Investor login

Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering
Administration vindmølle Eurowind finansiering repowering

CSR - Samfundsansvar

Vores samfundsansvar er forankret i hele forretningsgangen

Hos Eurowind Energy A/S (EWE) er det sociale engagement en forankret del af hele virksomhedens forretningsgang, som integreres i koncernens kodeks for forretningsprincipper. EWE har fokus på at drive koncernen på ansvarlig vis, og det sociale engagement støtter op om virksomhedens mål om bæredygtig udvikling af samfundet og miljøet på kort og langt sigt.

Et stærkt forhold til vores kunder og medinvestorer
For EWE er dialog med kunder og medinvestorer af central betydning. EWE værdsætter en konstruktiv og åben interessentdialog, da koncernen ønsker at være en transparent og troværdig partner for kunder og medinvestorer. EWE arbejder hver dag på at skabe langvarige og gensidigt attraktive relationer til koncernens kunder baseret på dialog og samarbejde. Det gør man i EWE ved at investere sammen med kunderne og i samarbejde optimere de fælles vindmølle- og solinvesteringer. EWE lytter til de forskellige interessenters forventninger og deltager f.eks. på borgermøder og afholder generalforsamlinger, og der arbejdes hårdt for at opfylde disse forventninger til fulde.

Holdsamarbejde er nøglen til vores succes
EWE lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø, der er baseret på gensidig tillid og respekt, og det er af høj værdi, at alle medarbejdere tilstræber at efterleve virksomhedens værdier.

EWE er positivt stemt overfor videreuddannelse af koncernens medarbejdere, og gennem relevante kursusaktiviteter for den enkelte medarbejder tilskyndes dette. EWE ser samtidig positivt på og bakker op om medarbejdernes ønske om motion i fritiden, bl.a. ved at arrangere fælles arrangementer for medarbejderne. EWE er eksempelvis en fast del af DHL-stafetten i Aarhus.

Nedbringelse af verdens CO2-udledning er vores mål
På globalt plan står verdenssamfundet overfor store omlægninger af energisystemet med energieffektivisering i højsædet. EWE tilstræber en nedbringelse af verdens CO2-udledning, og der tages udgangspunkt i koncernens eget domicil i Danmark, der er en energioptimeret bygning med bl.a. suntracker, solcelleanlæg, husstandsvindmølle og jordvarme. Gennem projekter på tværs af landegrænser bidrager koncernen samtidig til en bæredygtig udvikling globalt.

Aktiv medspiller i lokalsamfundet
EWE bidrager lokalt til bl.a. udviklingen af den lokale fodboldklub og mindre sponsorater til f.eks. spejdere, julemærkehjemmet og golfklub. Det er væsentligt for koncernen at være synlig som virksomhed og som privatpersoner i lokalområdet. EWE har glæde af et stærkt lokalt erhvervs- og fritidsliv. Dette engagement i lokalsamfundet blev bl.a. hyldet i 2011, hvor Jens og Søren Rasmussen blev tildelt Mariagerfjords Erhvervspris.