Skip to main content

Corporate Social Responsibility

We have a strong sense of taking care of the local business community, and we overall aim to do a difference.

В Eurowind Energy ние разработваме, изграждаме и експлоатираме централи, които произвеждат чиста и надеждна електрическа енергия. 

Eлектрическата енергия е от жизнена важност за икономическия растеж на държавите и за благосъстоянието на хората. Стремим се да подобрим достъпа до чисто, икономически достъпно и възобновяемо производство на електрическа енергия. Корпоративна социална отговорност е основна част на нашата организация, която е вградена във всички области на дейността ни. За нас е важно да извършваме дейността си по устойчив начин. Екологичните съображения са важни за нас и ние постоянно търсим подобрения.

We take care of our parks. Of the local community. And of each other.

Изцяло сме ангажирани да действаме отговорно и изискваме от нашите доставчици да извършват операциите си с грижа за околната среда, като в същото време постоянно се стремят към подобрения или намаляване на вредните въздействия, например от замърсяване, прекомерни емисии CO2 и отпадъци.

Ангажирани сме да поддържаме работна среда със справедливи условия на заетост, подходящи условия на труд и нулева дискриминация. Ние не само подкрепяме, но и спазваме международно признатите права на човека, както са формулирани в Декларацията на ООН за правата на човека, и международно признатите права на труд, както са определени в основните конвенции на Международната организация по труда (МОТ). Затова очакваме и от доставчиците да въведат и да прилагат на работното място подобни практики, ориентирани към благосъстоянието, безопасността и достойнството на служителите.

Ние високо ценим местните общности и ги подпомагаме

Продължаваме да играем значима роля в областите, в които действа компанията. 

Много служители на Eurowind Energy участват в демократичен диалог около нашите проекти и думата им се чува в дискусиите относно зеления преход на енергийната система. Имаме изразена нагласа да подпомагаме местната бизнес общност и преди всичко се стремим да повлияем положително на тези, които подкрепяме.

Подпомагаме LittleBigHelp, която помага на 10 деца от гетата в Индия в ежедневната им подготовка за училище, тъй като всеки заслужава възможност да си изгради по-добро бъдеще.

„Да подпомагаме LittleBigHelp, беше решение, което взехме лесно. Според нас получаването на образование е основна част от живота, на който всеки има право, защото образованието осигурява по-добро бъдеще – не само за отделния човек, но също и за семейството му и за цялата общност. Лизбет и работата на екипа е толкова важна за децата, които живеят на улицата в Индия, и ние много се гордеем да бъдем част от тази важна кауза,“ казва Йенс Расмусен, изпълнителен директор на Eurowind Energy.

Littlebighelp Children

Eurowind Energy Park - a place where talents grow

Подпомогнахме финансирането за големия стадион Astroturf на Хобро ИК, който сега се казва Eurowind Energy Park. Стадион, който дава на децата, възрастните и талантливите най-добри условия за развитие, както и просто да се забавляват, играейки футбол. В Eurowind Energy, ние развиваме и запазваме талантите и знаем колко е важно да се осигури най-добрата среда, в която те да се развиват. Ето защо подкрепяме местния футболен клуб, Хобро ИК, защото развитието на талантите е важно – както на новите, така и на опитните.

Ни подпомагаме също Børnecancerfonden и KidsAid Danmark.

Holdbillede HIK