebo podpora talentov je dôležitá, nováčikov a aj tých skúsenejších.

Podporujeme aj organizácie Børnecancerfonden a KidsAid Danmark.

Holdbillede HIK