Skip to main content

Zoznámte sa s Morten

Morten Krogh Jensen náš expert na automatizáciu a vášnivý lyžiar

Kto som?

Som vlastne kvalifikovaný audítor a aj som pracoval ako audítor, ale tiež som mal niekoľko rokov svoju vlastnú firmu. Firmu som si mohol založiť vďaka audítorskej práci, ktorú som vykonával v jednej spoločnosti. Naša spoločnosť sa venovala plánovaniu, realizácii a financovaniu nákupov veterných turbín v Nemecku. Po niekoľkých rokoch mi diagnostikovali rakovinu a to zmenilo môj život. Rozhodol som sa, že už nechcem pracovať 80 hodín týždenne, ale chcem nejakú „normálnu“ prácu od 8.00 do 16.00 hod., aby som mohol viac času tráviť s rodinou.

Ako vyzerá moja práca?

Pracujem ako manažér vývoja IT/softvéru a na tejto pozícii som rástol podobne, ako rástol aj Eurowind. Veľa času trávim plánovaním a riadením projektov vývoja IT. Inak povedané, pracujem na tvorbe systémov a automatizovaných procesov, ktoré môžu byť pre Eurowind prospešné. Predtým som bol „chlapec pre všetko“ pre mnohých našich kontrolórov, aby som im pomohol systematizovať ich úlohy. Náš rast si vyžiadal jednoduchší a automatizovanejší proces, aby sme mohli veci robiť chytrejšie, napr. oveľa ľahšie odovzdávať užitočné informácie z jedného oddelenia na druhé.

71A0739

IVysoko ma motivuje mentalita firmy. Mal som šťastie a som spoločnosti povďačný za to, že môžem robiť to, čo ma zaujíma

V Eurowind Energy pracujem od roku 2010 a moje kompetencie sa v priebehu času vyvíjali. Začal som ako country manager v čase, keď sa hľadali vhodné lokality v Dánsku. Zároveň som pôsobil ako asistent pre nemecký trh, pretože som už mal pracovné skúsenosti v Nemecku. To sa však zmenilo a začal som sa zaoberať tým, ako by sme mohli vyvinúť nový rozpočtový systém, ktorý by nám lepšie vyhovoval, a tak som sa učil kódovať. Vždy ma zaujímali počítače a programovanie, ale videl som šancu rozvíjať sa aj ďalej v tejto oblasti. Jednoducho preto, lebo by to bolo pre Eurowind najchytrejšie riešenie.

Čo ma motivuje?

Vysoko ma motivuje mentalita firmy. Mal som šťastie a som spoločnosti povďačný za to, že môžem robiť to, čo ma zaujíma. Rastiem, keď vidím veci z vtáčej perspektívy s cieľom vyvinúť lepšie a inteligentnejšie procesy. Ale nezostával by som vo firme toľko rokov, ak by som tu nemal takých skvelých ľudí. Lebo Eurowind je skutočne ako moja druhá rodina. Myslím, že som bol zamestnancom číslo 25, jednoducho sme sa navzájom lepšie a hlbšie poznali. Tak som napríklad pre nás zorganizoval lyžovačku. Veľmi si vážim, ako dobre sme sa na týchto dovolenkách a ďalších spoločných podujatiach navzájom spoznali. Bez váhania by som svojim potenciálnym kolegom poradil, aby s nami išli na lyžovačku alebo sa aspoň zúčastnili na našich spoločenských podujatiach.

Zaujímavosť: Som kvalifikovaný audítor, čo o mne mnohí novší kolegovia asi nevedia. Možno som tak trochu čudák, lebo ma zaujíma veľa tém, napr. si rád zostavujem vlastné reproduktory. Chcem vedieť všetko o procesoch, nielen konečný výsledok, ale aj priebežné výsledky. Takže pre mňa je úplne prirodzené vytvárať veci sám.
Morten Krogh Jensen Morten Krogh Jensen, IT/ Software Development Manager

Chcete spoznať ďalšieho budúceho kolegu?