Skip to main content

Mērķis un vērtības

Tunneme suurt vastutust kohaliku ärikogukonna ees ja meie eesmärk on teha kaugeleulatuva mõjuga positiivseid muutusi.

Arendame, ehitame ja käitame energiaparke, mis toodavad usaldusväärselt puhast energiat.

Elekter on riigi majanduse, ühiskonna ja üksikisiku tervise ja heaolu jaoks ülioluline. Töötame selle nimel, et parandada juurdepääsu puhastele, taskukohastele ja taastuvatele energiaallikatele. Ettevõtte sotsiaalne vastutus on meie organisatsiooni nurgakivi ja rakendame seda kõikides oma ärivaldkondades. Kestlik äritegevus on meie jaoks esmatähtis. Hoolime keskkonnast ja püüame pidevalt asju paremini teha.

Hoolitseme nii oma parkide kui ka kogukondade eest, kus need asuvad. Samuti üksteise eest.

Vastutustundlik käitumine on meie organisatsiooni jaoks esmatähtis. Nõuame oma tarnijatelt, et nad tegutseksid keskkonda säästvalt. Püüame oma tegevusi pidevalt optimeerida ja vähendada nende negatiivset keskkonnamõju nii saaste, liigsete CO2-emissioonide kui ka tootmisjääkide osas.

Oleme pühendunud õiglaste värbamistingimustega, inimväärsete töötingimustega ja mis tahes diskrimineerimist mittesalliva töökeskkonna loomisele. Lisaks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioonis sätestatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud tööõigustele austame ja peame kinni ka ÜRO inimõiguste deklaratsioonis esitatud rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigustest. Samuti ootame oma tarnijatelt, et nad võtaksid vastu ja rakendaksid töökohal sarnaseid töötajate heaolule, ohutusele ja eneseväärikusele keskenduvaid meetmeid.

Hindame ja toetame kohalikke kogukondi.

Mängime jätkuvalt rolli kogukondades, kus tegutseme.

Paljud Eurowind Energy töötajad tegelevad meie projektidega seotud demokraatlike protsessidega ja räägivad kaasa energiaalase ülemineku teemadel. Tunneme suurt vastutust kohaliku ärikogukonna ees ja meie peamine eesmärk on neid, keda toetame, positiivselt mõjutada.

Toetame mittetulundusühingut LittleBigHelp , mille kaudu aitame 10 India vaesunud kogukonna lapsel teha igapäevaseid ettevalmistusi kooliks – sest igaüks väärib võimalust helgemale tulevikule.

„Mittetulundusühingu LittleBigHelp toetamise otsust oli lihtne teha. Usume, et õigus haridusele on sellise elu lahutamatu osa, mida me kõik väärime. Sest haridus on see, mis avab tee parema tuleviku suunas, seda nii üksikisiku, kui ka tema perekonna ja kogu kogukonna jaoks. Lisbethi ja tema meeskonna töö on India tänavalaste jaoks väga oluline ja oleme uhked, et saame neid selle olulise missiooni juures aidata,“ ütleb Eurowind Energy tegevjuht Jens Rasmussen.

Littlebighelp Children

Eurowind Energy Park – talentide kasvulava

Aitasime kohalikus jalgpalliklubis Hobro IK püsti panna suure kunstmuruga jalgpalliväljaku. Nüüd on selle nimeks Eurowind Energy Park. Väljakul on ideaalsed tingimused, et lapsed, täiskasvanud ja andekad noormängijad saaksid oma oskusi lihvida ja lihtsalt mängu nautida. Eurowind Energy on organisatsioonina pühendunud talentide hoidmisele ja arendamisele ning me teame, kui suurt rolli mängib täiuslik keskkond nende annete välja kujundamisel. Seepärast toetame oma koduklubi – sest talentide arendamine on oluline nii väljakul kui väljaspool seda.

Samuti toetame vähihaigete lastega tegelevat heategevusorganisatsiooni Børnecancerfonden ja organisatsiooni KidsAid Danmark.

Holdbillede HIK