Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering

Eurowind Energy's historie og udvikling

Eurowind Energy's historie fra etablering til i dag

To af virksomhedens stiftere, Jens og Søren Rasmussen, er opvokset i vindmøllebranchen. Deres far var en af de første vindmølleproducenter i Danmark, og hos familien var der derfor et naturligt og professionelt fokus på vindmøllers teknik og drift. I årene 1996-2000, under det danske vindmølleboom, opkøbte Jens og Søren i fællesskab med faderen deres første vindmøller.

De succesfulde investeringer modnede tanken om tilsvarende investeringer i udlandet, og i 2003 påbegyndte Jens og Søren Rasmussen investeringer på det tyske vindmøllemarked. Her kom brødrene i kontakt med advokaten Jakob Kortbæk, der gennem flere år havde formidlet vindmøller på det tyske marked.

Eurowind Energy er siden vokset eksplosivt og har gennem årene udviklet sig til at være en ledende udvikler og operatør af solcelle- og vindmølleprojekter.

Den 10. januar 2019 fusionerede Eurowind Energy med Eniig Renewables A/S (Norlys). Efter flere års succesfuldt samarbejde omkring etablering og drift af vindmølleparker, besluttede de to selskaber at slå sig sammen, og derved skabe en endnu mere slagkraftig virksomhed. Målet er fortsat at være en førende udvikler af vedvarende energiprojekter lokalt såvel som globalt.

Eurowind Energy A/S ejes nu 50 % af EWE Holding ApS og 50 % af Norlys Holding A/S.

Eurowind Energy’s udvikling gennem årene

1996-2000: Investering i 12 vindmøller i Danmark.

2001-2005: Analyse af det tyske marked og første investering (opkøb af 6 MW i Tyskland). Salg af 60 MW vindenergi sammen med en stor vindmølleudvikler.

2006-2007: Stiftelse af Eurowind Energy A/S som en fusion af Søren Rasmussen, Jens Rasmussen og Jakob Kortbæks individuelle aktiviteter inden for vindmøllebranchen.

2008-2011: Tyskland som det primære marked og udvidelse af markedet til også at omfatte Polen og Rumænien.

2012-2015: Fokus på udviklingen og opførelsen af egenudviklede vindparker i ind- og udland samt vækst i aktiver under administration og drift (TCM). Overtagelse af større TCM-portefølje ultimo 2014 (herefter udgør porteføljen ca. 700 MW). Fokus på optimering af aftaler og drift i TCM.

2016-2017: Åbning af kontor i Portugal med fokus på afsøgning af potentielle sol- og vindprojekter i Sydeuropa. Åbning af kontor i Sverige samt køb af større udviklingsportefølje. Fortsat fokus på udvikling og opførelse af egenudviklede parker samt optimering af TCM-aktivitet.

2018: Fokus på egenudvikling og konstruktion af parker på de eksisterende markeder. Målsætningen er 1.000 MW under administration gennem egenudvikling samt overtagelse af administrationen på eksterne parker, hvor stordriftsfordele og forhandlingskraft er til gavn for både eksisterende og nye kunder. Medejerskab af den franske vindudvikler Ventelys Energies Partagées SAS.

2019: Eurowind Energy er fusioneret med Eniig Renewables A/S (Norlys), som sikrer en stærk økonomisk platform og øgede muligheder for porteføljeopbygning. Udvidelse af aktiviteter til UK. Akkvisition af det tyske udviklingsselskab Wenger-Rosenau Windenergie GmbH & Co. KG. Akkvisition af SE Blue Renewables fra PFA og Norlys (184 MW i drift samt byggeprojektet Overgaard Vindmøllepark bestående af 26 vindmøller).

2020: Norlys a.m.b.a. og Eurowind Energy er gået sammen om at etablere et nyt selskab – Norlys Energy Trading A/S. Ambitionen er at skabe et europæisk kraftcenter inden for vedvarende energi og kommerciel energihandel.

Fremtid: Målsætning om at spille en væsentlig rolle i fremtidens energisamfund.