Skip to main content

Odpowiedzialność społeczna

Mamy silne poczucie dbania o społeczność lokalną, i dążymy do jej ciągłego ulepszania.

Projektujemy, budujemy i eksploatujemy farmy wiatrowe wytwarzające czystą i niezawodną energię.

Energia elektryczna jest niezbędna dla wzrostu gospodarczego narodów i dobrobytu ludzi. Dążymy do zwiększenia dostępu do czystej, niedrogiej i odnawialnej produkcji energii elektrycznej. Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi centralną część naszej organizacji i jest osadzona we wszystkich obszarach naszej działalności. Zależy nam na prowadzeniu biznesu w sposób zrównoważony. Względy środowiskowe są dla nas ważne i poszukujemy ciągłych ulepszeń.

Dbamy o nasze parki. O społeczność lokalną. I o siebie nawzajem.

Kładziemy duży nacisk na odpowiedzialne działanie i wymagamy od naszych dostawców prowadzenia działalności z dbałością o środowisko, jednocześnie dążąc do ciągłej poprawy lub minimalizacji negatywnych skutków, takich jak zanieczyszczenie, nieproporcjonalnie duże ilości emisji CO2 i odpady.

Dążymy do utrzymania środowiska pracy, które oferuje uczciwe warunki zatrudnienia, właściwe warunki pracy i zapewnia brak dyskryminacji. Nie tylko popieramy, ale także szanujemy przyjęte na arenie międzynarodowej prawa człowieka sformułowane w Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz prawa pracownicze określone w podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
W związku z tym oczekujemy również, że nasi dostawcy także przyjmują i egzekwują podobne praktyki
w miejscu pracy, koncentrując się na dobrobycie, bezpieczeństwie i godności pracowników.

Cenimy lokalne społeczności i wspieramy je

Nadal odgrywamy znaczącą rolę w społecznościach, w których działa firma. 

Wielu pracowników Eurowind Energy uczestniczy w demokratycznym dialogu wokół naszych projektów i ma głos w dyskusji na temat zielonej transformacji systemu energetycznego. Mamy silne poczucie troski o lokalną społeczność biznesową, a przede wszystkim dążymy do tego, aby coś zmienić dla tych, których wspieramy.

Wspieramy organizację LittleBigHelp, zapewniając dziesięciorgu dzieciom z indyjskich slumsów codzienne przygotowanie do szkoły, ponieważ każdy zasługuje na możliwość stworzenia lepszej przyszłości.

„Decyzja o wsparciu LittleBigHelp nie była trudna. Wierzymy, że edukacja stanowi podstawową część życia, do której każdy ma prawo, ponieważ zapewnia ona lepszą przyszłość nie tylko jednostce, ale także jej rodzinie i całej społeczności. Praca Lisbeth i jej zespołu jest ogromnie ważna dla dzieci mieszkających na ulicy w Indiach, dlatego jesteśmy bardzo dumni, że możemy być częścią tej ważnej sprawy”, mówi Jens Rasmussen, dyrektor generalny Eurowind Energy.

Littlebighelp Children

Eurowind Energy Park – miejsce, w którym rozwijają się talenty

Wnieśliśmy swój wkład w wielkie boisko Astroturf drużyny Hobro IK, które teraz nazywa się Eurowind Energy Park. Boisko, które zapewnia dzieciom, dorosłym i talentom najlepsze warunki do rozwoju i po prostu czerpania radości z gry w piłkę nożną. W Eurowind Energy rozwijamy i zatrzymujemy talenty i wiemy, jak ważne dla rozwoju jest posiadanie najlepszego środowiska. Dlatego wspieramy lokalny klub piłkarski Hobro IK, bo ważny jest rozwój talentów – zarówno nowych, jak i doświadczonych.

Wspieramy również Børnecancerfonden i KidsAid Danmark.

Holdbillede HIK