Skip to main content

Zoznámte sa s Claus

Claus Just Pedersen náš projektový manažér a farmár

Kto som?

Bol som farmárom a pracoval som na svojej vlastnej farme vyše 15 rokov. Dlhé roky som mal so spoločnosťou Eurowind zmluvy o prenájme pozemkov pre veterné turbíny a solárne projekty na mojom majetku. Takže som firmu poznal už dlho. To sa ukázalo ako užitočné v čase, keď som sa rozhodoval pre nové výzvy. Chcel som zostať v kontakte s poľnohospodárskym sektorom, ale z inej perspektívy, a tak som poslal do Eurowind žiadosť o prácu projektového manažéra na oddelení rozvoja pre Dánsko a pracujem tu od novembra 2020.

Ako vyzerá moja práca?

Ako projektový manažér na oddelení rozvoja pre Dánsko nadväzujem kontakty s farmármi, ktorí by mohli mať záujem o umiestnenie veterných turbín a/alebo solárnych panelov na svojich pozemkoch. Mojou úlohou je nadviazať kontakt a pripraviť zmluvy o prenájme pozemkov v určitej oblasti. Potom pracujem so susedmi a ďalšími zainteresovanými. Dostanete sa veľmi blízko k ľuďom, lebo keď príde reč na farmárčenie, je tam veľa emócií. Pri prvom kontakte často využívam vlastné farmárske skúsenosti, aby sa necítili ohrození, lebo ja vlastne viem, ako sa cítia. Páči sa mi, že v Eurowind podnikáme na istej osobnej úrovni, lebo tieto projekty nie sú dôležité len pre nás, ale aj pre nich. A skutočnosť, že môžem vypadnúť, stretnúť „starých kolegov“, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve a vyjednávať s nimi o veciach, o ktorých niečo viem, je pre mňa super.

JBN CLAUS JUST 04126

Myslím, že je skvelé, že tu je spoločný priekopnícky duch, na ktorom je firma založená. A naozaj cítiť, že niektorí si to berú k srdcu. Nie je to len práca.

Čo ma motivuje?

Kolegovia, súdržnosť a atmosféra v kancelárii sú motiváciou sami osebe. Myslím, že je skvelé, že tu je spoločný priekopnícky duch, na ktorom je firma založená. A naozaj cítiť, že niektorí si to berú k srdcu. Nie je to len práca. A myslím, že to cítiť každý deň. Je tu veľký priestor na ponorenie sa do svojich úloh, ale je tu tiež priestor na smiech. Je tu dobré pracovné prostredie. Vôbec to tu nie je strnulé. Je tu priestor pre vaše vlastné nápady a otvorenú komunikáciu medzi všetkými.

Sme súkromná firma, a preto sme rozmaznaní. Je jasné, že oslavujeme sviatky, narodeniny a aj schválenie nového projektu. Na to nikdy nezabudnete. Manažment vie, že nie sú lepší ako ich zamestnanci. A tak sa cítime výborne. Je tu priestor byť sám sebou, a aj to je dôležité vedieť, ak ste noví. Buďte sami sebou a potom pomaly zapadnete do komunity.

Zaujímavosť: Hoci sa už nevenujem farmárčeniu, ešte stále trávim veľa voľného času na mojej farme. Ešte stále máme nejaký dobytok, ostatné maštale sme prenajali pre zvieratá v karanténe. Som rodinne založený muž. Mám dvoch energických chlapcov, ktorých sledujem, keď naháňajú svoje sny.
Claus Just Pedersen Claus Just Pedersen, Project Manager

Chcete spoznať ďalšieho budúceho kolegu?