Historia i Rozwój

Jens i Søren Rasmussen- 
założyciele Eurowind Energy A/S
Jens i Søren Rasmussen-
założyciele Eurowind Energy A/S

Założyciele firmy, Jens i Søren Rasmussen, z branżą energetyki wiatrowej związani są od dawna. Ich ojciec jest jednym z pierwszych producentów turbin wiatrowych w Danii. W latach 1996-2000 - podczas duńskiego boomu na energię odnawialną z wiatru - Jens i Søren razem ze swoim ojcem zainwestowali w swoje pierwsze turbiny wiatrowe.

Sukces w Danii przyczynił sie do chęci inwestowania za granicą; w 2003 r. bracia zainteresowali sie rynkiem niemieckim. Do wspołpracy w Niemczech zaprosili prawnika - Jakob'a Kortbæk.

Od tego czasu Eurowind Energy dynamicznie sie rozwija, stając się wiodącym deweloperem i operatorem projektów wiatrowych i słonecznych.

10 stycznia 2019 r. spółka Eurowind Energy A / S połączyła się z Eniig Renewables A / S (Norlys).
Po kilku latach udanej współpracy w zakresie budowy i eksploatacji parków wiatrowych, obie firmy zdecydowały się połączyć siły i stworzyć jeszcze większą firmę. Chcemy byc najwiekszym
zarzadca zrównoważonych projektów energetycznych zarówno lokalnie, jak i globalnie.

2020 – przyszłość
Naszym celem jest odgrywanie znaczącej roli w przyszłości społeczeństwa korzystającego z energii odnawialnej, poprzez projekty które mogą wytwarzać 8 TWh energii elektrycznej rocznie.


2019
Spółka Eurowind Energy A/S połączyła się z Eniig Renewables A/S, co zapewniło silną platformę finansową i zwiększyło możliwości budowania większego portfolio. Poszerzyło to nasza działalność na Wielką Brytanię. Doprowadziło do przejęcia niemieckiej firmy deweloperskiej Wenger-Rosenau Windenergie GmbH & Co. KG. Oraz przejęcia SE Blue Renewables od PFA i Norlys (184 MW w eksploatacji oraz projekt budowlany Overgaard Wind Farm składający się z 26 turbin).


2018
Koncentracja na własnym rozwoju i budowie farm wiatrowych na istniejących rynkach. Celem jest zarządzanie 1000 MW, głównie poprzez rozwój własny oraz przejmowanie zarządzania nad zewnętrznymi parkami. Korzyści wynikające ze skali oraz zdolności negocjacyjne przyniosą zyski nowym klientom. Współwłasność francuskiego dewelopera energii wietrznej Ventelys Energies Partagées SAS.


2016 - 2017
Otwarcie biura w Portugalii, koncentrującego się na poszukiwaniu potencjalnych projektów ogniw słonecznych i energii wiatrowej w Europie Południowej.
Otwarcie szwedzkiego biura i zakup dużego portfolio projektów deweloperskich. Dalszy nacisk na rozwój i budowę własnych parków oraz optymalizację działalności w zakresie TCM.


2012 - 2015
Koncentracja na rozwoju i budowie własnych parków wiatrowych w kraju i zagranicą, a także rozwój działalności w zakresie zarządzania i eksploatacji parków (TCM). Przejęcie dużego portfolio TCM pod koniec 2014 roku (ok. 700 MW). Koncentracja na optymalizacji umów i zarządzania w ramach TCM.


2008 - 2011
Niemcy stają się rynkiem głównym.
Pierwsze inwestycje w Polsce i Rumunii.


2006 - 2007
Założenie spółki Eurowind Energy A/S.
- wspólna działalnosc Sørena Rasmussena, Jensa Rasmussena oraz Jakoba Kortbaeka w branży energii wiatrowej.


2002 - 2005
Analiza niemieckiego rynku i pierwsza inwestycja (zakup 6 MW w Niemczech). Sprzedaż 60 MW energii wiatrowej we współpracy z głównym producentem turbin wiatrowych.


1996 - 2000
Inwestycja w 12 turbin wiatrowych w Danii.